Search result for

*คนชั่ว*

(101 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คนชั่ว, -คนชั่ว-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนชั่ว[N] wicked person, See also: bad person, bastard, brat, Syn. คนเลว, คนทราม, คนโฉด, Ant. คนดี, Example: เราต้องยึดมั่นในความสุจริต มีความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับคนชั่ว ความชั่ว และสิ่งล่อใจทุกอย่าง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้กระทำกรรมเลว
คนชั่ว[N] wicked person, See also: bad person, bastard, brat, Syn. คนเลว, คนทราม, คนโฉด, Ant. คนดี, Example: เราต้องยึดมั่นในความสุจริต มีความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับคนชั่ว ความชั่ว และสิ่งล่อใจทุกอย่าง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้กระทำกรรมเลว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กุ๊ยคนเลว, คนไม่สุภาพไร้มารยาท, คนชั่วต่ำช้า, เช่น หมอนั่นมันกุ๊ยชัด ๆ.
ชั่ว ๒ว. เลว, ทราม, ร้าย, ไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณีเป็นต้น เช่น คนชั่ว.
ทรชนน. คนชั่วร้าย, ทุรชน ก็ว่า.
ทุรชนน. ทรชน, คนชั่วร้าย.
นครโสเภณี(นะคอน-) น. หญิงที่หาเลี้ยงชีพด้วยการค้าประเวณี เช่น ให้หากระลาการไปสั่งว่าอีมีเปนคนชั่ว ครั้นถามอีมี ๆ รับว่าเปนคนนครโสเภณีต้นสาเกแต่แผ่นดินหลัง (สามดวง), โสเภณี หญิงโสเภณี หญิงนครโสเภณี หญิงงามเมือง หรือ นางกลางเมือง ก็ว่า, (แบบ) นครโสภิณี.
นวนิยายน. บันเทิงคดีร้อยแก้วขนาดยาวรูปแบบหนึ่ง มีตัวละคร โครงเรื่อง เหตุการณ์ในเรื่อง และสถานที่ ที่ทำให้เนื้อเรื่องมีความสมจริง เช่น เรื่องหญิงคนชั่ว ของ ก. สุรางคนางค์ เรื่องเรือมนุษย์ ของ กฤษณา อโศกสิน, ถ้ามีขนาดสั้น เรียกว่า นวนิยายขนาดสั้น เช่น เรื่องดรรชนีนาง ของ อิงอร เรื่องสร้อยทอง ของ นิมิต ภูมิถาวร.
พาล ๒, พาลาน. คนชั่วร้าย, คนเกเร, เช่น คบคนพาลพาลพาไปหาผิด.
ลอยแพก. จับใส่แพแล้วปล่อยให้ลอยล่องไปในน้ำตามยถากรรม เช่น สมัยโบราณเอาคนชั่วลอยแพไป นางกากีถูกลอยแพ, โดยปริยายหมายถึง ปล่อยให้ตกอยู่ในสถานะลำบาก เช่น โรงงานขาดทุนต้องปิดกิจการ คนงานจึงถูกลอยแพ.
วฤษละ(วฺรึสะละ) น. คนชั่ว.
วสละ(วะสะ-) น. คนชั่ว, คนถ่อย, คนตํ่าช้า, คนชั้นตํ่า.
เสียกำซ้ำกอบ, เสียกำแล้วซ้ำกอบก. เสียน้อยแล้วยังจะต้องเสียมากอีก เช่น พระองค์ช่างเชื่อฟังคำคนชั่วโฉด ชาวเมืองมันกล่าวโทษพลอยโกรธตอบ เสียกำแล้วจะซ้ำกอบกระมังหนา (ม. ร่ายยาว ทานกัณฑ์).
เสียราศีก. เสียสง่า, เสียเกียรติยศ, เสียศักดิ์ศรี, เสียสิริมงคล, เช่น คบคนชั่วทำให้เสียราศี.
อบายมุข(อะบายยะมุก) น. ทางแห่งความฉิบหาย, เหตุแห่งความฉิบหาย, มี ๒ หมวด คือ อบายมุข ๔ ได้แก่ ๑. เป็นนักเลงหญิง ๒. เป็นนักเลงสุรา ๓. เป็นนักเลงเล่นการพนัน ๔. คบคนชั่วเป็นมิตร กับ อบายมุข ๖ ได้แก่ ๑. ดื่มนํ้าเมา ๒. เที่ยวกลางคืน ๓. เที่ยวดูการเล่น ๔. เล่นการพนัน ๕. คบคนชั่วเป็นมิตร ๖. เกียจคร้านทำการงาน.
อปราชัย, อัปราชัยบางทีใช้หมายความว่า แพ้ เช่น คบคนดีเป็นศรีแก่ตัว คบคนชั่วอัปราชัย.
อันเป็น, อันเป็นไปน. ผลร้ายที่เกิดขึ้น, เหตุร้ายที่เกิดขึ้น, เช่น เขาแช่งคนชั่วให้มีอันเป็นไปต่าง ๆ นานา.
อัปราชัยบางทีใช้หมายความว่า แพ้ เช่น คบคนดีเป็นศรีแก่ตัว คบคนชั่วอัปราชัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
whoreหญิงคนชั่ว, หญิงโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know. Witchcraft is an evil, Father.หม่อมฉันว่ารู้พวกแม่มดเป็นคนชั่วร้าย เสด็จพ่อ The Mark of Nimueh (2008)
In the wrong hands, this sword could do great evil.หากอยู่ในมือของคนชั่ว ดาบนั่นก็จะกลายเป็นสิ่งชั่วร้ายมหันต์ Excalibur (2008)
Baegeuk, you vile scalawag!แพกิอู, เจ้าคนชั่วช้า The Kingdom of the Winds (2008)
You're a bad man.คนชั่วช้า Babylon A.D. (2008)
And then he turned bad, and now he's in jail.แล้วก็กลายเป็นคนชั่วร้าย แล้วก็ถูกจับขัง Kung Fu Panda (2008)
You scoundrel!ไอ้คนชั่ว! ไหน.. Episode #1.5 (2008)
What if this is a setup, scoundrel?ถ้านี่.. เป็นการจัดฉาก, คนชั่วEpisode #1.5 (2008)
Scoundrel.ไอ้คนชั่วEpisode #1.5 (2008)
You despicable, wicked person.แกมัน เลวทราม, คนชั่วร้าย. Episode #1.7 (2008)
Rascal.คนชั่วEpisode #1.8 (2008)
Your father is a ruthless murderer, rascal.พ่อของแกมันเป็นฆาตกรที่ไร้ความปรานี,คนชั่วEpisode #1.8 (2008)
Get out of here, you scumbag!ออกไปจากที่นี่, ไอ้คนชั่วEpisode #1.9 (2008)
A dog that bites is a dog that bites!คนชั่วยังไงก็เป็นคนชั่วDoubt (2008)
You choose six women, you put them on trial, you say, "They were the evil ones, they were the guilty ones."คุณเลือกผู้หญิงมา 6 คน ลากพวกเธอไปขึ้นศาล คุณบอกว่า "พวกนี้แหละคนชั่ว พวกนี้แหละคนผิด" The Reader (2008)
Becoming an agent, trying to stop the bad guys.กลายเป็นเอเยนต์เพื่อหยุดพวกคนชั่ว Chapter Ten '1961' (2009)
BECAUSE SHE BELIEVED IN BRINGING CRIMINALS TO JUSTICE.เพราะเธอเชื่อในการเอาผิดคนชั่ว Zoe's Reprise (2009)
This isn't About us, aaron. It's about the bad guys.นี่มันไม่ใช่เพราะเรา แอรอน มันเพราะไอ้คนชั่วพวกนั้น Omnivore (2009)
Blair is at a party right now alone with some very bad people.แบลร์กำลังอยู่ในปาร์ตี้คนเดียวท่ามกลางคนชั่ว The Grandfather (2009)
Hardened felons called me "Mister."พวกคนชั่วร้ายกาจยังเรียกผมว่าคุณ Cowboys and Indians (2009)
God help us if it falls into the wrong hands.คงต้องขอให้พระเจ้าช่วย ถ้ามันตกไปอยู่ในมือของคนชั่ว Chuck Versus the Predator (2009)
A crook trying to become a politician...คนชั่วพยายามเป็นนักการเมือง Gokusen: The Movie (2009)
Gordon is a vicious man.กอร์ดอน เป็นคนชั่วร้ายมาก Fracture (2009)
That kid you killed was a worthless scoundrel.เด็กคนนั้นที่นายฆ่าก็เป็นแค่คนชั่วๆ ไร้ค่า Orutorosu no inu (2009)
He's a liar and an evil man.เขาเป็นคนโกหก และยังเป็นคนชั่วร้ายด้วย Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
Enjoy this while you can, sleemo.สนุกซะให้พอก่อนที่จะไม่มีโอกาส ไอ้คนชั่ว Holocron Heist (2009)
If the realm falls into the wrong hands, it's on your head.แต่แลนซ์ลอท ไม่อยากให้มันเกิดขึ้น ใช่มั้ยละ? ถ้าอาณาจักรตกไปอยู่ในมือคนชั่ว They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Son of the gun, we're only allowed to take orders from Santa.คนชั่วช้า เราได้รับอนุญาต ให้รับคำสั่งจากซานต้าเท่านั้น Merry Madagascar (2009)
Because there is good and evil, and evil must be punished.เพราะเมืองนี้มีทั้งคนดีและคนชั่ว และคนชั่วต้องถูกกำจัด Watchmen (2009)
It rains on the just and the unjust alike.ต้องได้ประสบกันทุกคน ไม่ว่าคนดีหรือคนชั่ว Watchmen (2009)
Men get arrested.คนชั่วต้องถูกจับ Watchmen (2009)
Dispatch just got a report of two giant hamsters riding a skateboard on Pacific.โอเค .มาเลยเจ้าคนชั่ว .. เรามี เกม A ดีๆ ให้เล่น G-Force (2009)
This is the key. The Division would anything to have her.นี่แหละกุญแจ นิค ดิวิชั่นจะทำทุกอย่าง เพื่อไม่ให้ยานี้ตกไปอยู่ในมือคนชั่ว Push (2009)
Of course not!โดยทำตามคนโง่คนชั่วคนนี้ 9 (2009)
I'm scum?เป็นพวกคนชั่วงั้นสิ RED (2010)
Un-fucking-believable.ฟังก่อน ตำรวจจ่ายเงินให้ฉันจับคนชั่ว นายจ่ายให้ปล่อย Kick-Ass (2010)
Come on. Oh, shit... Please!ฉันรู้จักคนชั่วๆอื่นอีก Kick-Ass (2010)
Frank D'Amico was the baddest guy of them all, and he came up with a plan to get rid of Daddy. Being framed as a drug dealer was the worst possible thing that could have happened to Daddy.เยี่ยมเลย ซึ่งเป็นผู้เยี่ยมยอดในการจับคนชั่ว Kick-Ass (2010)
I wonder how many bastards have been made hereฉันแปลกใจว่าทำไมถึงมีคนชั่วมากมายที่นี่ The American (2010)
This is not a well man.มันเป็นคนชั่วช้า ที่ไม่มีใครเทียบอีกแล้ว In This Home on Ice (2010)
Bastard may as well have left his passport, driver's license and high school photo at the scene.ไอ้คนชั่วยังทิ้งร่้องรอยใบขับขี่ และรูปถ่ายสมัยเรียนมัธยมเอาไว้ ที่จุดเกิดเหตุอีกด้วย Polly Wants a Crack at Her (2010)
- I say scoundrel.- ฉันพูดว่านังคนชั่ว Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
# Scaramouch, scaramouch Will you do the fandango ## เจ้าคนชั่ว, เจ้าคนชั่ว เจ้าเต้นรำได้มั้ย? Journey to Regionals (2010)
These people are wicked, and I don’t mean ordinary wicked.คนพวกนี้เป็นคนชั่วร้าย และพ่อไม่ได้หมายความว่า เป็นคนชั่วร้ายแบบธรรมดาๆ Blame It on Rio Bravo (2010)
It doesn't really matter who. Though I did make it to zap bad guys.ใีครก็ได้ ถึงฉันประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อจัดการคนชั่วก็เหอะ Confessions (2010)
Which means the bad guys know the good guys.ซึ่งหมายถึงว่า คนชั่วรู้จักกับคนดี Pilot (2010)
It's some lowlife degenerate versus you...มันแค่คนชั่วช้าสาวเลวบางคน เมื่อเทียบกับคุณ... One Minute (2010)
Black camel's considered a bad omen here.- อูฐตัวดำในที่นี่ หมายถึงคนชั่วร้าย Better Angels (2010)
Chief of the army's counter-bad-guy division...หัวหน้าแผนก กองทัพต่อต้านคนชั่ว... The Negotiation (2010)
Gaby got the truth. I got involved with a bad guy.แกบบี้ล่วงรู้ความจริง / ฉันได้เข้าไปข้องเกี่ยวกับคนชั่วคนนึง The Ballad of Booth (2010)
Lotta screws, lotta inmates, lotta nasty people, really.มีผู้คุมนักโทษมากมาย มีนักโทษมากมาย มีคนชั่วช้าเลวทรามมากมาย จริงๆ Episode #1.2 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนชั่ว[n. exp.] (khon chūa) EN: wicked person ; scoundrel   
คนชั่วช้า[n. exp.] (khon chūachā) EN: bad man   
คนชั่วร้าย[n. exp.] (khon chūarāi) EN: ruffian   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bad guy[N] ผู้ร้าย, See also: คนชั่ว, คนไม่ดี, Syn. baddy, Ant. good guy, brick
baddie[N] ผู้ร้าย, See also: คนชั่ว, คนไม่ดี, Syn. bad guy, Ant. goody
baddy[N] ผู้ร้าย, See also: คนชั่ว, คนไม่ดี, Syn. baddy, Ant. goody
hound[N] คนเลว, See also: คนชั่ว
louse[N] คนที่น่ารังเกียจ (คำสแลง), See also: คนชั่ว, Syn. contemptible person
miscreancy[N] การเป็นคนนอกรีต, See also: การเป็นคนชั่ว
miscreant[N] คนเลว, See also: คนชั่ว, วายร้าย, Syn. villain, wretch, Ant. gentleman, lady, goodman
monster[N] คนโหดร้าย, See also: คนชั่ว, คนเลว, คนป่าเถื่อน, Syn. beast, demon, devil
rapscallion[N] คนชั่วร้าย, See also: คนเลว, วายร้าย
rascal[N] คนพาล, See also: คนชั่ว, คนเลว, คนโกง, Syn. rogue, scamp
scamp[N] คนเกเร, See also: คนพาล, คนเลว, คนชั่ว, Syn. rogue
scoundrel[N] คนชั่ว, See also: คนเลว, คนชั่วร้าย, คนโกง, คนไม่ซื่อสัตย์, ทุรชน, คนเสเพล, Syn. rogue, scamp, villian

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cattlen. วัวควาย,สัตว์,สัตว์จำพวก Bos,คนชั่ว
cullion(คัลเยิน) n. คนต่ำช้า,คนชั่วช้า
demon(ดี'เมิน) n. ปีศาจ,มาร,ผี,ภูติ,อารมณ์ร้าย,อิทธิพลร้าย,คนชั่วร้าย,คนที่ขยันงานมาก,คนที่มีพลกำลังมาก,สัตว์ดุร้าย,daimon,daemon พระเจ้า เทพเจ้า เทวดา
fancy mann. คนรักของหญิง,แมงดา,ผัวหญิงคนชั่ว
felon(เฟล'เลิน) n. ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรง,คนชั่วช้า.,ฝีตะมอย,ฝีที่ปลายนิ้ว adj. ร้ายกาจ,โหดร้าย,ทรยศ, Syn. criminal,culprit
goat(โกท) n. แพะ,แพะรับบาป,ผู้รับบาป,คนชั่ว,เสือผู้หญิง
louse(เลาซฺ) n. แมลงปรสิตเล็ก ๆ ที่อยู่บนคนและสัตว์ (เหา,หมัด,เล็น,ไร,โลน,เห็บ,ฯลฯ) ,คนที่น่ารังเกียจ,คนชั่ว. vi. เอาแมลงดังกล่าวออก. -Phr. (louse up ทำให้เสีย,ทำให้ยุ่ง)
miscreant(มิส'ครีเอินทฺ) adj. สารเลว,เข้าใจผิด,เชื่อในสิ่งที่ผิด. n. คนสารเลว,คนชั่วร้าย,ผู้นอกรีต,ผู้ไม่ยอมเชื่อ, Syn. villain,wretch
scoundrel(สเคา'เดริล) n. คนเสเพล,คนพาล,คนชั่ว,คนเลว,คนวายร้าย, Syn. blackguard
villain(วิล'เอิน) n. วายร้าย,ผู้ร้าย,คนชั่วร้าย,คนเลว,ตัวโกง,ตัววายร้าย (ในละคร,นวนิยาย)

English-Thai: Nontri Dictionary
blackguard(n) คนชั่ว,คนพาล,คนสารเลว,คนเลวทราม
evil(n) สิ่งชั่วร้าย,คนชั่วร้าย,ความอัปมงคล,ความเลว,ความชั่ว
felon(n) ผู้กระทำผิดกฎหมาย,ผู้ทำผิดทางอาญา,คนชั่วร้าย
fiend(n) ปีศาจ,มาร,ซาตาน,ภูตผี,คนอำมหิต,คนโหดร้าย,คนชั่วร้าย
scoundrel(n) คนพาล,อันธพาล,คนเลว,คนเสเพล,คนชั่ว
sinner(n) คนชั่ว,คนบาป
wretch(n) คนสารเลว,คนชั่วช้าสามานย์,คนยากจน,ผู้เคราะห์ร้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top