Search result for

*กากี*

(40 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กากี, -กากี-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กากี[N] khaki, See also: iron-rust colour, Example: ข้าราชการสวมเสื้อสีกากี, Thai definition: สีน้ำตาลปนเหลือง
กากี[N] female crow, Count unit: ตัว, Thai definition: กาตัวเมีย
กากี[ADJ] promiscuous, See also: lewd, dissolute, Syn. แพศยา, Example: หล่อนถูกกล่าวหาว่าเป็นหญิงกากี, Thai definition: หญิงมากชู้หลายผัว
กากี่นั้ง[N] one of us, See also: intimate friends, Syn. คนกันเอง, พวกเดียวกัน, Example: พวกเรามันเป็นกากี่นั้ง อยากทานอะไรก็หยิบเอาเลยนะไม่ต้องเกรงใจ, Count unit: คน, Notes: (จีน)
กากีแกมเขียว[N] olive-green, Syn. สีเขียวขี้ม้า, Example: ผมชอบสีกากีแกมเขียว, Count unit: สี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กากีน. กาตัวเมีย.
กากีน. หญิงมากชู้หลายผัว.
กากีว. สีนํ้าตาลปนเหลือง, สีสนิมเหล็ก.
กากีแกมเขียวว. สีเขียวขี้ม้า.
ชรากากี(ชะ-) น. ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง.
ขี้ม้า ๑ว. เรียกสีกากีแกมเขียวว่า สีขี้ม้า.
เขียวขี้ม้าว. สีกากีแกมเขียว.
ชลาลัยน. น้ำ, ห้วงน้ำ, เช่น ปางเสด็จประเวศด้าว ชลาลัย (กาพย์เห่เรือ), น้ำใจนางเปรียบอย่างชลาลัย ไม่เลือกไหลห้วยหนองคลองละหาน (กากี).
ชลาสินธุ์น. ห้วงน้ำ เช่น ข้าเป็นไรแทรกขนสุบรรณบิน เร็วรีบยิ่งมหาวายุพัด กวักกวัดปีกข้ามชลาสินธุ์ (กากี), สายน้ำ เช่น พระเหลือบเล็งชลาสินธุ์ ในวารินทะเลวน ก็เห็นรูปอสุรกล ซึ่งกลายแกล้งเป็นสีดา (พากย์นางลอย).
ทิวากรกลางวัน เช่น ราตรีปักษีเข้าแนบนอน ทิวากรเราแนบประจำนาง (กากี).
ลอยแพก. จับใส่แพแล้วปล่อยให้ลอยล่องไปในน้ำตามยถากรรม เช่น สมัยโบราณเอาคนชั่วลอยแพไป นางกากีถูกลอยแพ, โดยปริยายหมายถึง ปล่อยให้ตกอยู่ในสถานะลำบาก เช่น โรงงานขาดทุนต้องปิดกิจการ คนงานจึงถูกลอยแพ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kakee (Legendary Character)กากี (ตัวละครในตำนาน) [TU Subject Heading]
working uniform" สำหรับข้าราชการพลเรือน หมายถึง เครื่องแบบปกติสีกากี คอพับ แขนยาว สำหรับข้าราชการตำรวจ/ทหาร หมายถึง เครื่องแบบปกติ คอพับ สีตามเหล่าทัพ " [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's very blazer and chinos.นั่นมันเป็นอะไรที่ลุกโชง และสีกากีมาก The Grandfather (2009)
After today's events, how much egg does the U.S. court system have on its face for exonerating Lincoln Burrow?หลังจากเหตูการณ์วันนี้ จะมีไข่ละเลงหน้าศาลของอเมริกากี่ใบ สำหรับคำตัดสินให้ลินคอล์น เบอร์โรว์พ้นผิด? Cowboys and Indians (2009)
Let me get my khakis.- งั้นให้ผมเอาชุดกากีก่อน In This Home on Ice (2010)
Penny, to your mind, are you a slut?เพนนี่ ตา่มความคิดของคุณเองแล้ว คุณคิดตัวเองเป็นนางกากีรึเปล่า? The Robotic Manipulation (2010)
Khaki pants? No, thanks.กางเกงกากี อี๋ขอบาย Love & Other Drugs (2010)
You gotta remember that are a lot of neighborhoods out there with a lot of 13-year old guitarist but somewhere out there, there's a 12-year old who's shredding, I mean he's killing that guitar.เอาอย่างนี้ เธอต้องจำไว้ว่า มันยังมีอีกตั้งหลายบ้าน หลายตำบล อบต. ที่มีมือกีตาร์อายุ 13 ฝีไม้เก่งๆอีกตั้งเยอะ ข้างนอกนั่น แล้วก็ยังมีเด็ก 12 ปีที่ข่วนกีตาร์เด็ดสะระตี่ ฉันหมายถึง เกากีตาร์ได้ระดับเทพ... Tooth Fairy (2010)
Green pants.กางเกงสีกากี Semper I (2011)
It's a machine telling me I'm low on khakis.แต่เป็นเครื่องที่บอกว่าสีกากีของผมตกแล้ว Studies in Modern Movement (2011)
Tomorrow will be the most beautiful day of Raymond K Hessel's life.ไม่ใช่พวกสีกากี Fight Club (1999)
And Matt, you think Elyse is an uptight, geeky prude... who needs to loosen up and get laid.และ แมตต์ คุณคิดว่าแอลลี่นางกากี นังวันทองกับคุณ ใครได้ ใครเสีย American Pie Presents: Band Camp (2005)
Filthy bitch.นางกากี Sex Is Zero 2 (2007)
You know, I'll put down the flat-front khakis head on over, grab an Orange Julius.คุณรู้นะ ผมจะส่วมชุดสีกากี เดินนำหน้า ถือแก้วน้ำส้ม A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Let me know if he stirs anything up with Sam Crow, and keep this inside your khakis.เเจ้งให้ฉันรู้ถ้าเขาได้ความคืบหน้าอะไร เรื่องพวกSam Crow, และเก็บเรื่องเอาไว้เเค่ภายในสีกากีของคุณ AK-51 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กากี่นั้ง[n.] (kākīnang) EN: one of us ; intimate friends   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chino[N] ผ้าเนื้อหนาสีกากี
khaki[ADJ] ซึ่งเป็นสีกากี, Syn. brownish-yellow
khaki[ADJ] ทำด้วยผ้ากากี
khaki[N] ผ้ากากี, Syn. beige-cloth
khaki[N] สีกากี, See also: สีน้ำตาลเหลือง, Syn. brownish-yellow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
khaki(แคค'คี,คา'คี) n. สีกากี,สีน้ำตาลเหลือง,ผ้ากากี,ผ้า, กางเกงสีกากี,เสื้อสีกากี. adj. สีกากี,ทำด้วยผ้ากากี pl.khakis

English-Thai: Nontri Dictionary
khaki(adj) สีกากี
khaki(n) สีกากี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top