Search result for

*กุม*

(354 entries)
(0.0293 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กุม, -กุม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุม[V] hold, See also: grab, grasp, seize, clutch, clasp, Syn. จับ, กำ, Ant. ปล่อย, Example: ขณะที่เขากรอกเหล้าเข้าปากแก้วแล้วแก้วเล่า มืออีกข้างของเขาก็เลื่อนมากุมด้ามมีดที่พกอยู่ข้างเอว, Thai definition: เอาอุ้งมือปิด ป้อง กัน หรือ จับไว้
กุม[V] control, See also: be in charge of, dominate, wield, Syn. คุม, Ant. ปล่อย, Example: การรวบรวมส.ส.เหล่านี้เข้ามาก็เพียงเพื่อให้พรรคชาติสังคมเป็นพรรคที่กุมคะแนนส่วนใหญ่ในสภาเท่านั้น
กุม[N] pot, See also: jar, water jug, pitcher, Syn. กุมภ์, เหยือก, หม้อ, Example: ธรรมดากุมภมีน้ำเต็มแล้วย่อมไม่มีเสียงดัง, Count unit: ใบ, ลูก
กุมภ์[N] Aquarius, Syn. ราศีกุมภ์, Example: ด้วยอุปนิสัยที่ชอบเข้าสังคมและชอบพบปะผู้คน ตัวบ้านของคนในราศีกุมภ์จึงเน้นเรื่องความสวยงามเป็นหลัก, Thai definition: ชื่อกลุ่มดาวรูปหม้อ เป็นราศี 1 ในจักรราศี, Notes: (บาลี)
กุมาร[N] child, See also: baby, infant, childhood, Example: ชูชกเดินทางไปยังเขาวงกต เพื่อทูลขอสองกุมารจากพระเวสสันดร, Count unit: คน, Thai definition: เด็กชาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กุมฝอย[N] garbage, See also: rubbish, refuse, offal, Syn. คุมฝอย, มูลฝอย, ขยะ, ขี้ฝอย, Example: บริเวณโรงเรียนสะอาดเรียบร้อยไม่มีกุมฝอย ร่มรื่นน่าอยู่
กุมมือ[V] hold one's hand, See also: clasp (hands), Syn. จับมือ, Ant. ปล่อยมือ, Example: ลุงแกกุมมือนิ่งอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด, Thai definition: ทำให้มือตนเองหรือผู้อื่นอยู่ในอุ้งมือของตน
กุมารี[N] daughter, See also: girl, Syn. บุตรี, ธิดา, เด็กหญิง, Ant. กุมาร, กุมารา, Example: นิสิตจุฬาฯ ทั้งปวง ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เข้าเฝ้าถวายพระพรแด่พระราชกุมารีที่ประสูติใหม่, Count unit: คน, องค์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กุมเหง[V] bully, See also: harass, persecute, Syn. ข่มเหง, รังแก, Example: เขาเป็นคนเจียมตัว ไม่อวดบารมี เที่ยวกุมเหงคนที่ด้อยโอกาสกว่า, Thai definition: ใช้กำลังหรืออำนาจทำให้เดือดร้อน, Notes: (ปาก)
จับกุม[V] arrest, See also: capture, seize, catch, Syn. จับ, จับตัว, ยึดตัว, Ant. ปล่อย, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถจับกุมผู้ต้องหาอีกสองคนที่เหลือได้, Thai definition: จับยึดตัวเอาไว้
รัดกุม[ADV] concisely, See also: briefly, succinctly, carefully, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องระมัดระวังอย่างรัดกุม
รัดกุม[V] be circumspect, See also: be cautious, Syn. รอบคอบ, ละเอียด, Example: การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่รัดกุม ทำให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ
กุมขมับ[V] hold the head with hand, Example: ฉันละสายตาจากข้างนอก มือทั้งสองข้างยกขึ้นกุมขมับ ก้มหน้านิ่ง, Thai definition: เอามือกุมส่วนที่อยู่หางคิ้วเหนือกระดูกแก้มทั้ง 2 ข้าง
เกาะกุม[V] linger, See also: stick, hold, cover, Syn. กุม, เกาะ, Ant. ปล่อย, Example: ความรู้สึกตอนที่ถูกจับไปเมื่อสองปีกำลังหวนกลับเข้ามาเกาะกุมจิตใจแกอีกครั้ง
เกาะกุม[V] seize, See also: arrest, detain, apprehend, catch, Ant. ปล่อย, Example: หญิงชราพยายามสะบัดมือที่ถูกลูกชายเกาะกุมไว้แน่น, Thai definition: คุมตัว, ยึดไว้, จับกุม
กุมภัณฑ์[N] giant, See also: ogre, Syn. ยักษ์, Example: พวกกุมภัณฑ์ได้ประชุมร่วมปรึกษากันเป็นสมานฉันท์ แล้วพร้อมใจกันสร้างเจดีย์ให้สูงขึ้นไปอีก, Count unit: ตน, Notes: (บาลี)
กุมอำนาจ[V] seize power, See also: hold power, be in power, wield power, be in the saddle, Example: ช่วงพ.ศ.สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเศษๆ เป็นช่วงที่กลุ่มอำนาจใหม่สามารถกุมอำนาจในประเทศได้เด็ดขาด, Thai definition: ยึดอำนาจ
การจับกุม[N] arresting, See also: seizure, apprehension, Example: การจับกุมผู้ร้ายได้ยุติลงแล้ว
ราศีกุมภ์[N] Aquarius, Syn. ีกุมภ์, Example: ชาวราศีตุลย์กับราศีกุมภ์ต่างเป็นเพื่อนที่ดี ต่างนำโชคลาภมาสู่กันและกัน, Thai definition: ชื่อกลุ่มดาวรูปหม้อ เป็นราศีหนึ่งในจักรราศี, Notes: (บาลี)
กุมภาพันธ์[N] February, Syn. เดือนกุมภาพันธ์, Example: เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 กรมศิลปากรได้รับศิลาจารึกของสุโขทัยอีกหลังหนึ่ง จากเอกชน, Count unit: เดือน, Thai definition: ชื่อเดือนที่ 2 ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มต้นด้วยเดือนมกราคม มี 28 หรือ 29 วัน., Notes: (บาลี)
กุมารแพทย์[N] pediatrician, See also: pediatrist, paediatrician, Example: เมื่อเด็กเจ็บป่วย พ่อแม่จะพาไปหากุมารแพทย์ หรือแพทย์ประจำครอบครัว, Thai definition: หมอรักษาโรคเด็ก
ผู้กุมอำนาจ[N] powerful person, See also: one who dominates, one who controls, authority, influential person, Example: ความเป็นทรราชย์ก็คือ คนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นผู้กุมอำนาจ และกุมชะตากรรมของบ้านเมือง ฉ้อราษฎร์บังหลวง อีลุ่ยฉุยแฉกสารพัด ปล่อยปละให้ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนข้นแค้น, Count unit: คน
ผู้กุมอำนาจ[N] powerful person, See also: one who dominates, one who controls, authority, influential person, Example: ความเป็นทรราชย์ก็คือ คนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นผู้กุมอำนาจ และกุมชะตากรรมของบ้านเมือง ฉ้อราษฎร์บังหลวง อีลุ่ยฉุยแฉกสารพัด ปล่อยปละให้ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนข้นแค้น, Count unit: คน
มกุฎราชกุมาร[N] crown prince, Syn. องค์รัชทายาท, Example: เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์อาจจะทรงหลีกทางให้เจ้าชายวิลเลี่ยมขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารแทนพระองค์, Count unit: พระองค์, Thai definition: อิสริยยศที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่ผู้ที่จะสืบราชสันตติวงศ์ต่อไป
กุมารเวชศาสตร์[N] pediatrics, See also: paediatrics, pediatric medicine, Example: แม้ว่าแพทย์ต่างชาติจะมีโอกาสในการไปเป็นแพทย์ประจำบ้านในสหรัฐอเมริกาแต่ก็เป็นเพียงบางสาขาเท่านั้นเช่นอายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์, Thai definition: วิชาว่าด้วยโรคเฉพาะเด็ก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กุมก. เอาอุ้งมือปิด ป้อง กัน หรือจับไว้ เช่น กุมขมับ กุมมือ กุมดาบ
กุมคุม เช่น กุมตัว กุมสติ กุมอำนาจ.
กุมลัคน์ก. ลักษณาการที่ดาวพระเคราะห์อยู่ประจำในเรือนเดียวกับลัคน์.
กุมฝอยน. ขยะ, เศษสิ่งของที่ทิ้งแล้ว, หยากเยื่อ, คุมฝอย หรือ มูลฝอย ก็ว่า.
กุมภ-, กุมภ์(กุมพะ-) น. หม้อ
กุมภ-, กุมภ์ชื่อกลุ่มดาวรูปหม้อ เรียกว่า ราศีกุมภ์ เป็นราศีที่ ๑๐ ในจักรราศี.
กุมภการน. ช่างหม้อ.
กุมภาพันธ์น. ชื่อเดือนที่ ๒ ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม มี ๒๘ หรือ ๒๙ วัน, (เลิก) ชื่อเดือนที่ ๑๑ ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนเมษายน.
กุมภนิยาน. ชื่อพิธีชุบศรพรหมาสตร์ของอินทรชิตในเรื่องรามเกียรติ์.
กุมภัณฑ-, กุมภัณฑ์(-พันทะ-) น. ยักษ์ เช่น หนึ่งท่าทานพกุมภัณฑ์คันธอสูร โสรจสินธุสมบูรณ์ ณ สระ (สมุทรโฆษ)
กุมภัณฑ-, กุมภัณฑ์ฟักเขียว เช่น ป่าเอลาลุอลาพุกุมภัณฑอคร้าวอนันต์ (สมุทรโฆษ).
กุมภัณฑยักษ์น. ลมกุมารอย่างหนึ่งมีอาการคล้ายบาดทะยัก ผู้ที่เป็นลมนี้ตาจะช้อนสูง หน้าเขียว มือกำ เท้างอ หลังแอ่น กัดฟัน.
กุมภาน. จระเข้ เช่น ตัวกูหลงอยู่ด้วยกุมภา จะเสื่อมเสียวิชาที่เรียนรู้ (ไกรทอง).
กุมภิล, กุมภีล์(กุมพิน, -พี) น. จระเข้.
กุมเหงก. ข่มเหง, รังแก, ใช้กำลังหรืออำนาจทำให้เดือดร้อน, คุมเหง ก็ว่า.
กุมาร(-มาน) น. เด็กชาย. (ป., ส. กุมาร ว่า เด็กชาย, ลูกหลวง)
กุมารชื่อกัณฑ์ที่ ๘ แห่งมหาเวสสันดรชาดก.
กุมาร-ลฬิตา(กุมาระละลิตา) น. ชื่อฉันท์วรรณพฤติแบบหนึ่ง กำหนดด้วย ๒ คณะ คือ ช คณะ และ ส คณะ และเติมครุข้างท้ายอีก ๑ คำ หรือ ๑ พยางค์ จึงมีบาทละ ๗ คำ หรือ ๗ พยางค์ (ตามแบบว่า กุมารลฬิตาชฺสฺคา) ตัวอย่างว่า อนึ่งนุชมีจิต สนิทกรุณะเปรมปรี ดิสวามิมะนะภักดี ภิบาลบมิอนาทร (ชุมนุมตำรากลอน).
กุมาราน. กุมาร, เด็กชาย, เช่น เมื่อนั้น พระไชยเชษฐ์ความแสนเสนหา พยายามตามปลอบกุมารา อนิจจาปลื้มใจไม่ดูดี (ไชยเชษฐ์).
กุมาริกาดู เครือเขามวกขาว.
กุมารีน. เด็กหญิง.
กุมุท(กุมุด) น. บัว, บัวขาว, บัวสาย. (ป., ส.)
กุมุทเลขนับจำนวนสูงเท่ากับ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ยกกำลัง ๑๕ หรือ ๑ มี ๐ ตามหลัง ๑๐๕ ตัว.
จับกุมก. เกาะกุมตัวไว้ไม่ให้หนี เช่น จับกุมผู้ร้าย, (กฎ) เกาะกุมตัวไว้โดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย, จับ ก็ว่า.
ภัทรกุมภ์น. หม้อบรรจุนํ้าศักดิ์สิทธิ์.
มกุฎราชกุมาร(มะกุดราดชะ-) น. ตำแหน่งรัชทายาทที่จะสืบราชสันตติวงศ์ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนา.
รัดกุมว. ไม่รุ่มร่าม, กระชับ, ไม่ยาวเยิ่นเย้อ, เช่น แต่งตัวรัดกุม สำนวนรัดกุม.
โลหกุมภี(โลหะ-) น. ชื่อนรกขุมหนึ่ง มีกระทะทองแดงเป็นที่ทรมาน.
กงวานน. กงที่มีรูสำหรับนํ้าเดินที่ท้องเรือ เช่น สำเภาลำใดของพาณิชซึ่งจะตกแต่งต่อติดเป็นกงวาน (ม. ร่ายยาว กุมาร).
กม ๒ก. กุม เช่น เกลือกเจ้าแม่มาคิดคม ครุบคั้นกินกม บไว้บวางตัวตู (เสือโค).
กรรซ้นน(กันซั้น) ก. ทัน, กระชั้น, เช่น พราหมณ์จะมากรรซ้นน (ม. คำหลวง กุมาร).
กระกรับกระเกรียบว. กระด้าง, หยาบ, เช่น หนงงหยาบสุรเสียงศัพท์ ดูก็กระกรับกระเกรียบ (ม. คำหลวง กุมาร).
กระกรี๊ดว. เสียงกรีด ๆ ดั่งเสียงหญิงร้องด้วยความตกใจ เช่น แต่ร้องจนสุดสิ้นพระสุรเสียงสำเนียงกระกรี๊ดกรีด (ม. ร่ายยาว กุมาร).
กระช่างว. กระจ่าง เช่น เวหาเห็นกระช่าง (ม. คำหลวง กุมาร), กระซ่าง ก็ว่า.
กระเดื่อง ๒แข็ง, กระด้าง, เช่น ยามเมื่อเจ้าเยื้องยุรยาตร ก็มิได้ย่างลงเหยียบดินกระเดื่องใด (ม. ร่ายยาว กุมาร), นิยมใช้เข้าคู่กับคำ กระด้าง เป็น กระด้างกระเดื่อง.
กระทะทองแดงน. หม้อหรือกระทะโลหะเป็นที่ทรมานสัตว์ที่ตกนรกขุมโลหกุมภี.
กระไทชายน. กระทาชาย, คนผู้ชาย, เช่น อันว่ากระไทชายผู้หนึ่ง (ม. คำหลวง กุมาร; มหาราช).
กระเบญก. กระเบง เช่น กุมกระบอง กระเบญหาญ (สมุทรโฆษ).
กระแบ่น. กระแบะ เช่น เราจะให้บั่นให้แล่ ทุกกระแบ่จงหนำใจ (ลอ), ทุกกระแบ่เนื้อเห็นเปล่าเลย (ม. คำหลวง กุมาร).
กระป่ำ ๑ว. เป็นปุ่มป่ำ เช่น บนเขากระป่ำ (ม. คำหลวง กุมาร), มักใช้เข้าคู่กับคำ กระปุ่ม เป็น กระปุ่มกระป่ำ.
กระป่ำ ๒ว. อร่อย เช่น อนี้ต้นหว้าหวานกระป่ำ (ม. คำหลวง กุมาร; มัทรี).
กระพอก ๑หม้อ (มงคลทีปนีแปลร้อย กุมภชาดก)
กระพักน. ตะพัก, โขดหินหรือไหล่เขาที่เป็นขั้น ๆ พอพักได้ เช่น บ้างก็เป็นกระพักกระเพิงกระพังพุ (ม. ร่ายยาว กุมาร).
กระเพิงน. เพิง เช่น บ้างก็เป็นกระพักกระเพิงกระพังพุ (ม. ร่ายยาว กุมาร).
กระไรว. อะไร เช่น เขาไม่ว่ากระไร, อย่างไร เช่น จะทำกระไรดี, เท่าไร เช่น ถูกปรับเพียง ๑๐๐ บาทก็ไม่กระไรนัก, ทำไม, ไฉน, เช่น ข้าแต่นเรศูรสมเด็จพระบิดาเจ้าข้าเอ่ย กระไรเลยไม่ปรานี (ม. ร่ายยาว กุมาร).
กระลึงก. จับ, ถือ, เช่น ชดกรกระลึงกุมแสง (ลอ), ใช้เป็น กระลิง ก็มี.
กระสันผูกให้แน่น เช่น กระสันเข้าไว้กับหลัก, ผูกพันพระพี่น้องสองกระสันเข้าให้มั่นกับมือ (ม. คำหลวง กุมาร), รัด เช่น สายกระสัน
กระอิดว. อิดโรย เช่น อกกระอิดกว่าชื่นแล (ม. คำหลวง กุมาร).
กระเอิบก. เอิบ, อิ่ม, เช่น เถ้ากระเอิบเรอสมออกแล (ม. คำหลวง กุมาร).
กราบ ๓(กฺราบ) ก. นอน เช่น เถ้าก็กราบกรนอึงอยู่นั้น (ม. คำหลวง กุมาร).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pediatric surgery; surgery, paediatricกุมารศัลยศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediatrician; paediatrician; paediatrist; pediatristกุมารแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediatrics; paediatrics; paediatry; pediatryกุมารเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediatrist; paediatrician; paediatrist; pediatricianกุมารแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediatry; paediatrics; paediatry; pediatricsกุมารเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paediatry; paediatrics; pediatrics; pediatryกุมารเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paediodontia; paedodontia; paedodontics; pediodontia; pedodontia; pedodonticsกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paedodontia; paediodontia; paedodontics; pediodontia; pedodontia; pedodonticsกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paedodontics; paediodontia; paedodontia; pediodontia; pedodontia; pedodonticsกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paedodontist; pedodontistกุมารทันตแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paediatric surgery; surgery, pediatricกุมารศัลยศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paediatrician; paediatrist; pediatrician; pediatristกุมารแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paediatrics; paediatry; pediatrics; pediatryกุมารเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paediatrist; paediatrician; pediatrician; pediatristกุมารแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pothole๑. กุมภลักษณ์๒. ปล่องหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pediodontia; paediodontia; paedodontia; paedodontics; pedodontia; pedodonticsกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedodontia; paediodontia; paedodontia; paedodontics; pediodontia; pedodonticsกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedodontics; paediodontia; paedodontia; paedodontics; pediodontia; pedodontiaกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedodontist; paedodontistกุมารทันตแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lawful arrestการจับกุมที่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resisting arrestขัดขืนการจับกุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surgery, paediatric; surgery, pediatricกุมารศัลยศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surgery, pediatric; surgery, paediatricกุมารศัลยศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arrest, resistingขัดขืนการจับกุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrestable offenceความผิดที่ให้จับกุมได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrested personผู้ถูกจับกุม, ผู้ถูกจับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrester; arrestorผู้จับกุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrestor; arresterผู้จับกุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrests, restraints and detainmentsการจับกุม หน่วงเหนี่ยว และกักขัง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrestจับกุม, การจับกุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrest recordบันทึกการจับกุม (ของตำรวจ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
man on horsebackผู้กุมอำนาจ, ผู้ถือบังเหียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
malicious arrestการจับกุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Crown Princessมกุฎราชกุมารี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Crown Princeมกุฎราชกุมาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capture and seizureการจับกุมและยึดเอา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
citizen's arrestการจับกุมผู้กระทำผิดโดยราษฎร (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
free of capture and seizure clauseข้อกำหนดยกเว้นการจับกุมยึดหน่วง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
false arrestการจับกุมโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
escape from arrestรอดพ้นจากการจับกุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kettle๑. หลุมธารน้ำแข็ง๒. กุมภลักษณ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pediatric emergenciesกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pediatriciansกุมารแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pediatricsกุมารเวชศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Augmentative and Alternative Communicateอุปกรณ์ช่วยสื่อสารแบบพกพาสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพูด , อุปกรณ์ขนาดเล็ก มีปุ่มที่เก็บเสียงที่บันทึกล่วงหน้าได้ ในประเทศไทยมีผลงานวิจัยภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อ โอภา สามารถบันทึกได้ ๖๐ ข้อความ และเรียกใช้โดยการกดปุ่ม อุปกรณ์มี ๑๕ ปุ่ม และมีปุ่มเลือกชุดข้อความได้ ๔ ชุด และมีโหมดสแกนข้อความที่ทำงานคู่กับสวิตช์เดี่ยวใช้กดเลือกข้อความ [Assistive Technology]
Arrestการจับกุม [TU Subject Heading]
Arrest (Police methods)การจับกุม (วิธีการของตำรวจ) [TU Subject Heading]
Candakumarajatakaจันทกุมารชาดก [TU Subject Heading]
Communication in pediatricsการสื่อสารทางกุมารเวชศาสตร์ [TU Subject Heading]
Kidnappingการจับกุมตัวเรียกค่าไถ่ [TU Subject Heading]
Pediatric nursingการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ [TU Subject Heading]
Pediatriciansกุมารแพทย์ [TU Subject Heading]
Pediatricsกุมารเวชศาสตร์ [TU Subject Heading]
The College of Pedeatricians of Thailandวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย [TU Subject Heading]
Trials (Kidnapping)การพิจารณาและตัดสินคดี (การจับกุมตัวเรียกค่าไถ่) [TU Subject Heading]
Wieng KumKam (Extinct city)เวียงกุมกาม (เมืองโบราณ) [TU Subject Heading]
APSCแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอา เซียน เป็นเอกสารที่รวบรวมรายการกิจกรรมต่างๆ ที่รัฐสมาชิกอาเซียนจะทำร่วมกันเพื่อสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอา เซียนภายในปี 2558 แผนงานฯ ได้รับการรับรองโดยผู้นำในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่ชะอำ หัวหิน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 โดยแผนงาน มีวิสัยทัศน์ 3 ประการ ให้อาเซียนเป็น(1) ประชาคมที่มีกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน (2)เป็นประชาคมที่สงบสุขและรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงสำหรับ ประชาชนที่ครอบคลุมในทุกด้าน และ (3)เป็นประชาคมที่มีพลวัตรและร่วมมือปฎิสัมพันธ์กับโลกภายนอก [การทูต]
ASEAN-UN Summitการประชุมผู้นำอาเซียน-สหประชาชาติ เป็นการประชุมระหว่างหัวหน้ารัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนกับเลขาธิการสห ประชาชาติ มีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2543 ที่กรุงเทพฯ ในช่วงการประชุมอังค์ถัด ครั้งที่ 10 [การทูต]
Diplomatic Pouchถุงเมล์ทางการทูตที่บรรจุหนังสือโต้ตอบทางราชการ ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาล กับสถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ใน ต่างประเทศ ถุงเมล์ทูตจะถูกปิดประทับตราของทางราชการ และผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ แม้แต่เจ้าหน้าที่ศุลกากรก็ขอตรวจไม่ได้ คือได้รับการละเว้นจากการแทรกแซงใด ๆ ทั้งสิ้นเรื่องถุงเมล์ทางการทูตนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในข้อ 27 ว่า?1. ในรัฐผู้รับจะอนุญาตและคุ้มครองการสื่อสารโดยเสรีในส่วนของคณะผู้แทน เพื่อความมุ่งประสงค์ทั้งมวลในการติดต่อกับคณะรัฐบาลและกับคณะผู้แทน และสถานกงสุลอื่นของรัฐผู้ส่งไม่ว่าตั้งอยู่ที่ใด คณะผู้แทนอาจใช้วิถีทางเหมาะสมทั้งมวลได้ รวมทั้งผู้สื่อสารทางการทูต และสารเป็นรหัสหรือประมวล อย่างไรก็ดี คณะผู้แทนอาจติดตั้งและใช้เครื่องส่งวิทยุได้ด้วยความยินยอมของรัฐผู้รับ เท่านั้น 2. หนังสือโต้ตอบทางการทูตของคณะผู้แทนจะถูกละเมิดมิได้ หนังสือโต้ตอบทางการทูตหมายถึง หนังสือโต้ตอบทั้งมวลที่เกี่ยวกับคณะผู้แทนและภารกิจหน้าที่ของคณะผู้แทน 3. ถุงเมล์ทางการทูตจะไม่ถูกเปิดหรือถูกกักไว้ 4. หีบห่อซึ่งรวมเป็นถุงทางการทูตจะต้องมีเครื่องหมายติดไว้ภายนอกที่เห็น ชัดเจน แสดงลักษณะของถุงทางการทูตและอาจบรรจุเอกสารหรือสิ่งของทางการทูต ซึ่งได้เจตนาเพื่อใช้ในทางการเท่านั้น 5. ผู้ถือสารทางการทูต (Diplomatic courrier) จะได้รับเอกสารทางการ แสดงสถานภาพของตนและจำนวนหีบห่อ ซึ่งรวมเป็นถุงทางทูตนั้น ให้ได้รับความคุ้มครองจากรัฐผู้รับในการปฏิบัติการตามหน้าที่ของตน ให้ผู้ถือสารทางการทูตได้อุปโภคความละเมิดมิได้ และจะต้องไม่ถูกจับกุมหรือกักในรูปใด 6. รัฐผู้ส่งหรือคณะผู้แทนอาจแต่งตั้งผู้ถือสารทางการทูตเฉพาะกรณีได้ในกรณีที่ ว่านี้ให้นำบทแห่งวรรค 5 ของข้อนี้มาใช้ด้วย เว้นแต่ว่าความคุ้มกันที่กล่าวไว้ในวรรคนั้นให้ยุติไม่ใช้ เมื่อผู้ถือสารนี้ได้ส่งถุงทางการทูตในหน้าที่ของตนให้แก่ผู้รับแล้ว 7. ถุงทางการทูตอาจจะมอบหมายไว้แก่ผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์ ซึ่งได้มีพิกัดจะลง ณ ท่าเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตแล้วได้ ให้ผู้บังคับบัญชาของเครื่องบินพาณิชย์รับเอกสารทางการ แสดงจำนวนหีบห่อซึ่งรวมเป็นถุง แต่ไม่ให้ถือว่าผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์เป็นผู้ถือสารทางการทูต คณะผู้แทนอาจส่งบุคคลหนึ่งในคณะผู้แทนไปรับมอบถุงทางการทูตได้โดยตรงและโดย เสรีจากผู้บังคับการของเครื่องบิน?คำว่าถุงทางการทูตนี้ กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษเรียกว่า ?Diplomatic bag? ส่วนในภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่า ?Valise Diplomatique? [การทูต]
Diplomatic Privileges and Immunitiesเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตที่ได้ให้แก่เจ้า หน้าที่ทางการทูต โดยถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้แทนส่วนตัวของประมุขของรัฐ เหตุผลที่ให้มีการคุ้มกันทางการทูต ก็เพราะถือว่ารัฐบาลหนึ่งใดก็ตามจะถูกกีดกันขัดขวางด้วยการจับกุม หรือกีดกันมิให้ผู้แทนของรัฐบาลนั้นปฏิบัติหน้าที่ในความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศนั้นมิได้ ถ้าหากเห็นว่าผู้แทนนั้นมีพฤติกรรมหรือพฤติการณ์ที่ก้าวร้าวซึ่งรัฐผู้รับ ไม่อาจรับได้ก็ชอบที่รัฐผู้รับจะขอร้องให้รัฐผู้ส่งเรียกตัวผู้แทนของตนกลับ ประเทศได้ อนึ่ง การที่สถานเอกอัครราชทูตได้รับความคุ้มกันจากอำนาจศาลของรัฐผู้รับ เพราะต้องการให้บรรดาผู้แทนทางการทูตเหล่านั้น รวมทั้งบุคคลในครอบครัวของเขาได้มีโอกาสมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประเทศของเขาอนุสัญญากรุง เวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตมีบทบัญญัตินิยามคำว่า เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตในเรื่องต่างๆ ไว้มากพอสมควร เช่น เรื่องสถานที่ของคณะผู้แทนทางการทูต รวมทั้งบรรณสารและเอกสาร เรื่องการอำนวยความสะดวกให้แก่การปฏิบัติงานของคณะผู้แทน และเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายรวมทั้งการคมนาคมติดต่อ เป็นต้น [การทูต]
Freedom of Communicationเสรีภาพในการติดต่อและสื่อสาร ถือเป็นสิทธิทางกฎหมาย (ไม่ใช่เพียงเอกสิทธิ์เท่านั้น) ที่สำคัญอันหนึ่งของนักการทูตย่อมจะเห็นได้ชัดว่า คณะทูต จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างพึงพอใจ นอกจากจะมีอิสระอย่างสมบูรณ์ในการที่จะมีหนังสือหรือวิถีทางอื่นๆ เพื่อติดต่อกับรัฐบาลของตน หรือจะส่งและรับจดหมาย หรือหนังสือต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ถือสารพิเศษ หรือโดยถุงทางการทูต (Diplomatic pouch) สำหรับเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติไว้ในข้อ 27 ดังนี้?1. ให้รัฐผู้รับอนุญาตและคุ้มครองการสื่อสารโดยเสรีในส่วนของคณะผู้แทน เพื่อความมุ่งประสงค์ในทางการทั้งมวลเพื่อการติดต่อกับรัฐบาล และกับคณะผู้แทนและสถานกงสุลอื่นของรัฐผู้ส่ง ไม่ว่าตั้งอยู่ ณ ที่ใด คณะผู้แทนอาจใช้วิถีทางที่เหมาะสมทั้งมวลได้ รวมทั้งผู้ถือสารทางการทูต และสารเป็นรหัสหรือประมวล อย่างไรก็ดี คณะผู้แทนอาจติดตั้งและใช้เครื่องส่งวิทยุได้ด้วยความยินยอมของรัฐผู้รับ เท่านั้น 2. หนังสือโต้ตอบทางการของคณะผู้แทนจะถูกละเมิดมิได้ หนังสือโต้ตอบทางการ หมายถึง หนังสือโต้ตอบทั้งมวลที่เกี่ยวกับคณะผู้แทนและภารกิจหน้าที่ของคณะผู้แทน 3. ถุงทางการทูต (Diplomatic Pouch) จะไม่ถูกเปิดหรือถูกกักไว้ 4. หีบห่อซึ่งรวมเป็นถุงทางการทูต จะต้องมีเครื่องหมายภายนอกที่เห็นได้ชัดเจน สามารถแสดงลักษณะของถุงทางการทูต ซึ่งอาจบรรจุเพียงเอกสารหรือสิ่งของทางการทูตที่เจตนาเพื่อใช้ในทางการเท่า นั้น 5. ผู้ถือสารทางการทูต (Diplomatic courrier) จะได้รับเอกสารทางการแสดงสถานภาพของตน และจำนวนหีบห่อซึ่งรวมเป็นถุงทางทูตนั้น ให้ได้รับความคุ้มครองจากรัฐผู้รับ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ของตน ให้ผู้ถือสารทางการทูตได้อุปโภคความละเมิดมิได้ ส่วนบุคคลจะต้องไม่ถูกจับกุมหรือกักขังในรูปใด 6. รัฐผู้ส่งหรือคณะผู้แทนอาจแต่งตั้งผู้ถือสารทางการทูตเฉพาะกรณีได้ ในกรณีที่ว่านี้ให้นำบทแห่งวรรค 5 ของข้อนี้มาใช้ด้วย เว้นแต่ว่าความคุ้มกันที่กล่าวไว้ในวรรคนั้นให้ยุติไม่ใช้ เมื่อผู้ถือสารนี้ได้ส่งถุงทางการทูตในหน้าที่ของตนให้แก่ผู้รับแล้ว 7. ถุงทางการทูตอาจจะมอบหมายไว้แก่ผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์ ซึ่งได้มีพิกัดจะลง ณ ท่าเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตแล้วได้ ให้ผู้บังคับบัญชาของเครื่องบินพาณิชย์รับเอกสารทางการแสดงจำนวนหีบห่อซึ่ง รวมเป็นถุง แต่ไม่ใช่ถือว่าผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์เป็นผู้ถือสารทางทูต คณะผู้แทนอาจส่งบุคคลหนึ่งในคณะผู้แทนไปรับมอบถุงทางการทูตได้โดยตรง และโดยเสรีจากผู้บังคับการของเครื่องบิน? [การทูต]
Immunity from Jurisdiction of Diplomatic Agentsความคุ้มกันจากอำนาจศาลของตัวแทนทางการทูต ในเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในมาตรา 31 ว่า?1. ให้ตัวแทนทางการทูตได้อุปโภคความคุ้มกันจากอำนาจศาลทางอาญาของรัฐผู้รับ ตัวแทนทางการทูตยังจะได้อุปโภคความคุ้มกันจากอำนาจศาลทางแพ่ง และทางการปกครองของรัฐผู้รับด้วย เว้นแต่ในกรณีของก) การดำเนินคดีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว ที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับนอกจากตัวแทนทางการทูตครอบครองไว้ในนามของ รัฐผู้ส่งเพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผู้แทนข) การดำเนินคดีเกี่ยวกับการสืบมรดกซึ่งเกี่ยวพันถึงตัวแทนทางการทูตในฐานะผู้ จัดการมรดกโดยพินัยกรรม ผู้จัดการมรดกโดยศาลตั้งทายาท หรือผู้รับมรดกในฐานะเอกชน และมิใช่ในนามของรัฐผู้ส่งค) การดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจกรรมใดในทางวิชาชีพ หรือพาณิชย์ ซึ่งตัวแทนทางการทูตได้กระทำในรัฐผู้รับ นอกเหนือจากการหน้าที่ทางการของตน 2. ตัวแทนทางการทูตไม่จำเป็นต้องให้การในฐานะพยาน 3. มาตรการบังคับคดี ไม่อาจดำเนินได้ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวแทนทางการทูต เว้นแต่ในกรณีซึ่งอยู่ภายใต้อนุวรรค (ก) (ข) และ (ค) ของวรรค 1 ของข้อนี้ และโดยมีเงื่อนไขว่ามาตรการที่เกี่ยวข้องอาจดำเนินไปได้โดยปราศจากการละเมิด ความละเมิดมิได้ในตัวบุคคลของตัวผู้แทนทางการทูต หรือที่อยู่ของตัวแทนทางการทูต 4. ความคุ้มกันของตัวแทนทางการทูตจากอำนาจศาลของรัฐผู้รับ ไม่ยกเว้นตัวแทนทางการทูตจากอำนาจศาลของรัฐผู้ส่ง?เกี่ยวกับความคุ้มกันตัว แทนทางการทูตจากขอบเขตของอำนาจศาลทางแพ่ง อาจกล่าวได้อย่างกว้างๆ ว่า ตัวแทนทางการทูตนั้นได้รับการยกเว้นจากอำนาจของศาลแพ่งในท้องถิ่นคือตัวแทน ทางการทูตนั้นได้รับการยกเว้นจากอำนาจของศาลแพ่งในท้องถิ่นคือตัวแทนทางการ ทูตจะถูกฟ้องมิได้ และถูกจับกุมมิได้เกี่ยวกับหนี้สิน รวมทั้งทรัพย์สินของเขา เช่น เครื่องเรือน รถยนต์ ม้า และสิ่งอื่นๆ ทำนองนั้นก็จะถูกยืดเพื่อใช้หนี้มิได้ ตัวแทนทางการทูตจะถูกกีดกันมิให้ออกไปจากรัฐผู้รับในฐานะที่ยังมิได้ชดใช้ หนี้สินของเขานั้นก็มิได้เช่นกัน อนึ่ง นักกฎมายบางกลุ่มเห็นว่า ตัวแทนทางการทูตจะถูกหมายศาลเรียกตัว (Subpoenaed) ไม่ได้ หรือแม้แต่ถูกขอร้องให้ไปปรากฎตัวเป็นพยานในศาลแพ่งหรือศาลอาญาก็ไม่ได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหากตัวแทนทางการทูตสมัครใจที่จะไปปรากฏตัวเป็นพยานในศาล ก็ย่อมจะทำได้ แต่จะต้องขออนุมัติจากรัฐบาลในประเทศของเขาก่อน [การทูต]
International Force in East Timorกองกำลังนานาชาติในติมอร์ตะวันออก จัดตั้งขึ้นตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1264 (1999) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2542 มีภารกิจหลัก 3 ประการ คือ ฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพในติมอร์ตะวันออก ป้องกันและสนับสนุนงานของเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติ และอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม กองกำลังนานาชาติปฏิบัติหน้าที่ในติมอร์ตะวันออกจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543 [การทูต]
International Finance Corporationคือบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1956 และเริ่มมีฐานะเป็นองค์การชำนัญพิเศษที่มีสัมพันธ์กับองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1957 แม้บรรษัทจะดำเนินงานใกล้ชิดกับธนาคารโลก แต่ก็มีฐานะเป็นสิ่งที่มีตัวตนทางกฎหมายแยกต่างหาก และมีกองทุนที่แตกต่างจากกองทุนของธนาคารโลกด้วยวัตถุประสงค์ของบรรษัทคือ ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนให้การผลิตของวิสาหกิจของเอกชนในประเทศสมาชิกเจริญเติบโตยิ่ง ขึ้น การที่จะกระทำตามวัตถุประสงค์นี้ได้ บรรษัทจะนำเงินไปลงทุนในวิสาหกิจด้านการผลิตฝ่ายเอกชน โดยดำเนินงานร่วมกับเอกชนผู้ลงทุน ทำหน้าที่เป็นสำนักหักบัญชี (Clearing House) คล้ายกับเป็นแหล่งรวมโอกาสต่าง ๆ ของการลงทุนฝ่ายเอกชนทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ รวมทั้งฝ่ายจัดการที่มีประสบการณ์ชำนาญ นอกจากนั้น ยังช่วยกระตุ้นการลงทุนด้านการผลิตของเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศด้วย บรรษัทยังได้รับอนุญาตให้ทำการกู้ยืมเงินโดยใช้วิธีขายพันธบัตรของตนเอง รวมทั้งตั๋วสัญญาการใช้เงินบรรษัทการเงินระหว่างประเทศดำเนินงานโดยองค์กร ต่าง ๆ ของตน คืออำนาจทั้งหมดของบรรษัทจะขึ้นอยู่กับคณะผู้ว่าการ (Board of Govemors) ประกอบด้วยผู้ว่าการและผู้ว่าการสำรอง (Altemates) จากธนาคารโลกซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศต่าง ๆ อันเป็นสมาชิกของบรรษัทด้วย คณะผู้ว่าการจะคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบรรษัทให้ถูกต้อง ตัวประธานธนาคารโลก จะทำหน้าที่เป็นประธานคณะผู้ว่าการของบรรษัทโดยตำแหน่งด้วย บรรษัทมีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซี [การทูต]
North Atlanitc Treaty Organizationองค์การนาโต้ หรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ ซึ่งได้ลงนามกันเมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1949 ประเทศสมาชิกขณะเริ่มตั้งองค์การครั้งแรก ได้แก่ ประเทศเบลเยี่ยม แคนาดา เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลักแซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ ปอร์ตุเกส อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ต่อมาประเทศกรีซและตรุกีได้เข้าร่วมเป็นภาคีของสนธิสัญญาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1952 และเยอรมนีตะวันตก ( ในขณะนั้น) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 1949ในภาคอารัมภบทของสนธิสัญญา ประเทศภาคีได้ยืนยันเจตนาและความปรารถนาของตน ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติกับประเทศและรัฐบาลทั้งหลาย ที่จะปกป้องคุ้มครองเสรีภาพมรดกร่วม และอารยธรรมของประเทศสมาชิกทั้งมวล ซึ่งต่างยึดมั่นในหลักการของระบอบประชาธิปไตย เสรีภาพส่วนบุคคลหลักนิติธรรม ตลอดจนจะใช้ความพยายามร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อป้องกันประเทศ และเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงในสนธิสัญญาดังกล่าว บทบัญญัติที่สำคัญที่สุดคือข้อ 5 ซึ่งระบุว่า ประเทศภาคีสนธิสัญญาทั้งหลายต่างเห็นพ้องต้องกันว่า หากประเทศภาคีหนึ่งใดหรือมากกว่านั้น ในทวีปยุโรปหรือในอเมริกาเหนือ ถูกโจมตีด้วยกำลังอาวุธ จักถือว่าเป็นการโจมตีต่อประเทศภาคีทั้งหมด ฉะนั้น ประเทศภาคีจึงตกลงกันว่า หากมีการโจมตีด้วยกำลังอาวุธเช่นนั้นเกิดขึ้นจริง ประเทศภาคีแต่ละแห่งซึ่งจะใช้สิทธิในการป้องกันตนโดยลำพังหรือร่วมกัน อันเป็นที่รับรองตามข้อ 51 ของกฎบัตรสหประชาชาติ จะเข้าช่วยเหลือประเทศภาคีแห่งนั้นหรือหลายประเทศซึ่งถูกโจมตีด้วยกำลัง อาวุธในทันทีองค์กรสำคัญที่สุดในองค์การนาโต้เรียกว่า คณะมนตรี (Council) ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศภาคีสนธิสัญญานาโต้ คณะมนตรีนี้จะจัดตั้งองค์กรย่อยอื่น ๆ หลายแห่ง รวมทั้งกองบัญชาการทหารสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรภาคพื้นยุโรปและภาคพื้น แอตแลนติก สำนักงานใหญ่ขององค์การนาโต้ตั้งอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส [การทูต]
Personal Inviolability of Diplomatic Agentsหมายถึง ตัวบุคคลของตัวแทนทางทูตจะถูกละเมิดมิได้ กล่าวคือ มาตรา 29 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติในเรื่องนี้ไว้ว่า ?ตัวบุคคลของตัวแทนทางการทูตจะถูกละเมิดมิได้ ตัวแทนทางการทุตจะไม่ถูกจับกุมหรือกักขังในรูปใด ๆ ให้รัฐผู้รับปฏิบัติต่อตัวแทนทางการทูตด้วยความเคารพตามสมควร และดำเนินการที่เหมาะสมทั้งมวลที่จะป้องกันการประทุษร้ายใด ๆ ต่อตัวบุคคล เสรีภาพ หรือเกียรติของตัวแทนทางการทูต?ตัวบุคคลของตัวแทนทางการทูตจะถูกละเมิดมิได้ นั้น ได้ถือเป็นปัจจัยหลักในการที่ให้ผู้แทนทางการทูตได้รับสิทธิและความคุ้มกัน ทั้งมวล ถึงกับมีการพูดกันว่า ผู้ใดประทุษร้ายต่อตัวเอกอัครราชทูต จักถือว่าเป็นการทำร้ายต่อประมุขของประเทศซึ่งผู้แทนทางการทูตผู้นั้นเป็น ตัวแทนอยู่ ทั้งยังถือว่าเป็นการยังผลร้ายต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชาติทั้ง มวลด้วยตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 1964 ชายหนุ่มญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งมีจิตวิปลาส ได้ใช้มีดแทง นายเอ็ดวิน โอไรส์ชาวเออร์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศญี่ปุ่น ในเขตนอกสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ในกรุงโตเกียว รัฐมนตรีว่าการกระทวงมหาดไทยญี่ปุ่นได้ลาออกจากตำแหน่งทันทีและรุ่งขึ้นใน วันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1964 นายอิเคดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในสมัยนั้น ได้ทำการขอโทษต่อประชาชนชาวอเมริกันทางวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการดำเนินการในทำนองนี้ และการที่นายกรัฐมนตรีอิเคดะได้ปฏิบัติดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า การที่ตัวบุคคลของผู้แทนทางการทูตจะถูกละเมิดมิได้นั้น มีความสำคัญมากเพียงใดตัวแทนทางการทูตจะถูกจับ ถูกฟ้องศาล หรือถูกลงโทษฐานประกอบอาชญากรรมนั้นไม่ได้ เพราะถือว่าผู้แทนทางการทูตมิได้อยู่ในอำนาจศาลของรัฐผู้รับ อย่างไรก็ดี หากผู้แทนทางการทูตกระทำความผิดอย่างโจ่งแจ้ง รัฐผู้รับอาจขอให้รัฐผู้ส่งเรียกตัวกลับไปยังประเทศของเขาได้ในทันที [การทูต]
Southeast Asia Collective Defense Treaty (Mahila Pact)สนธิสัญญาซีโต้ สนธิสัญญานี้ได้มีการลงนามกัน ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 1954 ประเทศที่ลงนามในสนธิสัญญามีประเทศออสเตรเลีย ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ประเทศไทย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา สนธิสัญญาได้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1955ในภาคอารัมภบทของสัญญานี้ บรรดาประเทศสมาชิกต่างแสดงความปรารถนาที่จะประสานความพยายามของตนที่จะ ป้องกันร่วมกัน เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคง โดยเฉพาะข้อ 4 ของสนธิสัญญาเป็นข้อสำคัญที่สุด คือ แต่ละประเทศภาคีคู่สัญญาตกลงเห็นพ้องกันว่า หากดินแดนของประเทศใดถูกรุกรานจาการโจมตีด้วยกำลังอาวุธ ประเทศภาคีทั้งหมดที่เหลือจะถือว่าเป็นอันตรายร่วมกัน และจะปฏิบัติการเพื่อเผชิญหน้ากับอันตรายร่วมกัน หรือถ้าหากพื้นที่ภายในเขตครอบคลุมของสนธิสัญญาถูกคุกคามด้วยประการใด ๆ ประเทศภาคีทั้งหมดจะปรึกษากันในทันที เพื่อตกลงในมาตรการเพื่อการป้องกันร่วมกันสำนักงานใหญ่ขององค์การซีโต้ตั้ง อยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยที่สถานการณ์ทางการเมืองของโลกได้เปลี่ยนไปมากทำให้องค์การซีโต้หมดความ จำเป็น และได้ยุบเลิกไปนานแล้ว [การทูต]
United Nations Conference on Trade and Developmentการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) " เป็นองค์กรของสหประชาชาติที่รับผิดชอบเรื่องการค้า การเงิน การ ลงทุน เทคโนโลยี และการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีหน้าที่เป็นเวทีประสานนโยบายระหว่างรัฐบาล ศึกษาวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจโลกและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศ กำลังพัฒนา ปัจจุบันมีรัฐสมาชิก 190 ประเทศ ประชุมระดับรัฐมนตรีปีละ 4 ครั้ง ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอังค์ถัดครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 10) เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2543 " [การทูต]
United Nations Transitional Administration in East Timorองค์กรบริหารชั่วคราวของสหประชาชาติในติมอร์ตะวันออก " จัดตั้งขึ้นตามมติสหประชาชาติที่ 1272 (1999) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2542 พลโทบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ นายทหารไทย ได้รับเลือกให้เป็นผู้บัญชาการกองกำลังรักษาสันติภาพของ UNTAET ในติมอร์ตะวันออก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2543 " [การทูต]
visitการเยือน " - State Visit การเยือนอย่างเป็นทางการในระดับประมุขของรัฐ หมายถึง การเยือนของบุคคลสำคัญของต่างประเทศในระดับประมุขของรัฐ ที่มีสถานะเป็นกษัตริย์หรือประธานาธิบดี โดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐผู้รับ รัฐผู้รับจะจัดพิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบ - Official Visit การเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของ รัฐบาล หมายถึง การเยือนเป็นทางการของประมุขของรัฐ มกุฎราชกุมาร หัวหน้ารัฐบาล หรือหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศที่มีตำแหน่ง เทียบเท่า โดยเป็นแขกรับเชิญของรัฐบาล และจัดพิธีการรับรองต่าง ๆ อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบ - Visit as Guest of the Royal Thai Government การเยือนในฐานะแขกของรัฐบาล หมายถึง การเยือนของประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาลและหัวหน้า องค์การระหว่างประเทศที่มีตำแหน่งเทียบเท่าซึ่งไม่ได้เดินทางมาเยือนอย่าง เป็นทางการหรือเพื่อเจรจาทำงาน รวมทั้งการเสด็จฯ เยือนของพระราชวงศ์ รองประธานาธิบดีและบุคคลสำคัญอื่น ๆ ที่มีตำแหน่งเทียบเท่า ซึ่งรัฐบาลไทยปรารถนาที่จะแสดงไมตรีจิตโดยเชิญให้มาเยือนประเทศไทยในฐานะแขก ของรัฐบาล และจัดการต้อนรับให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเยือนในแต่ละกรณี - Working Visit การเยือนเพื่อเจรจาทำงาน หมายถึง การเยือนของบุคคลสำคัญจากต่างประเทศในระดับประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาล และหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศที่มีตำแหน่งเทียบเท่าที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ เจรจาในปัญหาหรือประเด็นใดเป็นการเฉพาะในระยะเวลาอันสั้น - Visit as Guest of Their Majesties the King and Queen of Thailand การเยือนในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ หมายถึง การเสด็จเยือนของพระราชวงศ์ต่างประเทศ หรือการเยือนของบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วน พระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ - Private Visit การเยือนส่วนตัวหรือแวะผ่าน หมายถึง การเยือนของบุคคลสำคัญจากต่างประเทศในระดับประมุขของรัฐ พระราชวงศ์ หัวหน้ารัฐบาล หรือผู้นำองค์การระหว่างประเทศที่มีตำแหน่งเทียบเท่า และบุคคลสำคัญอื่น ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเยือนเป็นการส่วนตัวหรือการแวะผ่านประเทศในระยะเวลา อันสั้น รัฐผู้รับจะจัดการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ตามความเหมาะสม " [การทูต]
Work of the United Nations on Human Rightsงานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน งานสำคัญชิ้นหนึ่งของสหประชาชาติคือ วควมมปรารถนาที่จะให้ประเทศทั้งหลายต่างเคารพและให้ความคุ้มครองแก่สิทธิ มนุษยชนตลอดทั่วโลก ดังมาตรา 1 ในกฎบัตรของสหประชาติได้บัญญัติไว้ว่า?1. เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ และมีเจตนามุ่งมั่นต่อจุดหมายปลายทางนี้ จะได้ดำเนินมาตรการร่วมกันให้บังเกิดผลจริงจัง เพื่อการป้องกันและขจัดปัดเป่าการคุกคามต่อสันติภาพ รวมทังเพื่อปราบปรามการรุกรานหรือการล่วงละเมิดอื่น ๆ ต่อสันติภาพ ตลอดจนนำมาโดยสันติวิธี และสอดคล้องกับหลักแห่งความยุติธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งการปรับปรุงหรือระงับกรณีพิพาทหรือสถานการณ์ระหว่างประเทศ อันจะนำไปสู่การล่วงละเมิดสันติภาพได้ 2. เพื่อพัฒนาสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชาติทั้งปวงโดยยึดการเคารพต่อหลักการ แห่งสิทธิเท่าเทียมกัน และการกำหนดเจตจำนงของตนเองแห่งประชาชนทั้งปวงเป็นมูลฐานและจะได้ดำเนิน มาตรการอันเหมาะสมอย่างอื่น เพื่อเป็นกำลังแก่สันติภาพสากล 3. เพื่อทำการร่วมมือระหว่างประเทศ ในอันที่จะแก้ปัญหาระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจ การสังคม วัฒนธรรม และมนุษยธรรม รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพ อันเป็นหลักมูลฐานสำหรับทุก ๆ คนโดยปราศจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา 4. เพื่อเป็นศูนย์กลางและประสานการดำเนินงานของประชาชาติทั้งปวงในอันที่จะ บรรลุจุดหมายปลายทางเหล่านี้ร่วมกันด้วยความกลมกลืน"ดังนั้น เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 สมัชชาแห่งสหประชาชาติจึงได้ลงข้อมติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชุมชนระหว่างประเทศ ที่ได้ยอมรับผิดชอบที่จะให้ความคุ้มครอง และเคารพปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยข้อความรวม 30 มาตรา กล่าวถึง1. สิทธิของพลเมืองทุกคนที่จะมีเสรีภาพ และความเสมอภาค รวมทั้งสิทธิทางการเมือง2. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 1 และ 2 เป็นมาตราที่กล่าวถึงหลักทั่วไป เช่น มนุษย์ปุถุชนทั้งหลายต่างเกิดมาพร้อมกับ อิสรภาพ และทรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและสิทธิเท่าเทียมกัน ดังนั้น ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพตามที่ระบุในปฏิญญาสากล โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างใด ๆ เชื้อชาติ เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรืออื่น ๆ ต้นกำเนิดแห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สินหรือสถานภาพอื่น ๆ ส่วนสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนั้น ได้รับการรับรองอยู่ในมาตร 3 ถึง 21 ของปฏิญญาสากล เช่น รับรองว่าทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ มีเสรีภาพและความมั่นคงปลอดภัย มีอิสรภาพจากความเป็นทาสหรือตกเป็นทาสรับใช้ มีเสรีภาพจากการถูกทรมาน หรือการถูกลงโทษอย่างโหดร้าย สิทธิที่จะได้รับการรับรองเป็นบุคคลภายใต้กฎหมาย ได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย มีเสรีภาพจากการถูกจับกุม กักขัง หรือถูกเนรเทศโดยพลการ มีสิทธิที่จะเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้ สิทธิที่จะมีสัญชาติ รวมทั้งสิทธิที่จะแต่งงานและมีครอบครัว เป็นต้นส่วนมาตรา 22 ถึง 27 กล่าวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และทางวัฒนธรรม เช่น มีสิทธิที่จะอยู่ภายใต้การประกันสังคม สิทธิที่จะทำงาน สิทธิที่จะพักผ่อนและมีเวลาว่าง สิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพสูงพอที่จะให้มีสุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดี สิทธิที่จะได้รับการศึกษาและมีส่วนร่วมในชีวิตความเป็นอยู่ตามวัฒนธรรมของ ชุมชน มาตรา 28 ถึง 30 กล่าวถึงการรับรองว่า ทุกคนมีสิทธิที่จะมีขีวิตอยู่ท่ามกลางความสงบเรียบร้อยของสังคมและระหว่าง ประเทศ และขณะเดียวกันได้เน้นว่า ทุกคนต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชนด้วยสมัชชาสหประชาชาติได้ประกาศ ให้ถือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้ เป็นมาตรฐานร่วมกันที่ทุกประชาชาติจะต้องปฏิบัติตามให้ได้ และเรียกร้องให้รัฐสมาชิกของสหประชาชาติช่วยกันส่งเสริมรับรองเคารพสิทธิและ เสรีภาพตามที่ปรากฎในปฏิญญาสากลโดยทั่วกัน โดยเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนนี้ สมัชชาสหประชาชาติจึงลงมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1950 ให้ถือวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิทธิมนุษยชนทั่วโลก [การทูต]
World Economic Forumการประชุม "เวทีเศรษฐกิจโลก" นาย Klaus Schwab ได้ริเริ่มให้มีการประชุมครั้งแรกขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งในปี พ.ศ. 2514 นาย Schwab ได้จัดตั้งเป็น European Management Forum ในลักษณะขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไร และเปิดให้นักธุรกิจชั้นนำ รวมทั้งนักการเมืองระดับสูงเป็นสมาชิก ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น World Economic Forum และเปิดรับสมาชิกจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กิจกรรมสำคัญประจำปี ได้แก่ การประชุมประจำปีที่เมืองดาวอส (มกราคม หรือ กุมภาพันธ์) การจัดพิมพ์ World Competitiveness Report และการจัดประชุมเพื่อหารือประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในประเทศต่าง ๆ [การทูต]
American Academy of Pediatricsสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา [การแพทย์]
Child Health Associatesผู้ช่วยกุมารแพทย์ [การแพทย์]
leap yearปีอธิกสุรทิน, ปกติ 1 ปี มี 365 วัน แต่ในปีอธิกสุรทินซึ่งเป็นปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน ปีนั้น 1 ปีจะมี 366 วัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Intensive Care Units, Pediatricหอผู้ป่วยหนักทางกุมารเวชศาสตร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You hold the future of the entire planet in your hands.นายกุมอนาคตของโลกนี่ไว้กับมือ Odyssey (2008)
Chloe Sullivan was never arrested by the Department of Domestic Security.โคอี้ไม่ได้ถูกหน่วยงานรักษาความปลอดภัยจับกุมตัวไป Odyssey (2008)
"vandalism, destruction of property, assault."และการเข้าจับกุมเป็นเรื่องเล็ก ข้อหาทำลายทรัพย์สิน Birthmarks (2008)
It also says that you lied to me about getting the charges dropped!มันรวมถึงบางอย่างที่คุณโกหกผมตอนจับกุม Birthmarks (2008)
Over time, hostages start to root for the captor.เป็นตัวประกันล่วงเวลา เริ่มต้นตอของการเข้าจับกุม Last Resort (2008)
{\pos(194,215)}On a video game you stole from the pediatric ward?ในวิดิโอเกมส์ที่ขโมยมาจากแผนกกุมารแพทย์? Dying Changes Everything (2008)
Gold Squadron, tighten formation.ฝูงบินโกลด์ จัดขบวนแบบรัดกุม Downfall of a Droid (2008)
Seize her.จับกุมเธอ The Mark of Nimueh (2008)
I'm arresting you for crimes in contravention to the laws of Camelot, that you did practice enchantments.ข้าขอจับกุมเจ้าในข้อหากระทำการฝ่าฝืนกฏหมายของคาเมลอต นั่นคือการใช้เวทย์มนต์ The Mark of Nimueh (2008)
Then arrest him.งั้นจับกุมเขา The Mark of Nimueh (2008)
Jedi Master Kit Fisto has traced the stolen ship to a remote system, hoping to recapture Gunray and return him to justice.อาจารย์เจไดคิต ฟิสโตได้ตามรอยยานที่ถูกขโมย ไปยังระบบดาวห่างไกล โดยหวังที่จะจับกุมกันเรย์และส่งตัวเขา กลับสู่กระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง Lair of Grievous (2008)
While the Viceroy is unavailable for capture, allow me to offer you an alternative prize.เมื่อตอนนี้อุปราชก็ไม่อยู่ให้จับกุมแล้ว งั้นให้ข้าเสนอรางวัลสำรองให้ท่านนะ Lair of Grievous (2008)
- You're under arrest.- แกถูกจับกุมแล้ว Bombad Jedi (2008)
Viceroy Gunray captured!อุปราชกันเรย์ถูกจับกุมCloak of Darkness (2008)
Gunray's capture could be a serious threat to us, my friendการจับกุมกันเรย์ นับเป็นการถูกคุกคามอย่างร้ายแรง สหายข้า Cloak of Darkness (2008)
You stroked my forehead.เจ้ากุมมือข้าไว้ Le Morte d'Arthur (2008)
You've mastered the power of life and death itself.เจ้าคือผู้กุมอำนาจแห่งชีวิตและความตาย Le Morte d'Arthur (2008)
We've got a nice collar (catch) here, Roy.เราจับกุมได้แล้วที่นี่ รอย The Bank Job (2008)
- We are placing you under arrest.- เราได้รับหน้าที่ให้มาจับกุมคุณ The Bank Job (2008)
The forces have returned to Mt. Geom without being seen.กองกำลังจะกลับไปที่หุบเขากุม โดยไม่ให้ใครเห็น เพคะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
You should hide yourself at Mt. Geom for the time being.ท่านควรจะซ่อนตัวที่หุบเขากุมในระยะนี้ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
If there is any danger, tell her to abandon Yongmun and retreat to Mt. Geom.ถ้าพวกเขาตกอยู่ในอันตราย, บอกนางให้ทิ้งยองมันและถอยกลับมาตังหลักที่หุบเขากุม Hong Gil Dong, the Hero (2008)
It would be safer for you to remain here until Hong Gil Dong has been arrested.มันจะปลอดภัยถ้าฝ่าบาทจะประทับอยู่ที่นี่ จนกว่าฮงกิลดงจะถูกจับกุมดีกว่า พะยะค่ะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
She had left the palace with Monggeum, but still hasn't returned.นางออกจากเมืองไปกับมงกุม, แต่ตอนนี้ยังไม่กลับมา The Kingdom of the Winds (2008)
We found Monggeum's body near the outer walls.เราพบร่างของมงกุมนอกกำแพง The Kingdom of the Winds (2008)
If they killed Monggeum, what if something happened to her as well?หากพวกมันฆ่ามงกุม, แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับนาง The Kingdom of the Winds (2008)
They found Monggeum's body on a pathway to the capital.พวกเขาพบศพของมงกุม ตรงทางที่จะไปยังเมืองหลวง The Kingdom of the Winds (2008)
Is it true Yeon was captured?องค์หญิงยอนถูกจับกุมจริงรึ? The Kingdom of the Winds (2008)
If it were February, yes.ได้ถ้าเป็นเดือน กุมภาพันธ์ Superhero Movie (2008)
Official policy is to arrest the vigilante known as Batman on sight.นโยบายทางการคือจับกุมแบทแมนในทันที The Dark Knight (2008)
Megumi was a translator. Good.เมกุมิเป็นล่าม Shutter (2008)
- I´ve been thinking about Megumi. - You know what ever happened to her?พอดีนึกถึงเม็กกุมิอะ เธอเป็นไงมั่ง Shutter (2008)
Will be arrested for illegal gathering.จะถูกจับกุม. ในข้อหาชุมนุมด้วยกัน อย่างผิดกฎหมาย Episode #1.7 (2008)
... andtortureof certainprisoners in Mr. Bauer's custody.เกี่ยวกับการกักขังที่ผิดกฎหมายและการทรมานนักโทษในการจับกุมของคุณบาวเออร์ 24: Redemption (2008)
When Chief Davis took over the force two years ago, he said;เมื่อผู้กำกับเดวิสเข้ามากุมอำนาจหน่วยนี้เมื่อสองปีก่อน เขาบอกว่า Changeling (2008)
How did you avoid capture?คุณหนีการจับกุมได้อย่างไร? Changeling (2008)
What does matter is that her incarceration was ordered without a warrant;มีการออกคำสั่งอย่างไม่เป็นทางการ ให้จับกุมเธอ Changeling (2008)
I am holding a carbon copy of the affidavit of insanity that was issued in the case of the State of california v;ผมมีสำเนา คำสั่งให้จับกุมเธอข้อหาวิกลจริต ที่ออกโดย รัฐแคลิฟอร์เนีย์ Changeling (2008)
Between this, and the arrest of the man suspected of murdering the real waiter collins, we've cleared up two of the biggest mysteries in the history of Los angeles;ระหว่างนี้ การจัดกุมชายผู้ต้องสงสัยว่าเป็นฆาตรกร วอลเตอร์ คอลลินส์ ตัวจริง เราได้ปิดคดีลึกลับที่สุด ในประวัติศาสตร์ของลอสแองเจลิสได้ 2 คดี Changeling (2008)
He is one of five persons surprised and arrested yesterday inside the headquarters of the Democratic National Committee in Washington.เขาเป็น1/5ของคนที่โดนจับกุมเมื่อวานนี้ ภายในสนง.ใหญ่ของพรรคแดโมเครต ในกรุงวอร์ชิงตัน Frost/Nixon (2008)
But in February, your personal lawyer came to Washington to start the raising of $219,000 of hush money to be paid to the burglars.แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ ทนายส่วนตัวของท่านมาที่วอชิงตัน เพื่อระดมเงินจำนวน 219,000 เหรียญ เพื่อเป็นค่าปิดปากพวกโจรย่องเบานั่น Frost/Nixon (2008)
They are going to arrest your husband and hang him.พวกเขาจะมาจับกุม สามีของคุณและเเขวนคอเขา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Granny Megumi, I'm here.ผมอยู่นี่ครับ คุณยายเมกุมิ Ponyo (2008)
Granny Megumi?คุณยายเมกุมิเหรอฮะ? Ponyo (2008)
You gotta be the dumbest motherfucker in captivity.นายต้องเป็นผู้ต้องหาที่โง่สุด เท่าที่เคยมีการจับกุมมาแน่ Pineapple Express (2008)
Which charge would you like to be arrested for?เรื่องไหนที่พวกนายอยากถูกข้อหาจับกุมTaken (2008)
At which point we apprehended three individuals and placed them in custody.จุดที่พวกเราจับกุมคนร้าย 3 คน และสถานที่ยึดทรัพย์สิน Pilot (2008)
Our agents took the suspects by surprise.เจ้าหน้าที่ของเราบุกไปจับกุมผู้ถูกสงสัย โดยที่ไม่ทันตั้งตัว Pilot (2008)
As I say, it's a good day for the citizens of Albuquerque when we can put this big a dent in the local drug trade.อย่างที่ผมบอก เป็นหน้าเป็นตา สำหรับชาวเมืองอัลเบอร์เคอร์กี้... ...เมื่อเราสามารถจับกุมเจ้าพ่อค้ายารายใหญ่ ในพื้นที่ Pilot (2008)
Well, it's not the most we ever took. It's easy money, till we catch you.อ้อ ไม่ใช่มากที่สุดเท่าที่เราเคยจับมา มันเป็นเงินที่หามาได้ง่ายๆจนกระทั่งถูกเราจับกุมพวกคุณ Pilot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือนกุมภาพันธ์[n. exp.] (deūoen kumphāphan) EN: February   FR: mois de février [m] ; février [m]
จับกุม[v.] (japkum) EN: arrest ; capture ; seize ; catch ; grab ; apprehend   FR: saisir ; attraper ; arrêter ; appréhender ; capturer
การจับกุม[n.] (kān japkum) EN: arresting ; seizure ; apprehension   
การเลี้ยงกุมาร[n. exp.] (kān līeng kumān) FR: éducation d'un enfant [f]
กุม[v.] (kum) EN: hold ; grap ; grasp ; seize ; clasp ; clutch   FR: attraper ; saisir ; s'emparer de
กุมอำนาจ[v. exp.] (kum amnāt) EN: be in power ; wield power ; exercise control ; be in the saddle   FR: exercer le pouvoir
กุมอำนาจทหาร[v. exp.] (kum amnāt thahān) EN: wield military power ; have command of the armed forces   FR: exercer le pouvoir militaire
กุมาร[n.] (kumān) EN: child ; baby ; infant ; childhood   FR: enfant [m]
กุมารแพทย์[n.] (kumānphaēt) EN: paediatrician = pediatrician (Am.) ; pediatrist   FR: pédiatre [m]
กุมารเวชศาสตร์[n.] (kumān wētchasāt) EN: pediatrics ; paediatrics ; pediatric medicine   FR: pédiatrie [f]
กุมารี[n.] (kumārī) EN: girl ; infant girl ; daughter   FR: fille [m]
กุมาริกา[n.] (kumārika) EN: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.   FR: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.
กุมบังเหียนประเทศ[v. exp.] (kum banghīen prathēt) EN: hold the reins of government   FR: tenir les rênes du pouvoir
กุมเหง[v.] (kumhēng) EN: bully ; harass ; persecute   FR: persécuter ; s'attaquer à plus faible
กุมภาพ[n.] (kumphā) EN: February   FR: février [m]
กุมภาพันธ์[n.] (kumphāphan) EN: February   FR: février [m]
กุมตลาด[v. exp.] (kum talāt) EN: control the market ; rig the market   
ราศีกุมภ์[n. exp.] (rāsī Kum) EN: Aquarius   FR: signe du Verseau [m]
รัดกุม[v.] (ratkum) EN: be circumspect ; be cautious ; be watertight ; be concise ; be expedient   
รัดกุม[adv.] (ratkum) EN: concisely ; briefly ; succinctly ; carefully   FR: succinctement ; brièvement
ถูกตำรวจจับกุม[v. exp.] (thūk tamrūat japkum) EN: get arrested by the police   

English-Thai: Longdo Dictionary
epiphany(n) เป็นวันฉลองเทศกาลที่โหราจารย์ 3 คนจากทิศตะวันออก ได้นำของขวัญมาถวายแก่กุมารเยซู โดยทั่วไปแล้วตรงกับวันที่ 6 มกราคม , R. Christmas

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apprehend[VT] จับกุม, See also: เกาะกุม
Aquarius[N] ราศีกุมภ์
arrest[N] การจับกุม, Syn. imprisonment, confinement, seizure, Ant. freeing, release
arrest[VT] จับกุม, See also: จับ, Syn. take charge of, apprehend, hold
at large[IDM] ลอยนวล, See also: ยังไม่ถูกจับกุม
bring in[PHRV] นำตัวไปสถานีตำรวจ, See also: จับกุม, ควบคุมตัว
bring under[PHRV] เข้ากุมอำนาจและทำให้ (บางคน) พ่ายแพ้, See also: บังคับให้ยอมจำนน, Syn. keep down
Candlemas[N] พิธีฉลองของชาวคริสต์ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ (จัดเพื่อระลึกพระแม่มารีและพระบุตรคือพระเยซู)
captor[N] ผู้จับ, See also: ผู้ที่จับกุมผู้อื่นหรือสัตว์อื่น
capture[VT] จับกุม, Syn. seize, take, apprehend
February[N] กุมภาพันธ์, See also: เดือนกุมภาพันธ์, Syn. month of leap year, second month
get away[PHRV] หลุดรอดจากการจับกุม
hold[N] การควบคุม, See also: การดูแล, การครอบงำ, การครอบคลุม, การจับ, การเกาะ, การเกาะกุม
keep a firm hold on[IDM] ยึดไว้, See also: เกาะไว้, ยึด, กุม, ฉวย, Syn. keep a tight grip on
keep hold of[PHRV] ยึดไว้, See also: จับ, ฉวย, เกาะกุม, Syn. get of, keep on;
let go of[PHRV] ปล่อย (จากการเกาะกุม, การยึด, การจับฯลฯ), Syn. let hold of
leap year[N] ปีที่มีวันที่ 29 กุมภาพันธ์, See also: ปีอธิกสุรทิน
paediatrician[N] กุมารแพทย์, See also: หมอเด็ก, แพทย์รักษาโรคเด็ก, Syn. pediatrician
paediatrics[N] กุมารเวชศาสตร์, Syn. pediatrics
pediatrician[N] กุมารแพทย์, Syn. pediatrist
pediatrics[N] กุมารเวชศาสตร์, Syn. paediatrics
pediatrics[N] กุมารเวชศาสตร์
pick-up[N] การจับกุม (คำไม่เป็นทางการ), See also: การควบคุมตัวไว้ (โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ)
pinch[VT] กักขัง (คำไม่เป็นทางการ), See also: จับกุม, Syn. arrest, catch
Prince of Wales[N] มงกุฎราชกุมารของประเทศอังกฤษ, See also: เจ้าชายองค์โตที่เป็นรัชทายาทของประเทศอังกฤษ
prize[N] การจับกุม
bagged[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
busted[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
clipped[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
clouted[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
collared[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
cop[SL] จับ, See also: จับกุม
copped[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
dropped[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
flagged[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
gaffled[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
glommed[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
glued[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
guzzled[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
nabbed[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
nailed[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
nicked[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
popped[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
safe-conduct[N] เอกสารอนุญาตให้ผ่านได้โดยเฉพาะช่วงสงคราม, See also: หนังสือเดินทาง, สิทธิในการผ่าน, บัตรอนุญาตให้พ้นการจับกุม, Syn. license, permit, pass, ticket
seize[VT] ฉกฉวย, See also: ฉก, คว้า, ยึด, กำ, กุม, เกาะกุม, ฉวย, จับ, มัด, ผูกเงื่อน, รวบรัด, หยุด, ยั้ง, Syn. take hold of, grasp, catch, halt, take, Ant. leave
seize[VT] เข้าครอบงำจิตใจ, See also: ยึดครองจิตใจ, เกาะกุมจิตใจ, Syn. possess, overwhelm
seize[VT] จับกุม, See also: ควบคุมตัว, รวบตัว, บุกจับ, Syn. arrest, capture, catch, snatch
seizer[N] ผู้จับกุม, See also: ผู้ยึด, ผู้คว้า
seizing[N] การจับ, See also: การจับกุม, การยึด, การฉวย, การยึดครอง, Syn. capture, seizure
seizor[N] ผู้จับกุม, See also: ผู้ยึด, ผู้คว้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension)
arrest(อะเรสทฺ') vt. จับ,จับกุม,ดึงดูด,ทำให้หยุด,กั้น, ยับยั้ง,เกาะตัว. -n. การจับกุม,ภาวะที่ถูกจับกุม,การหยุดยั้ง,ภาวะที่ถูกหยุดยั้ง. -arrester n. -arrestment n., Syn. stop,halt)
arresting(อะเรส'ทิง) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ,ซึ่งจับกุม, Syn. striking,notable ###A. dull
arrestive(อะเรส'ทิฟว) adj.มักจับกุม, ดึงดูดความสนใจ (tending to arrest)
attach(อะแทชฺ') vt. ผูกมัด,ผูกติด,ติด, แนบ,ปิด, ประกอบ, มีพร้อม,วางอยู่ใน,ส่งไปประจำ, อายัด,จับกุม. -vi. ผูกมัด, ติด,เป็นของ, Syn. fasten, join,secure ###A. detach, quit)
bailiff(เบ'ลิฟ) n. ตำรวจศาล,พนักงานส่งหมายจับกุม/ยึดทรัพย์,ผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน,ปลัดอำเภอ, See also: bailiffship n.
bust(บัสทฺ) {busted,busting,busts} n. รูปปั้นครึ่งตัว (หัวและไหล่) ,ทรวงอก,อก,ความล้มเหลว,การตี,การต่อย,ภาวะลดต่ำลง,การจับกุม adj. ล้มละลาย,ไร้เงิน vi.,vt. (ทำให้) แตกออก,ล้มละลาย,ล้มลง,จับกุม,ต่อย,ต
captor(แคพ'เทอะ) n. ผู้จับกุม,ผู้ยืดได้
compact(คอม'แพคทฺ) {compacted,compacting,compacts} adj. แน่น,รวมกันแน่น,อัดแน่น,แข็ง,กระชับ,รัดกุม,กะทัดรัด vt. รวมกันแน่น,อัดกันแน่น,ทำให้แน่น,ทำให้มั่นคง,ทำให้กะทัดรัด,ทำให้เป็นปึกแผ่น,ประกอบเป็นรูปร่าง. n. ตลับแป้งที่มีกระจก,รถยนต์ขนาดย่อม,ข้อตกลง,สัญญา ค
compendious(คัมเพน'เดียส) adj. รัดกุม,สั้นกะทัดรัดและชัดเจน., See also: compendiousness n., Syn. laconic
concise(คันไซสฺ') adj. สั้นกะทัดรัด,รัดกุม,รวบรัด, Syn. short,compact,crisp
conciseness(คันไซสฺ'เนส) n. ความสั้นกะทัดรัด,ความรัดกุม, Syn. terseness
corral(คะแรล') {corraled,corraling,corrals} n. คอก,เพนียด,เล้า,กรง. vt. ใส่ไว้ในคอก (เพนียด/เล้า/กรง) ,จับกุม
corsair(คอร์'แซร์) n. เรือส่วนตัวที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้ทำการจับกุมข้าศึกได้,โจรสลัด
crown princen. มงกุฎราชกุมาร
crown princessn. ชายาของมงกุฏราชกุมาร,ทายาทที่เป็นหญิงของกษัตริย์,มงกุฎราชกุมาร
digest(ไดเจสทฺ') v. ย่อย,ช่วยย่อย,เข้าใจ,ไตร่ตรอง,อดทน,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้สั้นรัดกุม,สรุป. n. หนังสือประมวลใจความสำคัญ, See also: digester n. ดูdigest digestant n. ดูdigest digestible adj. ดูdigest digestibility n. ดูdigest digestion n. ดูdig
ensnarevt. จับกุม,ทำให้ติดบ่วง,หลอกลวง,ดัก., See also: ensnarer n.
february(เฟบ'รัวรี) n. กุมภาพันธ์
gripe(ไกรพฺ) v.,n. (การ) ยึด,จับ,กุม,กดขี่,บ่น,ปวดแน่นในท้อง,รบกวน,ทำให้เคือง,รับลม (ใบเรือ), See also: gripes อาการปวดแน่นในท้อง. griper n. gripingly adv., Syn. pinch,cramp
hold(โฮลดฺ) {held,held,holding,holds} vt.,vi.,n. (การ) ถือ,จับ,กุม,คว้า,เกาะกำ,อดทน,อดกลั้น,ยึด,ยึดครอง,ครอบงำ,จับใจ,ทำให้หยุด,ถือว่า,เข้าใจว่ามีความรู้สึก,อ้าง,ยก,หยิบยก,คุก,ที่รองรับ,ป้อม,ห้องเก็บสินค้า, Syn. grasp,persist ###A. relea
julian(จูล'เยิน) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของจูเลียส ซีซาร์ จูเลียน <คำอ่าน>เป็นวิธีคิดคำนวณวันที่อย่างง่าย ๆ วิธีหนึ่ง ระบบจูเลียนนี้กำหนดให้ทุก ๆ วันมีหมายเลขเฉพาะ เช่น วัน 1 แทนวันที่ 1 มกราคม เมื่อ 4713 ปีก่อนคริสตศักราช วัน 2448299 ก็แทนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1991 เป็นต้น
leap yearปีอธิกสุรทิน,ปีที่มี366วันโดยเดือนกุมภาพันธ์มี29 วันมีขึ้นทุก4ปี,ปีอธิกสุรทิน
nab(แนบ) vt. จับ,ยึด,จับกุม, Syn. bag
nick(นิค) n. ร่อง,ช่อง,บาก, -Phr. (in the nick of time ในช่วงเวลาที่สำคัญ) . vt. ทำร่อง,ทำช่อง,ทำบาก,ตัด,ผ่า,ตีเบา ๆ ,ต่อยเบา ๆ ,โกง,หลอกลวง,จับกุม
paediatrician(พีดีอะทริช'เชิน,เพดดีอะทริช'เชิน) n. กุมารแพทย์,หมอเด็ก,ผู้เชี่ยวชาญโรคของเด็ก., See also: pediatric adj.
paediatrics(พี'ดิอะทริคซฺ,เพด'ดิอะทริคซฺ) n. กุมารแพทย์
pediatrician(พีดีอะทริช'เชิน,เพดดีอะทริช'เชิน) n. กุมารแพทย์,หมอเด็ก,ผู้เชี่ยวชาญโรคของเด็ก., See also: pediatric adj.
pediatrics(พี'ดิอะทริคซฺ,เพด'ดิอะทริคซฺ) n. กุมารแพทย์
pinch(พินชฺ) vt. หยิก,หนีบ,บีบ,บิด,บีบ,คลึง,ทำให้แสบ,ลดลง,ฉกฉวย,ทำให้กลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,เด็ดทิ้ง,ตัดแต่ง,ขโมย,ทำให้หดเหี่ยว,ปล้น,กักขัง,จับกุม. vi. (รองเท้า) รัด,ทำให้กลัดกลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,ประหยัด,เหน็บแนม. -Id. (pinch pennies ประหยัด) n. การหยิก,การหนีบ,จำนวนนิดเดียว,ความขัดสน,สถานการณืที่ลำบาก,ความกดดัน
possess(พะเซส') vt. มี,ครอบครอง,ครอบงำ,ควบคุม,ยึดกุม,ข่มอารมณ์,คุมสติ,ดลใจ,สามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ,ทำให้หลงเสน่ห์., See also: possessor n., Syn. have,own
prince of walesn. มงกุฎราชกุมารของอังกฤษ
roust(เราซฺทฺ) vt. ไล่,ขับไล่,ขับออก,กระตุ้น,ปลุกให้ตื่น,จับกุม,ค้น vi. ขยันทำงานและรวดเร็ว, Syn. abundance,plenty
saint valentine's dayn. วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันระลึกถึงนักบุญSt. Valentine เป็นวันที่มีการส่งสารแห่งความรักซึ่งกันและกัน
sanctuary(แรงค'ชุเออรี) n. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,ปูชนียสถาน,ที่ลี้ภัย,ที่หลบภัย,สิทธิในการให้ที่หลบภัย (เช่นในสถานทูต) และมิอาจถูกจับกุมได้,ถ้ำสัตว์,ที่ที่สัตว์ป่าสามารถผสมพันธุ์และหลบภัยจากการถูกล่า โดยนายพราน, Syn. shrine
secure(ซีเคียว'เออะ) adj. มั่นคง,มั่นใจ,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไว้ใจได้,เชื่อถือได้,วางใจได้,ไร้กังวล,แน่นอน vt. ได้มา,เอามา,ทำให้ได้ผล,ทำให้มั่นใจ,ทำให้ปลอดภัย,รับรอง,รับประกัน,จับกุม,มัดให้แน่น. vi. กลายเป็นปลอดภัย,เข้าเวรประจำการ, See also: securable adj.
seize(ซีซ) vt.,vi. จับ,จับกุม,จับตัว,ยึด,ฉวย,ถือเอา,ยึดครอง,ยึดถือ,ชิง,ครอบงำ,ครอบครอง,เข้าใจ,ถือโอกาส., Syn. seise., See also: seizable adj. seizer n. seizor n., Syn. take,grasp,apprehend
seizing(ซี'ซิง) n. การจับ,การจับกุม,การยึด,การฉวย,การยึดครอง,การยึดถือ,วิธีการยึดถือ,วิธีการผูกมัด,ลักษณะของเงื่อนแบบหนึ่ง., Syn. seising
seizure(ซี'เซอะ) n. การจับ,การจับกุม,การยึด,การยึดถือ,การฉวย การยึดครอง,อาการปัจจุบันของโรค,การเป็นลม,การเกิดอาการโรคขึ้นอย่างกะทัน หัน., Syn. seisure,grasp,grip
tight(ไททฺ) adj.,adv.แน่น,หนาแน่น,ตึงแน่น,อัดแน่น,กวดขัน,รัดแน่น,รัดรูป,ไม่รั่ว,อากาศเข้าไม่ได้,คับ,คับแคบ,คับขัน,ยาก,ลำบาก,รัดกุม,ได้ใจความ,เกือบเสมอกัน,ใกล้เคียงกันมาก,ขี้เหนียว,ตระหนี่,เมาเหล้า, (เงิน) ฝืด,คิดดอกเบี้ยอัตราสูง,เป็นที่ต้องการน้อย,เป็นระเบียบ
tighten(ไท'เทิน) vt.,vi. ทำให้แน่นหนา,ทำให้รัดกุม,กลายเป็นแน่นหนา,กลายเป็นรัดกุม,กวดขัน., See also: tightener n., Syn. tauten,stretch
trap(แทรพ) n. กับดัก,หลุมพราง,ตาข่าย,แร้ว,เครื่องดักสัตว์,ท่อโค้งเก็บน้ำ,ช่องมีฝาปิด,ปาก,ตำรวจ,นักสืบ. vt.,vi.ทำให้ติดกับดัก,ทำให้ตกหลุมพราง,วางกับดัก,จับกุม,ยึดไว้., See also: traps n. เครื่องดนตรีประเภทตีหรือเคาะ, Syn. snar

English-Thai: Nontri Dictionary
apprehend(vi,vt) จับกุม,ขัง,เข้าใจความหมาย,กลัว,หวาดหวั่น
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
arrest(n) การจับกุม,การหยุดยั้ง,การเหนี่ยวรั้ง,การยับยั้ง
arrest(vt) จับกุม,กั้น,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,เหนี่ยวรั้ง,ทำให้ชะงัก
captivity(n) การถูกจับกุม,การคุมขัง,การต้องโทษ,การเป็นเชลย
captor(n) ผู้จับกุม,ผู้เข้ายึด
capture(n) การจับกุม,การเข้ายึด
capture(vt) จับกุม,เข้ายึด,จับขัง,ตีได้
compact(adj) รวมกันแน่น,อัดแน่น,กระชับ,กะทัดรัด,รัดกุม
concise(adj) สั้น,กะทัดรัด,กระชับ,รัดกุม,รวบรัด
corral(vt) ใส่คอก,ล้อม,ขังกรง,ใส่กรง,ใส่เล้า,จับกุม
crocodile(n) จระเข้,กุมภีร์,ตะเข้
CROWN Crown Prince(n) มงกุฎราชกุมาร
ensnare(vt) ดักด้วยแร้ว,ทำให้ตกหลุม,ทำให้ติดบ่วง,หลอกจับ,จับกุม
February(n) เดือนกุมภาพันธ์
gripe(vt) ดึง,ผูก,ทำให้จุก,ทำให้เจ็บปวด,กดขี่,รบกวน,ยึด,จับ,กุม
imprison(vt) ขังคุก,กักขัง,จองจำ,จับกุม
imprisonment(n) การขังคุก,การกักขัง,การจองจำ,การจับกุม
possess(vt) มี,ครอบครอง,เป็นเจ้าของ,ยึดกุม,ควบคุม,ครอบงำ,ดลใจ
secure(vt) ทำให้มั่นคง,ทำให้แน่นหนา,ทำให้ปลอดภัย,จับกุม,รับรอง
seize(vt) ฉวย,ยึด,จับกุม,ครอบครอง,ถือโอกาส
seizure(n) การฉวย,การยึด,การจับกุม,การยึดครอง,การเป็นลม
trap(vt) ดัก,ทำให้ตกหลุม,ใส่บังเหียน,จับกุม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
apprehend เกาะกุม
Freeze (vi ) หยุด, อย่ากระดุกกระดิก (เป็นคำที่ตำรวจใช้ในการสั่งให้คนร้ายหยุดการเคลื่นไหวใดๆ ขณะเข้าจับกุม)
See also: S. Stop, Don't move,
mirandize (vt ) แจ้งสิทธิ์แก่ผู้ถูกจับกุม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
水瓶座[みずがめざ, mizugameza] (n) ราศีกุมภ์
皇太子[こうたいし, koutaishi] (n) มกุฏราชกุมาร
逮捕[たいほ, taiho] (vt) จับกุม
関東[かんとう, kantou] (n) ภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางของญี่ปุ่นประกอบด้วยจังหวัดโตเกียว คะนะงะวะ ชิบะ ไซตะมะ อิบะระงิ โตะจิงิ และกุมมะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
捕捉[ほそく, hosoku] (n vt) 1.การจับ,การจับกุม 2.การจับใจข้อความ,การทำความเข้าใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
掴む[つかむ, tsukamu] Thai: กุมมือไว้ English: to lay one's hands on
捕まる[つかまる, tsukamaru] Thai: ถูกจับกุม English: to be arrested
捕まえる[つかまえる, tsukamaeru] Thai: จับกุม English: to arrest
握る[にぎる, nigiru] Thai: กุม
二月[にがつ, nigatsu] Thai: กุมภาพันธ์ English: February

German-Thai: Longdo Dictionary
Februar(n) |der| เดือนกุมภาพันธ์
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, See also: S. jmd./ein Tier entkommt jmdm..,
Verhaftung[แฟ-ฮาฟ-ทุ่ง] (n) |die, pl. Verhaftungen| การจับกุม การควบคุมตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top