Search result for

*ขยาด*

(22 entries)
(0.3746 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ขยาด, -ขยาด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข็ดขยาด[V] be afraid of doing something, Syn. เข็ดหลาบ, เข็ด, กลัว, หลาบจำ, ครั่นคร้าม, Example: พวกมิจฉาชีพคงจะเข็ดขยาดกับวิธีการใหม่ของตำรวจไปอีกนาน, Thai definition: กลัวเพราะเคยรู้ฤทธิ์มาแล้ว, เข็ดเพราะเคยได้รับผลร้ายมาแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขยาด(ขะหฺยาด) ก. ครั่นคร้าม, กลัวเพราะเคยรู้ฤทธิ์มาแล้ว, เข็ดเพราะเคยได้รับผลร้ายมาแล้ว.
เข็ดขยาดก. กลัวมากจนไม่กล้าทำ.
คร้าม(คฺร้าม) ก. ขยาด, ไม่กล้าสู้, กลัวเกรง, มักใช้เข้าคู่กับคำ ครั่น เป็น ครั่นคร้าม หมายความว่า เกรงขาม, รู้สึกพรั่นพรึง, สะทกสะท้านด้วยความกลัว.
ระย่อก. ขยาด, ครั่นคร้าม, ไม่กล้าสู้, ไม่มีกำลังใจจะสู้.
หลาบ ๑ก. เข็ด, ขยาดกลัว, มักใช้เข้าคู่กับคำ เข็ด เป็น เข็ดหลาบ.
หัวหดก. กลัวมาก, ขยาด, เช่น ได้ยินแค่ชื่อก็หัวหดแล้ว.
แหยง(แหฺยง) ก. ขยาด, ย่อท้อ, ไม่คิดสู้, เช่น พอเห็นหน้าก็แหยงเสียแล้ว.
แหยง(แหฺยง) ว. อาการที่รู้สึกขยาด ย่อท้อหรือไม่คิดสู้, แหยง ๆ ก็ว่า, เช่น รู้สึกแหยง ๆ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I... Now he has this thing about speaking in public. He's all freaked out.ตอนนี้เลยขยาด ไม่กล้าพูดในที่สาธารณะอีกเลย Maid in Manhattan (2002)
It's scary to think so much is out of one's control.เพราะมันอยู่เหนือการควบคุม แค่นึกถึงก็ขยาดแล้ว Match Point (2005)
- No, I'm terrible at the piano.-ไม่ค่ะ ฉันขยาดเปียโนขึ้นสมองเลย Match Point (2005)
There's no place left for Sao Feng to cower.ที่แม้แต่โจรสลัดผู้แข็งแกร่งและกระหายเลือดที่สุด ยังต้องขยาด Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
You can take all the novels in the world and not one of them will make you feel as good as fast as:คุณสามารถอ่านนิยายทั้งหมดในโลกที่มี แต่ว่าไม่มีสักเล่มหรอก ที่จะทำให้คุณรุ้สึกดีได้รวดเร็วขยาดนั้น Music and Lyrics (2007)
So, I'm scared.ฉันถึงกลัว เข็ดขยาด Death Note: L Change the World (2008)
Which I will always regret and never do again.เสียจนฉันขยาดและเข็ดไปอีกนานเลย Beginner Pottery (2010)
I understand your situation, but I'm afraid MY staff will get shit on as well.ฉันเข้าใจสถานการณ์ของคุณ แต่เกรงว่า ลูกน้องฉันก็ขยาดกันหมดเหมือนกัน Miss Ripley (2011)
What?อย่าทำเป็นขยาดสิ Paranormal Parentage (2013)
Mainly whimpering, a great deal of complaining and tales of sprained deltoids and gout.ฉันหมายถึง ร้องเพราะบาดเจ็บ ขยาดกลัว บ่นกันเซ็งแซ่เลย เรื่องเคล็ดขัดยอก ทั้งเมื่อยไหล่และปวด... Avengers: Age of Ultron (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยาด[v.] (khayāt) EN: fear ; quail ; recoil ; be afraid   FR: craindre ; être craintif ; se méfier ; être méfiant
เข็ดขยาด[v. exp.] (khet khayāt) EN: be afraid of doing something   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get the willies[IDM] หวาดกลัว, See also: ขยาด, ใจคอไม่ดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top