Search result for

*กองทัพบก*

(80 entries)
(0.0334 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กองทัพบก, -กองทัพบก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กองทัพบก[N] army, See also: ground force, Syn. ทัพบก, Example: กองทัพบกจะจัดให้มีการสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทยทุกปี, Count unit: กองทัพ, Thai definition: กองทหารที่ทำการรบป้องกันประเทศภาคพื้นดิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คลังแสงน. คลังอาวุธของทางราชการ เช่น คลังแสงสรรพาวุธของกองทัพบก.
ธงชายน. ธงรูปสามเหลี่ยม ใช้ในกองทัพบก.
พลาธิการหัวหน้ากรมในกองทัพบกซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการนี้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
armyกองทัพบก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armyกองทัพบก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Armiesกองทัพบก [TU Subject Heading]
Thailand. Armyไทย. กองทัพบก [TU Subject Heading]
United States. Armyสหรัฐอเมริกา. กองทัพบก [TU Subject Heading]
Australia New Zealand Army Corps Dayวันที่ระลึกทหารผ่านศึกออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2458 หน่วยปฏิบัติการร่วมของกองทัพบกออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ยกพลขึ้นบกบนคาบ สมุทรกาลิโปลี (Gallipoli) ช่องแคบดาร์ดาแนล (Dardanelles) ประเทศตุรกีเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรไปสู่ทะเลดำใน สงครามโลกครั้งที่ 1 ทำให้ทหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ทั้งสองประเทศจึงถือเอาวันที่ 25 เมษายนของทุก ๆ ปี เป็นวันที่ระลึกและจัดพิธีไว้อาลัยแก่ทหารผ่านศึกในสมรภูมิครั้งนั้นและทหาร ผ่านศึกที่เสียชีวิตในสมรภูมิอื่น ๆ ด้วย [การทูต]
Intelligenceเรื่องสืบราชการลับ กล่าวอย่างกว้าง ๆ คือ เรื่องลับไม่ว่าชนิดใด โดยเฉพาะที่จะมีประโยชน์แก่ผู้กำหนดนโยบาย หรือฝ่ายทหารที่มีหน้าที่ว่างนโยบายหรือวางแผนยุทธศาสตร์ ถือว่าเป็น Intelligence ทั้งสิ้น เช่น ในสหรัฐอเมริกามีองค์กรสืบราชการลับอยู่หลายแห่ง เช่น CIA (สำนักงานสืบราชการลับกลาง) The NSA (National Security Agency หรือองค์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ) G-2 (ฝ่ายสืบราชการลับของกองทัพบก) FBI (Federal Bureau of Investigation หรือหน่วยสืบสวนของรัฐบาลกลาง) Bureau of Intelligence and Research of the State Department หรือหน่วยสืบราชการลับและวิจัยของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ รวมทั้งฝ่ายสืบราชการลับของกองทัพเรือและกองทัพอากาศ ส่วนในโซเวียตรัสเซีย (ปัจจุบันเรียกชื่อใหม่ว่ารัสเซีย) แต่เดิมมีองค์การสืบราชการลับอยู่จำนวนหนึ่ง ที่สำคัญๆ ได้แก่ ฝ่ายสืบราชการลับทางทหารของกระทรวงกลาโหม หรือที่เรียกว่า YRU (Ylavnoe Razdevyvatelnoe Uptavlenie) และ KGB (Kommissariat Gosudatstvennoie Bezopastnotsi หรือ Commisariat of State Security) ในประเทศอังกฤษ มีฝ่ายสืบราชการลับเรียกว่า M15 (British Counter Intelligence) M16 เป็นหน่วยสาขาซึ่งทำงานด้านจารกรรมในต่างประเทศ และ M18 เป็นฝ่ายสืบราชการฝ่ายทหาร (Cryptographic Bureau of Military Intelligence) [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Miraz's men and war machines are on their way.Miraz's กองทัพบก ต่อไปข้างหน้า The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
That means those same men aren't protecting his castle.นั่น เครื่องมือ กองทัพบก ไม่ใช่ การป้องกัน คฤหาสน์ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
General, the army has no authority here.ท่านนายพล กองทัพบกไม่มีอำนาจหน้าที่ที่นี่นะ Amplification (2009)
The Army is doing field trials.ทางกองทัพบก แค่ทดลองบางอย่าง The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
You do it with the full support of the Army.ลูกจะได้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ จากกองทัพบก Fírinne (2010)
- but we need to get to Niuwry and put a bullet in Jimmy. - No.- เเต่เราต้องอาศัยสภาของกองทัพบก และบีบให้จิมมี่ยอมสารภาพผิด Fírinne (2010)
Jimmy O'Phelan ordered you to blow up that shipment and kill Army men?จิมมี่ โอเฟลานเป็นคนสั่งให้นาย ระเบิดสินค้าและฆ่าคนของกองทัพบกใช่ไหม Fírinne (2010)
That's an Army matter.เรื่องนั้นทางกองทัพบกจะเป็นคนจัดการต่อเอง Fírinne (2010)
- It's not a one-man army.- มันไม่ใช่เเค่เรื่องกองทัพบกอย่างเดียว Oiled (2010)
Army doesn't get involved in specifics.กองทัพบกไม่ได้ เข้าไปยุ่งเรื่องพวกนั้น Caregiver (2010)
I don't give a shit what the Army does.ฉันไม่สนใจ ว่ากองทัพบกจะทำอะไร Caregiver (2010)
Army tag on his head.มีสัญลักษณ์ของกองทัพบกตรงศรีษะเขา Caregiver (2010)
Army Council sways to your brilliant advice.สภากองทัพบกลังเลใจ ที่จะใหคำแนะนำทีดีกับหลวงพ่อ Home (2010)
Real Army boys grabbed Cammy at Central Station.คนของกองทัพบกจับตัวเเคมมี่ ได้ที่สถานีรถไฟ Home (2010)
Army Council sanctioned it.สภากองทัพบกเป็นผู้อนุมัติ Turning and Turning (2010)
I piss off the Army, I end up with my head squeezed off by a razor wire.ฉันทำให้กองทัพบกไม่พอใจ สุดท้ายฉันก็ถูกแขวนคออยู่ดี Turning and Turning (2010)
He knew he was in deep shit with the club and the Army.เขารู้ตัวดีว่าคลับกับกองทัพบก ต้องฆ่าเขาเเน่ Lochan Mor (2010)
You guys been having any problems with the Army?พวกนายได้มีปัญหาอะไร กับกองทัพบกไหมล่ะ Lochan Mor (2010)
Jimmy O'Phelan wants to end the Army's relationship with the Sons of Anarchy;จิมมี่ โอเฟลานต้องการหยุดความสัมพันธ์ ของกองทัพบกกับ the Sons of Anarchy Lochan Mor (2010)
The Army council have come to a very difficult decision.สภากองทัพบกตัดสินใจลำบากมาก Lochan Mor (2010)
He's a friend to the Army, right?เขาเป็นสหายกับกองทัพบก ถูกต้องไหม Turas (2010)
Apparently, he's become a problem for the Army.ที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือเขากลายเป็นปัญหากับกองทัพบก Turas (2010)
power beef going down in the Army ranks.อำนาจทางกองทัพบกมีการลดตำแหน่งลง Turas (2010)
The Army just landed.เพราะกองทัพบกเรามาถึงที่นี่แล้ว Basilone (2010)
The Army don't know the Japs bomb the airfield, but not the beach.พวกกองทัพบกไม่รู้หรอก.. ว่าพวกยุ่นมันทิ้งระเบิดลงฐานทัพอากาศ ไม่ได้ทิ้งแถบชายหาด Basilone (2010)
Army gets the new stuff and we fight with shit my grandfather used.พวกกองทัพบกได้ของใหม่ๆพวกนี้.. แต่พวกเรากลับต้องใช้.. อาวุธสมัยพระเจ้าเหา.. Basilone (2010)
That's Army gear. Halt!นั่นมันของกองทัพบกนะ! Basilone (2010)
The Army captain from the 164th's raising hell about somebody breaking into his trunk and stealing a box of cigars and shoes.ผู้กองของกองทัพบกหน่วยที่ 164 โวยวายจะเป็นจะตาย.. ว่ามีใครไม่รู้มาพังหีบของเค้า.. แล้วขโมยซิก้าร์กับ.. Basilone (2010)
Were also attacked by the Army, Air Forceต่างก็ถูกโจมตีจากทั้ง กองทัพบก.. กองทัพอากาศ.. Guadalcanal/Leckie (2010)
The 2nd Corps of Chinese Army is setting up a new point in the northwest of Aerok Hill.กองทัพบกจีน กองพลที่2 ตรงนี้ ตั้งฐานใหม่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเนิน เอรอค The Front Line (2011)
Lieutenant Colonel, United States Army, retired, Mick Canales.พันโทมิค คาเนเลส แห่งกองทัพบกสหรัฐฯ ซึ่งเกษียณไปแล้ว Battleship (2012)
Joe got you into the Army and Navy Academy.โจจาลูกเขาไปเรียนที่ สถาบันการศึกษา ของกองทัพบกและกองทัพเรือ Pu'olo (2012)
Gentlemen, change for the British Grenadiers.สุภาพบุรุษเปลี่ยนแปลง กองทัพบกอังกฤษ The Invisible Woman (2013)
Mr. and Mrs. Flynn, the Secretary of the Army has asked me to express his deep regret that your son Edward was killed in action in Kabul, Afghanistan.คุณและคุณนายฟลิ้นท์ เลขานุการของกองทัพบก ขอให้ผมมาแสดงความเสียใจแทนเขา Ghosts (2013)
Army. In the reserves.กองทัพบก กำลังสำรอง Dead Weight (2013)
General, I am an officer in the United States military.ท่านนายพล คือผมเป็นเจ้าหน้าที่กองทัพบกสหรัฐนะครับ ท่านไม่มีอำนาจสั่งผม Edge of Tomorrow (2014)
But the U.S. government...แต่รัฐบาลสหรัฐอเมริกา กองทัพบกกองทัพเรือ, The Clean Room (2014)
We never formally met, but two years ago, you did some Farsi translations for Army intelligence.เราไม่เคยพบอย่างเป็นทางการ แต่สองปีที่ผ่านมาคุณได้บางคำ แปล ฟาสี สำหรับกองทัพบกหน่วยสืบราชการลับ Arrival (2016)
You in the Army or the Marines?- พี่อยู่กองทัพบกหรือนาวิกโยธิน Fences (2016)
Papa said it was Army. You know Blue?พ่อบอกว่ากองทัพบก รู้จักบลูมั้ย Fences (2016)
United State's army weaponryผมยืมมาจากกองทัพบกสหรัฐ The Fate of the Furious (2017)
Of course, the British army has always fought the wily Pathan.แน่นอนว่าเราจะเด็กอังกฤษของ กองทัพบก มักจะต่อสู้เขี้ยวลากดินปาทาน เปลือยเปล่าภายใต้เต็นท์ How I Won the War (1967)
Been expecting you.กองทัพบกที่เชื่อมโยงกับ กองทัพ How I Won the War (1967)
Of course, the army will always be loyal.แต่กองทัพบกจะจงรักภักดีเสมอ Gandhi (1982)
The Navy has earned our undying gratitude. The Army is undefeated.ราชนาวีต่างซาบซึ้งอย่างไม่สิ้นสุด ที่กองทัพบกยังไม่ยอมแพ้ Atonement (2007)
U.S. army experimental program called Kelvin Netics.ของกองทัพบกสหรัฐ ชื่อ เคลวิน เจเนติกส์\ -พันธุกรรมแบบเคลวิน Pilot (2008)
Defense department's largest contractor. Massive dynamic.กองทัพบกเป็นหน่วยงานร่วมที่ใหญ่ที่สุด The Dreamscape (2008)
Dan Becks. Army reservist.แดน เบคส์ ทหารกองหนุนกองทัพบก Cheating Death (2008)
This ain't no Army boxing, kid. This is street brawling.นี่ไม่ใช่การชกมวยในกองทัพบกนะไอ้หนู นี่เป็นถนนการต่อสู้เเข่งขัน Old Bones (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองทัพบก[n. exp.] (køngthap bok) EN: army ; ground force   FR: armée [f] ; armée de terre [f] ; force terrestre [f] ; infanterie [m]
กองทัพบกไทย [n. prop.] (Køngthap Bok Thai ) EN: Royal Thai Army   
ทบ. (กองทัพบก, ทหารบก)[] (Thøpø. (køngthap bok, thahān bok)) EN: Royal Thai Army   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basic training[N] การฝึกทางทหารขั้นพื้นฐาน (เมื่อแรกเข้าประจำการในกองทัพบก), Syn. basic
brigadier general[N] นายพลจัตวากองทัพบก
defense[N] กองทัพบก, See also: กองทัพ
grenadier[N] ทหารในกองทัพบกอังกฤษ, Syn. Grenadier Guards
Grenadier Guards[N] ทหารในกองทัพบกอังกฤษ, Syn. Grenadiers
Grenadiers[N] ทหารในกองทัพบกอังกฤษ, Syn. grenadier
marshal[N] จอมพล, See also: เจ้าหน้าที่ชั้นสูงในราชสำนัก, นายทหารระดับสูงของกองทัพบกและกองทัพอากาศ, Syn. field marshal, generalissimo
Quartermaster Corps[N] กองทหารฝ่ายพลาธิการกองทัพบก
army brat[SL] เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่ทำงานในกองทัพบก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armed forcesกองทัพบก เรือและอากาศ (โดยเฉพาะของชาติ ๆ หนึ่ง) ,เหล่าทัพต่าง ๆ
army(อาร์'มี) n.กองทัพบก,กองทหารบก,กองทหาร ฝึกและติดอาวุธเพื่อสงคราม,กลุ่มคนขนาดใหญ่
brigadier(บริกกะเดียร์') n. นายพลจัตวา,นายพลจัตวากองทัพบก, See also: brigadiership n.
brigadier generaln. นายพลจัตวากองทัพบก
gi joeทหารประจำการในกองทัพบกอเมริกา
quartermaster corpsn. กองทหารฝ่ายพลาธิการกองทัพบก
samurai(แซมมูไร') n., (pl. -rai) ซามูไร,นักดาบซามูไร,นักดาบ,นายทหารกองทัพบก

English-Thai: Nontri Dictionary
army(n) กองทัพบก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top