Search result for

*กึ๋น*

(59 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กึ๋น, -กึ๋น-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กึ๋น[N] gizzard, See also: ventriculus, Example: เมื่อไก่กลืนอาหารลงไป จะตกถึงกระเพาะที่หนึ่งซึ่งคนเราไม่มี ถัดไปเป็นกระเพาะที่สามหลังกระเพาะจริงเรียกกันว่ากึ๋น, Thai definition: กระเพาะที่ 2 ของสัตว์ประเภทสัตว์ปีก มีหน้าที่ย่อยอาหารต่อจากกระเพาะที่ 1 ประกอบด้วยผนังที่มีกล้ามเนื้อหนาและเหนียวสำหรับบดอาหาร โดยมีหินก้อนเล็กๆ ที่กลืนเข้าไปเป็นเครื่องช่วย
กึ๋น[N] intelligence, See also: smarts, common sense, Example: การจะรู้พฤติกรรมตัวละครและประเด็นของเรื่องราวจะต้องอาศัยกึ๋นของคนอ่านด้วย, Thai definition: ความสามารถ, สติปัญญา
ถึงกึ๋น[ADV] profoundly, See also: deeply, Syn. ลึกซึ้ง, Example: ในวงการพนันบอลบ้านเรานั้นหากวิเคราะห์อย่างถึงกึ๋นแล้วโต๊ะบอลแทบจะไม่ต้องรับความเสี่ยงในการรับพนันบอล, Thai definition: ลึกซึ้งจนหนำใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กึ๋นน. กระเพาะที่ ๒ ของสัตว์ประเภทสัตว์ปีก มีหน้าที่ย่อยอาหารต่อจากกระเพาะที่ ๑ ประกอบด้วยผนังที่มีกล้ามเนื้อหนาและเหนียวสำหรับบดอาหาร โดยมีหินก้อนเล็ก ๆ ที่กลืนเข้าไปเป็นเครื่องช่วย
กึ๋นสติปัญญาที่แหลมคม, นิยมใช้กับคำว่า มี หรือ ไม่มี เช่น หัวหน้าคนนี้มีกึ๋น เด็กคนนี้ไม่มีกึ๋นเอาเลย.
แฮ่กึ๊นน. ชื่ออาหารแบบจีนชนิดหนึ่ง ใช้เนื้อกุ้งผสมแป้งมันและเครื่องปรุงรส บดหรือโขลกจนเหนียวแล้วห่อด้วยฟองเต้าหู้เป็นท่อนกลม ๆ ยาว ๆ นึ่งแล้วทอดให้สุกกินกับน้ำจิ้ม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gizzardกึ๋น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You ain't got the stomach for it.แกไม่มีกึ๋นพอหรอก Keep This Party Going (2009)
Back then, you had to rely on your gut.ตอนนั้น ต้องเชื่อกึ๋นตัวเอง Lost Boys (2009)
What does your gut say?กึ๋นนาย ไม่บอกอะไรเลยหรือไง Hello, Dexter Morgan (2009)
"but doesn't actually ever want to do anything-itis."แต่กลับไม่กึ๋นพอที่จะทำมันจริงๆ Spanish 101 (2009)
You wanted somebody there because you didn't have the guts to do it yourself!นายต้องการใครสักคนที่นั้น เพราะนายมันไม่มีกึ๋น พอที่จะทำด้วยตัวเองไง! Space (2010)
Maybe if I had followed my gut on this,บางที่ถ้าผมเชื่อกึ๋นผมมากกว่านี้ Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
That is, if he has the beanbags to go through with it.ถ้าเขามีกึ๋นจะทุ่มสุดตัวน่ะนะ Swap Meat (2010)
You don't have leverage.คุณไม่มีกึ๋นพอหรอก Basic Genealogy (2010)
I won't ignore my gut again.ฉันจะไม่เพิกเฉยต่อกึ๋นของฉันอีก The Fight (2010)
That trusting your gut has a happy ending.ว่าการเชื่อกึ๋นของคุณ พาไปยังจุดจบที่สวยงาม The Fight (2010)
And here I thought you just grew some balls, Sam.ฉันอุตส่าห์คิดว่านายจะมีกึ๋นขึ้นบ้างซะอีก ดี Caged Heat (2010)
She's got a real mind for stuff like this.หล่อนมีกึ๋นในด้านนี้นะเนี่ย English as a Second Language (2010)
If we had five guys with your balls,ถ้าเรามีทนายซัก 5 คนที่มีกึ๋นแบบคุณ Accounting for Lawyers (2010)
He ain't got the brains and that faggot ain't got the balls.เขาไม่มีสมอง แถมยังไม่มีกึ๋นอีก The Divide (2011)
I just think we could use all the help we can get.แค่คิดว่าควรต้องใช้ กึ๋นทั้งหมดที่จะหาได้ Funeral (2011)
If something doesn't fall right into your lap, Serena, you don't have a clue how to work for it.ถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาด ลิขสิทธิ์มันน่าจะตกมาอยู่ที่คุณได้แล้ว แต่คุณมันไม่มีกึ๋น ทำอย่างไรเพื่อให้ได้มันมา The Fasting and the Furious (2011)
Uh, I have all his memories, but the balls are mine.อ่า ผมมีทุกความทรงจำของเขา แต่ กึ๋นอยู่ที่ผม Friend or Faux (2011)
And when you couldn't manage the balls to kill the only witness, you created me to take care of it for you.แล้วถ้านายบริหารกึ๋น ให้ฆ่าเฉพาะแต่ คนที่เป็นพยานไม่ได้ นายก็เลย สร้างฉันขึ้นมา เพื่อให้ทำเรื่องพวกนั้นแทนนาย Friend or Faux (2011)
She's really hot.แล้วกึ๋น นายบอกว่าไง? The Good Guy Fluctuation (2011)
I understand.เข้าใจถึงกึ๋นเลย Real Steel (2011)
These guys ain't got what it take.พวกนี้ไม่มีกึ๋นพอ Tower Heist (2011)
Balls.กึ๋น The Green Hornet (2011)
And if there's one thing I like on my women it's balls.ผมอยากให้ผู้หญิงข้างตัวผม... มีกึ๋นเด้งดึ๋ง The Green Hornet (2011)
What? Did the Norn also take your cojones? Huh?อะไร นอร์นเอากึ๋นนายไปด้วยเหรอ Into the Dark (2012)
Yet someone as anxious as you probably doesn't have the stomach to pull off a crime like this.แต่คนที่มีความกระวนกระวายขนาดคุณ คงไม่มีกึ๋นพอ ที่จะทำงานอาชญากรรมอย่างนี้ได้ Not One Red Cent (2012)
I know, in my gut, that there's no one that can beat me.ฉันรู้ ด้วยกึ๋นของฉัน ว่าไม่มีใครจะเอาชนะฉันได้ Swan Song (2012)
I should have trusted my gut. You don't have it in you.ฉันน่าจะเชื่อกึ๋นตัวเอง แกมันไม่มีน้ำยา The Apprenticeship (2012)
Up!โครเก้ต์เหรอ ก็ตีมันส์ดีนะถ้ามีกึ๋น The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Whoever shot it, didn't have the wind or the balls to track the animal properly... and put it out of its misery.ใครก็ตามที่ยิงมัน ไม่มีค่อยมีกึ๋น ในการตามรอยสัตว์ แล้วทำให้มันพ้นทุกข์ The Wolverine (2013)
You men may have a stomach for bloodshed and slaughter, but this is another matter entirely.คนของท่านอาจมีกึ๋นสำหรับการเข่นฆ่า แต่นี่มันคนละเรื่องกันอย่างสิ้นเชิง The Climb (2013)
You must have some King Kong sized balls to just waltz back in here after what you pulled! I don't think Atticus attacked those kids at Nuit Sombre. Big balls and a theory.จำคนพวกนี้ได้ไหม เธอคงต้องมีกึ๋นขนาดเท่าคิงคอง SubterrFaenean (2013)
Atticus and his Fae can no longer exist in sunlight... he lit a torch when I was down there and it looked like he might burst into flames.ถึงได้กล้าเดินกลับมาหลังจากที่หนีไป ฉันไม่คิดว่าแอตติคัส ทำร้ายเด็กพวกนั้นหรอก มีกึ๋นและทฤษฎีด้วย SubterrFaenean (2013)
There are no bodies, no evidence, no nothing but my gut and 25 years of police work.ไม่มีศพ ไม่มีหลักฐาน มีแต่กึ๋นของผมและ 25 ปีที่ผมเป็นตำรวจมา All That Remains (2013)
I don't know, my gut says copycat.ไม่รู้สิ กึ๋นผมบอกว่าเป็นพวกเลียนแบบ Pay It Forward (2013)
If you ask the questions without the usual level of stupid.ถ้าคุณถามคำถามมา แบบมีกึ๋นหน่อยน่ะนะ Alpha Pact (2013)
I'm ruled by instinct, so, my powers come from the gut.ของน้าใช้สัญชาตญาณเป็นหลัก พลังน้ามาจากกึ๋นล้วน ๆ Today I Am a Witch (2013)
But you called it.เพราะคุณตัดสินใจ ฉันเชื่อในกึ๋นของตัวเอง Girl in the Flower Dress (2013)
What is your gut telling you now?กึ๋นของคุณมันบอกอะไรตอนนี้ละ? Girl in the Flower Dress (2013)
You always did have a scrote, boy!มีกึ๋นได้ทุกงานจริงๆ Guardians of the Galaxy (2014)
I didn't think he had the sack to go out on his own.ฉันไม่คิดว่ามันจะมีกึ๋นพอ ที่จะหนีไปคนเดียวซะอีก Us (2014)
A talent show.โชว์แข่งเก่งแข่งกึ๋น App Development and Condiments (2014)
__- ระดับ 5 จะจัดโชว์แข่งเก่งแข่งกึ๋น - รับทราบ App Development and Condiments (2014)
And whether or not he admits it, his mission is global destruction.ไม่มีอะไรนอกจากกึ๋น และปณิธานที่จะปกป้องโลก จงยืนหยัด Avengers: Age of Ultron (2015)
That you'd have some measure of common sense? Yes.ว่าพวกนายจะมีกึ๋นกันบ้าง น่ะเหรอ ใช่ Uprising (2015)
Doing wonderful. Stretching out the core.ดีงามพระรามแปด เกร็งไปถึงกึ๋น The Angry Birds Movie (2016)
That was an awesome plan.แผนนายทั้งหมดสุดยอด กึ๋นระเบิด The Angry Birds Movie (2016)
You are one mean son of a bitch.สารเลวถึงกึ๋นจริงๆ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
- Is this kid for real?- หนูน้อยนี่มีกึ๋นจริง ๆ Dirty Dancing (1987)
- Takes a real saint to ask Daddy.- มีกึ๋นไปขอพ่อนักบุญของเธอน่ะสิ Dirty Dancing (1987)
Mr. Ball's got guts. And I don't?- คุณบอลมีกึ๋น Punchline (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กึ๋น[n.] (keun) EN: gizzard ; ventriculus   
กึ๋น[n.] (keun) EN: intelligence ; smarts ; common sense ; brains   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top