Search result for

*ข้อหา*

(82 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ข้อหา, -ข้อหา-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อหา[N] allegation, See also: accusation, charge, Syn. ข้อกล่าวหา, คำกล่าวโทษ, Example: เด็กวัยรุ่นที่ถูกจับด้วยข้อหาทำร้ายร่างกายได้รับการประกันตัวออกไปแล้ว, Count unit: กระทง, Thai definition: คำกล่าวหาบุคคลว่าได้กระทำความผิดอาญา
พ้นข้อหา[V] be relieved from being an offender, Ant. ถูกกล่าวหา, Example: ชาวคณะริ้วอักษรพ้นข้อหาใช้กระดาษหลวงไปพิมพ์หนังสือส่วนตัว, Thai definition: พ้นจากการกล่าวหา, พ้นจากการถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิด
ตั้งข้อหา[V] allege, See also: accuse, charge, Syn. ตั้งข้อกล่าวหา, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาผู้ต้องหาว่าฆ่าผู้อื่นตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, Thai definition: ตั้งคำกล่าวหาบุคคลว่าได้กระทำความผิดอาญา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อหาน. คำกล่าวโทษ
ข้อหาคำกล่าวหาบุคคลว่าได้กระทำความผิดอาญา หรือคำกล่าวหาเกี่ยวกับข้อโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลในทางแพ่ง.
ยัดข้อหาก. ยัดความผิดให้แล้วตั้งข้อหา.
คำฟ้องน. กระบวนพิจารณาใด ๆ ที่โจทก์ได้เสนอข้อหาต่อศาลไม่ว่าจะเสนอด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือ.
คำให้การน. ถ้อยคำหรือข้อความที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้อง รับ ภาคเสธ ปฏิเสธ หรือแก้ข้อหาในคดีที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องในคดีอาญา หรือที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยกเป็นข้อต่อสู้ในคดีแพ่งหรือในคดีปกครอง.
ดิ้น ๑โดยปริยายหมายความว่า แก้ข้อหา, ปลดเปลื้องข้อหา, ในคำว่า ดิ้นไม่หลุด
โดยสิ้นเชิงว. ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทุกประการ, เช่น เขาพ้นข้อหาโดยสิ้นเชิง, อย่างสิ้นเชิง ก็ว่า.
ศาลเยาวชนและครอบครัวน. ศาลยุติธรรมชั้นต้นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ มีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดและคดีครอบครัว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plenary confession๑. การรับสารภาพตลอดข้อหา (ป. วิ. อาญา)๒. การยอมรับเต็มตามคำฟ้อง (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sine die (L.)๑. โดยไม่มีกำหนด [ดู without day]๒. การปล่อยตัวพ้นข้อหาไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
autrefois acquit (Fr.)เคยถูกปล่อยพ้นข้อหามาแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mischargeการตั้งข้อหาผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
multifariousnessการรวมข้อหาต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
multiplicity of suitsการฟ้องหลายคดีในข้อหาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clear up the chargeแก้ข้อหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
general issueการปฏิเสธตลอดข้อหา, การปฏิเสธโดยสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Police chargesการแจ้งข้อหา [TU Subject Heading]
Amnesty Internationalองค์การนิรโทษกรรมสากล องค์การนี้เริ่มต้นจากเป็นขบวนการเล็ก ๆ ก่อน เพื่อทำหน้าที่ประท้วง (Protest) แต่ภายในเวลาไม่นานนัก ได้ขยายตัวออกเป็นองค์การ เพื่อให้สมกับเป้าหมายและภารกิจที่ต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นมากมาย คติดั้งเดิมของการรณรงค์ระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนบรรดาบุคคลที่ต้องถูกคุม ขังอยู่ทั่วโลก ด้วยข้อหาเกี่ยวกับความเชื่อถือทางการเมืองและการศาสนานั้น ได้บังเกิดจากความคิดของบุคคลหนึ่งชื่อปีเตอร์ เบเนนสันปีเตอร์ เบเนนสัน ได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ประจำวันอาทิตย์ของอังกฤษชื่อ Sunday Observer เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1961 โดยให้หัวเรื่องบทความว่า ?นักโทษที่ถูกลืม? (The Forgotten Prisoners) บทความนี้ได้ประทับใจมติมหาชนทั่วโลกทันที และภายในปีเดียว องค์การได้รับเรื่องร้องเรียนในนามของนักโทษกว่า 200 รายองค์การนิรโทษกรรมสากลมีเป้าหมายนโยบายกว้างๆ อยู่ 3 ข้อ คือ ต้องการให้ปล่อยนักโทษผู้มีนโนธรรม (Prisoners of Conscience) ทั้งหมด ให้มีการยุติการทรมานนักโทษไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ รวมทั้งการลงโทษประหารชีวิตและให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีนักโทษการเมืองทั้ง หมดอย่างเป็นธรรมและไม่รอช้า องค์การนี้นอกจากจะมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้ดำรงความเป็นกลางไม่เข้ากับฝ่ายใด และเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้อย่างแท้จริงแล้ว ยังเป็นเสมือนศูนย์ข้อมูลและข้อสนเทศที่สำคัญ ซึ่งบรรดาบุคคลสำคัญๆ ทางการเมืองทั่วโลกได้ใช้อ้างอิงอีกด้วยในปัจจุบัน องค์การนิรโทษกรรมมีสมาชิกและผู้สนับสนุนเป็นจำนวนกว่า 1 ล้านคน จากประเทศต่างๆ กว่า 150 ประเทศ องค์การอยู่ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารจำนวน 9 คน รวมทั้งตัวเลขาธิการอีกผู้หนึ่ง ทำหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อมติเกี่ยวกับนโยบาย และเป็นหัวหน้าของสำนักเลขาธิการขององค์การด้วย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ องค์การมีผู้แทนของตนประจำอยู่กับองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1978 ได้รับรางวัลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และในปี ค.ศ. 1977 ก็ได้รับรางวัลสันติภาพโนเบลมาแล้ว [การทูต]
Hugo Grotius (1583-1645)บรมครูทางกฎหมายของเนเธอร์แลนด์ เป็นบุคคลแรกที่ได้ประกาศเสรีภาพของทะเล (Freedom of the Seas) ในตำราของท่านชื่อ Mare Liberumนักกฎหมาย รัฐบุรุษ และปรัชญาเมธีด้านมนุษยธรรมของเนเธอร์แลนด์ผู้นี้ ภายหลังเกิดมาได้ไม่กี่ปีก็ส่อให้เห็นว่าเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดอย่างน่า มหัศจรรย์ เขาเริ่มศึกษาวิชากฎหมายตั้งแต่มีอายุได้ 11 ขวบ ณ สถาบันศึกษาชั้นสูงแห่งเลย์เด็นในเนเธอร์แลนด์ และได้รับปริญญาเอกทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัย ณ เมืองออร์ลีนส์ ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อมีอายุได้เพียง 15 ปี โดยที่เป็นผู้ฝักใฝ่ในการเมือง เขาได้ถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1618 ด้วยข้อหาทางการเมือง แต่ต่อมาใน ค.ศ. 1621 ได้หลบหนีไปยังประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ 1625 เขาได้แต่งตำรากฎหมายซึ่งถือกันว่าเป็นตำราอมตะชื่อว่า Jure Belli ac Pacis (แปลว่า เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสงครามและสันติภาพ) เป็นงานเขียนที่เหมาะกับสมัย และเขียนอย่างนักวิชาการอันเยี่ยมยอดที่สุดไม่มีใครเหมือนในสมัยนั้น และด้วยความรู้สึกที่รักความยุติธรรมอย่างแรงกล้าด้วยเหตุนี้ ทั่วโลกจึงขนานนาม Hugo Grotius ว่าเป็นบิดาแห่งกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายนานาชาติ (Father of the Law of Nations) [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With embezzlement and fraud.ด้วยข้อหายักยอกเงินบริษัท New Haven Can Wait (2008)
"vandalism, destruction of property, assault."และการเข้าจับกุมเป็นเรื่องเล็ก ข้อหาทำลายทรัพย์สิน Birthmarks (2008)
Fetal abuse.ข้อหาทำร้ายเด็กในครรภ์ Pilot (2008)
Lieutenant... did I get my mom killed?ผู้หมวด... ผมถูกข้อหาฆ่าแม่รึเปล่า? And How Does That Make You Kill? (2008)
I'm arresting you for crimes in contravention to the laws of Camelot, that you did practice enchantments.ข้าขอจับกุมเจ้าในข้อหากระทำการฝ่าฝืนกฏหมายของคาเมลอต นั่นคือการใช้เวทย์มนต์ The Mark of Nimueh (2008)
They're charging him with treason!เขาจับพ่อข้อหากบฏ To Kill the King (2008)
You became a murderer while trying to avoid becoming a thief.เจ้าอุตส่าห์หลีกหนีจากข้อหาเป็นโจร แต่กลับต้องกลายมาเป็นฆาตรกร Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I'm being accused of more crimes because I tried to avoid the smaller ones.ข้าต้องโดนข้อหาเป็นอาชญากรหนักขึ้นเรื่อยๆ เพียงเพราะข้าเลี่ยงที่จะเผชิญกับเรื่องเล็กๆ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
He was wanted for theft and murder anyway, so I suppose so.เขาถูกประกาศจับในข้อหาขโมยและฆาตกร ซึ่งข้าก็คิดเช่นนั้น Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Gil Dong is being accused of treason?กิลดงถูกจับข้อหาก่อการกบฎ งั้นหรือ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
And we were threatened with treason if we ever talked about it.เราโดนขู่ด้วยข้อหากบฎ ถ้าแพร่งพรายเรื่องนี้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The only cornea transplanting match in the day your surgery came from ...Clínica De Santa Haviera Mosianos.และเมื่อไม่นานมานี้ มีเด็กผู้หญิงถูกจับโดยตำรวจ ถูกตั้งข้อหาโจรกรรมของ ซึ่งเธอก็ได้รับเปลี่ยนหัวใจจากโจร The Eye (2008)
He will have me burned as a witch.พระองค์จะจับข้าเผา ข้อหาแม่มด The Other Boleyn Girl (2008)
And even sadder when that same queen is charged with adultery and incest.และน่าเศร้ายิ่งกว่า เมื่อราชินีถูกจับข้อหาคบชู้ และมีความสัมพันธ์ระหว่างสายเลือด The Other Boleyn Girl (2008)
Charged is not convicted, uncle. Or is it in this court?ข้อหานั้นไม่ได้รับการพิสูจน์ ท่านลุง หรือว่าจะพิสูจน์กันตรงนี้? The Other Boleyn Girl (2008)
Oh, yeah. I almost had your rookie cold on a racketeering beat.โอ้ ใช่สิ กอร์ดอน ผมเกือบจัดเด็กคุณในข้อหารีดไถแล้ว The Dark Knight (2008)
That means I get to pardon whoever I want. You guys are in the fuckin' clear.นั่นหมายความว่าฉันให้อภัยโทษ ใครก็ได้ที่ต้องการ พวกนายพ้นทุกข้อหาแล้ว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Will be arrested for illegal gathering.จะถูกจับกุม. ในข้อหาชุมนุมด้วยกัน อย่างผิดกฎหมาย Episode #1.7 (2008)
You are to make the following entry;คุณจะถูกตั้งข้อหาดังนี้ Changeling (2008)
well, you tell that son of a bitch to get the hell off of police property, or I'II have him arrested for disturbing the peace;นายไปบอกไอ้เวรนั่น ใ้ห้ออกไปจากกรมตำรวจเดี๋ยวนี้ หรือไ่ม่งั้น ฉันจะสั่งจับเขาข้อหาก่อความไม่สงบ Changeling (2008)
I am holding a carbon copy of the affidavit of insanity that was issued in the case of the State of california v;ผมมีสำเนา คำสั่งให้จับกุมเธอข้อหาวิกลจริต ที่ออกโดย รัฐแคลิฟอร์เนีย์ Changeling (2008)
"guilty on all counts of murder in the first degree;"มีความผิดในข้อหาฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม Changeling (2008)
Then they'll save you the trouble of having to pretend.เขาก็จะจับเธอข้อหาแกล้งตาย WarGames: The Dead Code (2008)
This is Ofticer Barbara."ต้องการตัวในข้อหาชนแล้วหนี" Pineapple Express (2008)
Which charge would you like to be arrested for?เรื่องไหนที่พวกนายอยากถูกข้อหาจับกุม? Taken (2008)
Treason is the worst offense anyone could possibly commit.กฏบเป็นข้อหาเลวร้ายเกินกว่าใครจะยอมรับได้ City of Ember (2008)
Precisely 19 have been convicted, and only six for murder.มีแค่ 19 คนที่โดนข้อกล่าวหา และแค่ 6 คนในข้อหาฆาตกรรม The Reader (2008)
To prove murder, you have to prove intent.เพื่อจะพิสูจน์ข้อหาฆาตกรรม เราต้องพิสูจน์เจตนา The Reader (2008)
And if they escaped, then you'd be blamed, you'd be charged, you might even be executed?เข้าใจแล้ว ถ้าพวกเธอหนีไป พวกคุณจะถูกกล่าวโทษใช่มั้ย พวกคุณจะถูกตั้งข้อหา หรือแม้แต่ถูกประหารชีวิต The Reader (2008)
Regina Kroit, Angela Zeva and Andrea Lumen of jointly aiding and abetting murder in 300 cases.เรจินา ครอยท์, แองเจลา ซีวา และ อันเดรีย ลูมัน ในข้อหาช่วยเหลือและส่งเสริม การฆาตกรรมเป็นจำนวน 300 คดี The Reader (2008)
Hanna Schmitz of murder in 300 cases.ฮันนา ชมิดส์ ในข้อหาฆาตกรรมจำนวน 300 คดี The Reader (2008)
Not to mention a life sentence on the murder charge.และจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาฆาตกรรม Eggtown (2008)
And after all that,you put this woman on trial for rescuing her mother from an abusive husband.แต่คุณกำลังจะจับเขายัดกรงขัง ข้อหาช่วยแม่จากสามีขี้เมาเหรอ Eggtown (2008)
That puts me on the hook for another four charges.การทำแบบนั้น ทำให้ฉันได้เพิ่มอีก 4 ข้อหา Safe and Sound (2008)
Self yanked us all out of prison for way bigger charges.เซลฟ์เคยเอาเราออกจากคุก จากข้อหาหนักกว่านี้ซะอีก Blow Out (2008)
You're facing some serious charges.นายเจอข้อหาหนัก Boxed In (2008)
Legal modification, street racing this guy would definitely have a record, We will find himข้อหาแต่งรถ แข่งรถบนถนน หมอนี่ต้องมีประวัติ เจอตัวแน่ Fast & Furious (2009)
That's your third traffic violation in less than three blocksแค่สามบล็อกนายทำผิดกฎจราจรไป 3 ข้อหาแล้วนะ Fast & Furious (2009)
Ms. Roth, your husband was charged and... charged and convicted of first degree murder,คุณ รอส ครับ สามีคุณ ถูกตั้งข้อหา.. ฆ่าคนตายโดยเจตนา นะครับ Gamer (2009)
you being held here today... suspected of aiding an escape of a convicted murder from a maximum security penitentiary.ที่เธอถูกจับมาวันนี้ เพราะถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิด Nพานักโทษประหารแหกคุก.. จากคุกที่มีความปลอดภัยสูงสุด.. Gamer (2009)
The charges are beyond serious.ข้อหาร้ายแรงนะนั่น.. ! Gamer (2009)
James McCullen, you Scottish pig, you've been found guilty of treason for the sale of military arms to the enemies of our Lord, King Louis XIII, even whilst you sold arms to our Lord himself.เจมส์ แม็คคัลเลน,เจ้าสก๊อตโสโครก เจ้ามีความผิดในข้อหากบฏ ที่ขายอาวุธทางการทหาร ให้กับศัตรูของพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Peter Petrelli has joined Matt Parkman as priority one.ปีเตอร์ พีเทรลลี่ ได้เข้าร่วมกับ แมต พาร์กแมน เป็นเป้าหมายระดับแรก ถูกตั้งข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยว และทำร้ายร่างกาย Chapter Five 'Exposed' (2009)
What's she charged with?เธอโดนจับข้อหาอะไร? Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I want guarantees of full immunity, no jail time, expulsion of all charges from her record.ผมต้องการคำยืนยัน ว่าจะไม่มีการติดคุก การตั้งข้อหา และการบันทึกอะไรต่าง ๆ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
You will be charged with treason and conspiracy to launch terrorist attacks against this country.นายจะถูกข้อหาทรยศและร่วม เป็นผู้ก่อการร้ายต่อประเทศชาติ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Ma'am, I am escorting you to the Justice Department, where you will be held until formal charges have been issued.ท่านครับ ผมจะพาท่านไป ก.ยุติธรรม ที่ซึ่งท่านจะได้รับแจ้งข้อหา Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
"Occupants armed and dangerous, to be apprehended with decisive force."ข้อหา ครอบครองอาวุธและเป็นอันตราย มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นกองกำลังพิเศษ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
- We were exonerated. - Sir... - We were exonerated!เราพ้นข้อหาแล้ว คุณครับ ถอยออกไป Prison Break: The Final Break (2009)
Sara Tancredi, you're under arrest for the murder of Christina Hampton.ซาร่า แทนเครดี้, ถูกจับในข้อหา ฆาตกรรม คริสติน่า เฮมตั้น Prison Break: The Final Break (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อหา[n.] (khøhā) EN: charge ; allegation ; accusation   FR: accusation [f] ; charge [f[ ; inculpation [f]
ข้อหารือ[n. exp.] (khø hāreū) EN: point for consulation   
พ้นข้อหา[v. exp.] (phon khøhā) EN: be relieved from being an offender   FR: être acquitté

English-Thai: Longdo Dictionary
indict(vt) ตั้งข้อหา เช่น Enough evidence was found to indict him on sex charges.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accusation[N] ข้อกล่าวหา, See also: ข้อหา, คำกล่าวหา, Syn. charge, indictment, allegation
allegation[N] ข้อหา, See also: ข้อกล่าวหา
book[VT] บันทึกข้อหา, See also: เขียนใบสั่ง, Syn. charge, record
fall in with[PHRV] เข้าร่วมกับ (มักเป็นเรื่องไม่ค่อยดี), See also: ร่วมข้อหากับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plaint(เพลนทฺ) n. การบ่น,การร้องทุกข์,การโศกเศร้า,ข้อหา,ข้อข้องใจ., See also: plaintful adj.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
殺人罪[さつじんざい, satsujinzai] (n) ข้อหาฆาตกรรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top