Search result for

*กลโกง*

(26 entries)
(0.1442 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กลโกง, -กลโกง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลโกง[N] trick, See also: swindle, trickery, deception, cheat, fraud, scam, deceit, Example: พนักงานขายบางคนมีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงสารพัดเพื่อให้ขายของได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กล, กล-(กน, กนละ-) น. การลวงหรือล่อลวงให้หลงหรือให้เข้าใจผิดเพื่อให้ฉงนหรือเสียเปรียบ เช่น เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม เช่น กลโกง
เล่นลูกไม้ก. ใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกง, ใช้กลเม็ดหลอกลวง, เช่น อย่ามาเล่นลูกไม้หน่อยเลย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- If this is a trick, I don't... - it's not a trick.- ถ้าสิ่งนี้เป็นกลโกง ผมไม่... Mr. Monk and the Game Show (2004)
It's not a trick.- ไม่ใช่กลโกงๆ Mr. Monk and the Game Show (2004)
Listen up. I got an idea to end all this bullshit.เอาละๆๆ ฉันมีไอเดียแก้กลโกงมันแล้ว The Longest Yard (2005)
What is this a scam?นี่มันกลโกงอะไร? Chapter Two 'Ink' (2009)
Everybody knows that the games at carnivals are rigged.ทุกคนก็รู้อยู่ว่า เกมส์ในงานรื่นเริงพวกนี้ มีกลโกงซ่อนอยู่ Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
I'll tell you what, I better not get any more phone calls about a trick with a brick or a scam with a ham...ฉันขอพูดอะไรอย่าง อย่าให้ฉันได้รับโทรศัพท์ เกี่ยวกับลูกเล่นหรือกลโกง... Hotel for Dogs (2009)
He got a big fat promotion thanks to Percy's bait-and-switch.ต้องขอบคุณกลโกงของเพอร์ซี่ Rough Trade (2010)
Who needs a map when you can just follow the cheater?ใครอยากได้แผนที่บ้าง เมื่อไรที่คุณสามารถตามกลโกงได้ Petty in Pink (2011)
A scam. A hustle. Bunco.กลโกง ต้มตุ๋น ฉ้อโกง หลอกลวง Ring Around the Rosie (2011)
The gods whisper of deceit and treachery.พระผู้เป็นเจ้ากระซิบบอกถึงความฉ่อฉลกลโกง A Place in This World (2012)
When we found out about your little scam,เมื่อเราพบเรื่องการกลโกงเล็กๆน้อยๆของคุณ She Knows (2012)
Hmm, well, I'm afraid there's still the little matter of our fraud claim against you.อืม ผมเกรงว่ามันจะยังไม่จบ มีเรื่องเล็กๆน้อยๆ เรื่องกลโกงของเราได้ทำลงไป Discovery (2012)
In this business, someone's always trying to find the trick, the con.ในธุรกิจนี้มักจะมีใครบางคนพยายามค้นหา กลโกงและการตบตาอยู่เสมอ Risk (2012)
Maybe this will do the trick.ก็แค่กลโกง เล็กๆน้อยๆ Memorial (2012)
Just got a little problem with an Austrian rat and his team of Italian cheats who've destroyed my car.และทีมงานของกลโกงอิตาลีที่ได้ทำลายรถของฉันของเขา Rush (2013)
That's just a scam I run on dumb rich people.นั่นมันก็แค่กลโกงที่ฉันเอาไว้ใช้กับคนรวยโง่ๆ Illumination (2013)
You use every back channel, every bribe, you call in every favor and you get the best lawyer in the world on the defense.คุณใช้กลโกงทุกอย่าง ติดสินบน ใช้เส้นสายทุกชนิด และหาทนายที่ดีที่สุดในโลกมาเป็นทนายจำเลย Ted 2 (2015)
Now, Vincent, ever heard of a phoenix scam?- เคยได้ยินเรื่องกลโกงฟีนิกส์ไหม The Secret of Sales (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลโกง[n. exp.] (kon kōng) EN: trick ; swindle ; trickery ; deception ; cheat ; fraud ; scam ; deceit   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gerrymander[VI] ใช้กลโกงในการเอาชนะเลือกตั้ง
guile[N] เล่ห์เหลี่ยม, See also: กลโกง, มารยา, Syn. trickery, cunning, deceit, Ant. honesty, sincerity, frankness
trickery[N] กลอุบาย, See also: กลโกง

German-Thai: Longdo Dictionary
Machenschaft(n) |die, pl.Machenschaften| เล่ห์เพทุบาย, เล่ห์่กลโกง, การคิดกลอุบาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top