Search result for

*การหลีกเลี่ยง*

(56 entries)
(0.5815 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การหลีกเลี่ยง,-การหลีกเลี่ยง-, *การหลีกเลี่ยง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กิริยาสะท้อนน. การเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันของกล้ามเนื้อที่ไม่อยู่ในอำนาจสั่งงานของสมอง เพื่อตอบสนองสิ่งกระตุ้น เป็นการหลีกเลี่ยงอันตรายหรือสิ่งรบกวน เช่นหดมือเมื่อถูกของร้อน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
risk avoidanceการหลีกเลี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
avoidance๑. การบอกล้าง๒. การหลีกเลี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
avoidance of negligence liabilityการหลีกเลี่ยงความรับผิดเนื่องจากประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence liability, avoidance ofการหลีกเลี่ยงความรับผิดเนื่องจากประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Avoidance (Psychology)การหลีกเลี่ยง (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Avoidการหลีกเลี่ยง [การแพทย์]
Diet Avoidanceการหลีกเลี่ยงไม่รับประทานอาหารที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุ [การแพทย์]
Diet Eliminationการหลีกเลี่ยงไม่รับประทานอาหารที่สงสัยว่าเป็นสา [การแพทย์]
Diet, Provocativeการหลีกเลี่ยงอาหารนั้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The board tends to shy away from that sort of scandal.คณะกรรมการหลีกเลี่ยงเรื่องอื้อฉาวแบบนั้น London. Of Course (2009)
She just wants to avoid a lawsuit and to win an NAACP award.เธอต้องการหลีกเลี่ยงการโดนฟ้อง แล้วก็ชนะรางวัลNAACP award. House Divided (2009)
This is just a detour on a very long road.นี่เป็นเเค่การหลีกเลี่ยง บนถนนที่ยาวไกล Balm (2009)
Mr. Weston does a lot of things very well, but understanding the need for this type of relationship evades him.คุณเอเจ เวสตันทำงานหลายชิ้นได้ด้วยดี เเต่เข้าใจดีว่าต้องการหลีกเลี่ยง การทะเลาะกับเขา Na Triobloidi (2009)
It's a scandal that you, with your bright future, would want to avoid.ข่าวลือที่คุณต้องการหลีกเลี่ยง เพื่ออนาคตที่สดใสของคุณ Episode #1.3 (2009)
The best fights are the ones we avoid.การต่อสู้ที่ดีที่สุด ก็คือการหลีกเลี่ยง The Karate Kid (2010)
What if I wanna avoid getting my ass kicked?แล้วถ้าต้องการหลีกเลี่ยง/ แต่ถูกเตะตูดละ The Karate Kid (2010)
Mr. Browning Maurice Fischer's policy is always one of avoiding litigation.... นโยบายอริฟิสเชอร์อยู่เสมอหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย Inception (2010)
Seems avoiding the bad shooting hit didn't do you much good, after all.ดูเหมือนเป็นการหลีกเลี่ยง ที่เธอยิงพลาดเป้า เท่านั้นแหละ So (2010)
That girl... she was so used to being avoided so she thought it was an ordinary thing... even though she's actually a good person.ซาดาโกะน่ะ เธอมักจะใช้การหลีกเลี่ยง จนเธอคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติ From Me to You (2010)
You managed to bypass the simulation and get the ship going.นายสั่งการหลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบ และให้ยานไปต่ิอ Trial and Error (2010)
Everything you've ever done is to avoid pain.ทุกสิ่งที่คุณได้ทำ คือการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด Bombshells (2011)
I knowมันอาจจะเป็นการหลีกเลี่ยงนักข่าวก็ได้นะ เธอถึงถูกส่งไปอยู่ที่บูซาน Little Black Dress (2011)
Either that or you should've put together a more precise plan and even if it seemed foolproof, checked it again and again.คุณน่าจะมีการวางกลยุทธ์ที่ดีกว่านี้ ถึงแม้คุณต้องการหลีกเลี่ยงความผิดพลาด แต่ต้องมีการยืนยันซ้ำอีกด้วย Poseidon (2011)
But the best way to avoid giving an answer is to avoid the question altogether.วิธีเลี่ยงการตอบคำถามที่ดีที่สุด คือการหลีกเลี่ยงจากคำถามทั้งหมด The Fugitives (2012)
By avoiding a more literal transcription of human nature, it clearly comprises the basic tenets of fauvism.โดยการหลีกเลี่ยงการอธิบายเพิ่มเติมของธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์ มันอธิบายส่วนประกอบ พื้นฐานของทฤษฎีโฟวิสม์ได้ชัดเจนเลยล่ะ Tarantella (2012)
I was wondering what's the best way to get around really tough password protection.ฉันอยากรู้ วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยง การใส่พาสเวิร์ดที่ยากๆน่ะ Stolen Kisses (2012)
We just trace it back to ownership, we got Papi on tax evasion, possible RICO.เราเพียงแค่ติดตามมัน กลับไปเป็นเจ้าของ เราได้ Papi กับการหลีกเลี่ยงภาษ เป็นไปได้ยัค. 2 Guns (2013)
I feel like you've been avoiding me.ฉันรู้สึกเหมือนที่คุณได้รับการหลีกเลี่ยงฉัน. Nurse 3D (2013)
Somewhere between denying horrible events and calling them out lies the truth of psychological trauma.ที่บางที่ซึ่งอยูระหว่างการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ร้ายๆ เเละการเผชิญหน้ากับมัน ซึ่งเป็นการกระตุ้นความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ Coquilles (2013)
It's the best way to avoid a slaughter.นั้นคือทางที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงการนองเลือด Arrow on the Doorpost (2013)
I thought the trick was to avoid getting into fights.ฉันคิดว่าเคล็ดลับคือการหลีกเลี่ยงการต่อสู้ Dead to Rights (2013)
Brandon Boyd, a trader at VAC Capital, a prominent hedge fund.แบรนดอน บอยด์ ผู้ค้าที่ VAC Capital โดดเด่นเรื่องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียของกองทุน In Extremis (2013)
Well, you know you're pretty good at evading them.ก็น่ะ คุณก็เก่ง เรื่องการหลีกเลี่ยงคำถามไม่ใช่หรอ Manhunt (2013)
Tax evasionการหลีกเลี่ยงภาษี The Expendables 3 (2014)
No such escape for you, Jedikiah.ไม่มีการหลีกเลี่ยงสำหรับนาย เจดิไคห์ Son of Man (2014)
And it's also possible that behavior takes a proprietary approach to problems like this to avoid having to admit when they fuck up.แล้วมันก็ยังเป็นไปได้อีกว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้น ที่แสดงความรับผิดชอบกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแบบนี้ เป็นการหลีกเลี่ยงที่จะยอมรับว่า ตัวเองทำพลาดเอง Dissonance Theory (2016)
The trick is to avoid the jaws of death.เคล็ดลับคือการหลีกเลี่ยงปากของตาย Princess Mononoke (1997)
Which is meant to avoid wars,เพื่อการหลีกเลี่ยงสงคราม The Constant Gardener (2005)
- so it would be out-patient proceedure we wanted to avoid major surgery for what it's worth I was very fond of your motherคุณส่องกล้อง มันเป็นวิธีการรักษาทั่วไป เราต้องการหลีกเลี่ยงการผ่าตัด มันมีคุณค่ามาก ฉันชอบแม่เธอมาก Let the Truth Sting (2007)
And that's not evading.และนั้นไม่ใช่การหลีกเลี่ยง Out of the Past (2007)
At maximum speed baring any unforeseen traffic anomalies, we can be there in 3 hours and 17 minutes.ที่ความเร็วสูงสุด และการหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด ที่ผมมองเห็นได้ล่วงหน้าด้วยแล้ว เราสามารถไปถึงที่นั่นได้ ภายใน 3 ชั่วโมง 17 นาที Knight Rider (2008)
the specifics elude me completely.โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงฉันได้สำเร็จ. The Same Old Story (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหลีกเลี่ยง[n.] (kān līklīeng) EN: avoiding ; avoidance   
การหลีกเลี่ยงความเครียด[n. exp.] (kān līklīeng khwām khrīet) EN: stress avoidance   FR: évitement du stress [m]
การหลีกเลี่ยงภาษีอากร[n. exp.] (kān līklīeng phāsī-akøn) EN: tax evasion   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avoidance    [N] การเลี่ยง, See also: การหลีก, การหลีกเลี่ยง, การหลบหลีก, Syn. escape, abstention, evasion
dodger    [N] คนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหลีกเลี่ยงหน้าที่หรือความรับผิดชอบ, Syn. traunt, absentee, defaulter, avoider
evasion    [N] การหลีกเลี่ยง (สิ่งที่ไม่ดี), See also: การหลีกเลี่ยง, การบ่ายเบี่ยง
shuffle    [N] การหลีกเลี่ยง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง,การหลบหลีก,การยกเลิก,การทำให้โมฆะ
subterfuge(ซับ'เทอฟิวจฺ) n. คำบอกปัด,การบอกปัด,วิธีการหลีกเลี่ยง,คำอ้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
avoidance(n) การหลบเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,การหลีกหนี
delinquency(n) การหลีกเลี่ยงหน้าที่,ความไม่รับผิดชอบ,ความเหลวไหล,การกระทำผิด
escapade(n) การหลุดพ้น,การหลบหนี,การออกนอกลู่นอกทาง,การหลีกหนี,การหลีกเลี่ยง
evasion(n) การเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,ข้อแก้ตัว,การหลบหนี,การบอกปัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top