Search result for

*กราม*

(195 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กราม, -กราม-
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
แตกเลือดมูมมาม, ตะกละตะกราม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กราม[N] molar, See also: molar tooth, Syn. ฟันกราม, Example: ฉลามสามารถกัดคนหรือสัตว์ขาดสองท่อนเพราะมีกรามที่แข็งแรงมาก, Count unit: ซี่
ตึกราม[N] buildings, Syn. ตึก, Example: เพียงสิบกว่านาที เมื่อเดินออกถึงถนนใหญ่กลับเต็มไปด้วยตึกรามที่โอ่อ่า, Count unit: หลัง, ตึก
ฟันกราม[N] molar, See also: molar tooth, Example: เด็กยังไม่มีฟันกรามสำหรับเคี้ยวอาหารให้ละเอียดได้, Count unit: ซี่, Thai definition: ฟันซี่ในที่ใช้บดเคี้ยวอาหาร
กรามช้าง[N] kind of banana, Syn. กล้วยกรามช้าง, Count unit: ต้น, Thai definition: กล้วยชนิดหนึ่ง
ก้ามกราม[N] Macrobrachium carcinus, See also: large sized prawn, Syn. กุ้งก้ามกราม, Example: กุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งน้ำจืด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อกุ้งน้ำจืดชนิดหนึ่ง ตัวโต
กุ้งก้ามกราม[N] giant freshwater prawn, See also: Macrobrachium rosenbergii, Syn. กุ้งหลวง, Example: การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้ประสบผลสำเร็จนั้นต้องอาศัยความรู้ ความเอาใจใส่ พร้อมทั้งได้พันธุ์กุ้งก้ามกรามที่ดีและแข็งแรง, Count unit: ตัว, Thai definition: กุ้งตัวโต ก้ามสีฟ้ามีหนาม ในวงศ์ Palaemonidae อยู่ในน้ำจืด แต่เวลาจะวางไข่ต้องไปวางในน้ำกร่อย เพื่ออาศัยความเค็มของน้ำช่วยให้ไข่เป็นตัวเร็วขึ้น
ตะกรุมตะกราม[ADV] voraciously, See also: hastily, clumsily, awkwardly, uncouthly, greedily, voraciously, Syn. ผลีผลาม, สวาปาม, มูมมาม, Example: แมวดำพเนจรกินข้าวคลุกกับปลาทูอย่างตะกรุมตะกราม, Thai definition: ทำไปอย่างผลีผลาม ขาดการพินิจพิจารณาเนื่องในการบริโภค
ตึกรามบ้านช่อง[N] buildings, Example: ขณะที่รถกำลังแล่นไปเรื่อยๆ ผมก็ทอดสายตามองชีวิตผู้คนและตึกรามบ้านช่องตามข้างถนน, Count unit: หลัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กราม(กฺราม) น. ฟันที่ใช้บดเคี้ยวอาหาร.
กรามช้าง ๑น. ชื่อโรคมะเร็งชนิดหนึ่ง ตามตำราแพทย์แผนโบราณว่าขึ้นที่แถวกราม มีอาการเป็นเนื้อร้ายงอกขึ้นที่ต่อมแถวก้านคาง ทำให้ขากรรไกรพองโตใหญ่ออกมา เรียกว่า มะเร็งกรามช้าง.
กรามช้าง ๑ดูใน กราม.
กรามช้าง ๒น. ชื่อกล้วยชนิดหนึ่ง.
กรามช้าง ๓น. เครื่องมือสำหรับหีบอ้อยหรือหีบมะพร้าวขูดเพื่อเอาน้ำอ้อยหรือน้ำกะทิคราวละมาก ๆ ประกอบด้วยไม้หนีบ ที่วางของที่จะหีบซึ่งทำคล้ายกับส่วนล่างของปากช้าง เซาะร่องไว้ให้น้ำอ้อยหรือน้ำกะทิไหล ถ้าหีบมะพร้าวขูดจะมีที่ใส่มะพร้าว ซึ่งสานด้วยตอกหวาย รูปทรงคล้ายกระป๋อง.
กรามพลู(กฺรามพฺลู) น. กานพลู เช่น แห้วหมูพิชกรามพลูก็มี (ม. คำหลวง มหาพน).
ก้ามกรามน. ชื่อกุ้งชนิด Macrobrachium rosenbergii (De Man) ในวงศ์ Palaemonidae ตัวโต เปลือกสีครามปนเขียว ก้ามใหญ่สีฟ้าหรือสีคราม มีหนาม ไข่ฟักเป็นตัวอ่อนในน้ำกร่อยแล้วมาอาศัยเจริญเติบโตจนเป็นตัวเต็มวัยในน้ำจืด, กุ้งก้ามคราม หรือ กุ้งหลวง ก็เรียก, เพศเมียเรียก กุ้งนาง.
จะกรุมจะกรามว. ตะกรุมตะกราม, ซุ่มซ่าม.
ตะกราม(-กฺราม) น. ชื่อนกขนาดใหญ่ชนิด Leptoptilos dubius (Gmelin) ในวงศ์ Ciconiidae เป็นนกกระสาที่ใหญ่ที่สุด ปากใหญ่แข็งแรงปลายแหลมตรง หัวสีแดงส้ม ตลอดหัวและลำคอไม่มีขน ตัวสีเทา มีถุงหนังสีส้มห้อยอยู่ทางด้านหน้าของคอ และมีพู่ขนสีขาวรอบฐานคอ ขายาว กินปลาและสัตว์นํ้าจืด.
ตะกรุมตะกราม(-กฺรุม-กฺราม) ก. กิริยาที่ทำไปอย่างผลีผลาม ไม่สำรวมในการบริโภคเป็นต้น.
มะเร็งกรามช้างน. โรคมะเร็งชนิดหนึ่ง ขึ้นที่แถวกราม มีอาการเป็นเนื้อร้ายงอกขึ้นที่ต่อมแถวก้านคาง ทำให้ขากรรไกรพองโตใหญ่ออกมา.
ก้ามเกลี้ยงน. ชื่อกุ้งนํ้าจืดชนิด Macrobrachium sintangense (De Man) ในวงศ์ Palaemonidae ตัวเล็กกว่ากุ้งก้ามกราม ก้ามเล็กเรียบไม่มีหนาม.
ก้ามครามดู ก้ามกราม.
กุ้ง ๑น. ชื่อสัตว์นํ้าไม่มีกระดูกสันหลังในชั้น Crustacea อันดับ Decapoda มีหลายวงศ์ หายใจด้วยเหงือก ลำตัวยาว แบนหรือกลม แบ่งเป็นปล้อง ๆ เปลือกที่หุ้มท่อนหัวและอกคลุมมาถึงอกปล้องที่ ๘ ส่วนใหญ่กรีมีลักษณะแบนข้าง ก้ามและขาอยู่ที่ส่วนหัวและอก มี ๑๐ ขา พบในนํ้าจืดและนํ้าเค็ม มีหลายชนิด เช่น กุ้งก้ามกราม กุ้งก้ามเกลี้ยง กุ้งกุลาดำ กุ้งตะกาด กุ้งตะเข็บ กุ้งหัวแข็ง กุ้งแชบ๊วย.
กุ้งนางน. กุ้งก้ามกรามเพศเมีย ลำตัวและก้ามมีขนาดเล็กกว่าเพศผู้เสมอเมื่อมีอายุเท่ากัน สีอ่อนกว่ากุ้งก้ามกรามซึ่งเป็นเพศผู้ วางไข่ติดหน้าท้อง ไข่ฟักเป็นตัวอ่อนในน้ำกร่อย แล้วมาอาศัยเจริญเติบโตจนเป็นตัวเต็มวัยในน้ำจืด.
กุ้งหลวงดู ก้ามกราม.
เขี้ยวน. ฟันแหลมคมสำหรับฉีกเนื้อและอาหาร อยู่ระหว่างฟันหน้ากับกราม, ราชาศัพท์ว่า พระทาฐะ หรือ พระทาฒะ, (ถิ่น–พายัพ) ฟัน.
เงือก ๓น. ชื่อนกขนาดใหญ่หลายชนิด ในวงศ์ Bucerotidae ปากใหญ่ บนส่วนท้ายของขากรรไกรบนมีโหนกแข็ง ส่วนใหญ่ภายในโหนกแข็งกลวง ยกเว้นบางชนิดมีโหนกแข็งตัน เช่น นกชนหิน ส่วนใหญ่ลำตัวสีดำ นอกฤดูผสมพันธุ์อยู่รวมกันเป็นฝูง ขณะบินมีเสียงดัง ระยะเริ่มตกไข่ตัวเมียจะอยู่ในโพรงไม้ แล้วใช้เศษอาหาร ดิน และมูลปิดปากโพรงด้านใน ตัวผู้ใช้วัสดุเดียวกันปิดปากโพรงทางด้านนอก เหลือรูพอที่ตัวผู้จะหาอาหารมาป้อนให้ขณะที่ตัวเมียฟักไข่และเลี้ยงลูกได้ ร้องเสียงดังมาก กินผลไม้และสัตว์ขนาดเล็ก เช่น เงือกกรามช้าง [ Rhyticeros undulatus (Shaw)] เงือกหัวแรด ( Buceros rhinoceros Linn.) เงือกสีน้ำตาล [ Ptilolaemus tickelli (Blyth)] เงือกดำ [ Anthracoceros malayanus (Raffles)].
ตะกรุม ๑(-กฺรุม) น. ชื่อนกขนาดใหญ่ชนิด Leptoptilos javanicus (Horsfield) ในวงศ์ Ciconiidae รูปร่างคล้ายนกตะกราม แต่ขนาดเล็กกว่า หัวและคอสีเหลือง ไม่มีถุงหนังและพู่ขนสีขาวที่คอ กินปลาและสัตว์น้ำจืด.
พลุ่มพล่าม(พฺลุ่มพฺล่าม) ว. ยุ่มย่าม, ซุ่มซ่าม, ตะกรุมตะกราม.
มูมมามว. อาการที่กินอาหารอย่างตะกรุมตะกราม, อาการที่กินอาหารอย่างเปื้อนเปรอะเลอะเทอะไม่เรียบร้อย, เช่น กินมูมมาม.
ยัดใช้แทนคำว่า กิน (ใช้ในลักษณะกินอย่างตะกรุมตะกราม ถือว่าเป็นคำหยาบ).
หลวง ๒น. กุ้งหลวง. (ดู ก้ามกราม).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
premolar๑. ฟันกรามน้อย [มีความหมายเหมือนกับ bicuspid ๓ และ tooth, bicuspid; tooth, premolar]๒. -หน้าฟันกราม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premolar; bicuspid; bicuspid tooth; premolar toothฟันกรามน้อย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
premolar tooth; tooth, bicuspidฟันกรามน้อย [มีความหมายเหมือนกับ bicuspid ๓ และ premolar ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premolar tooth; bicuspid; bicuspid tooth; premolarฟันกรามน้อย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
retromandibular triangle; retromolar triangleแอ่งสามเหลี่ยมท้ายฟันกรามล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
retromolar padแผ่นนวมท้ายฟันกรามล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
retromolar triangle; retromandibular triangleแอ่งสามเหลี่ยมท้ายฟันกรามล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ramus of mandibleขากรรไกรล่างส่วนท้ายฟันกราม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
second molar; second molar toothฟันกรามซี่ที่สอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
second molar tooth; second molarฟันกรามซี่ที่สอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
second bicuspid; second bicuspid tooth; second premolar; second premolar toothฟันกรามน้อยซี่ที่สอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
second bicuspid tooth; second bicuspid; second premolar; second premolar toothฟันกรามน้อยซี่ที่สอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
second premolar; second bicuspid; second bicuspid tooth; second premolar toothฟันกรามน้อยซี่ที่สอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
second premolar tooth; second bicuspid; second bicuspid tooth; second premolarฟันกรามน้อยซี่ที่สอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
operculumฝาเหงือก (มักพบบริเวณฟันกรามซี่สุดท้าย) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
accessional toothฟันกรามแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bicuspid๑. -สองปุ่ม (ฟัน)๒. ไบคัสพิด, -สองแผ่น (ลิ้นหัวใจ)๓. ฟันกรามน้อย [มีความหมายเหมือนกับ premolar ๑ และ tooth, bicuspid; tooth, premolar] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bicuspid; bicuspid tooth; premolar; premolar toothฟันกรามน้อย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bicuspid tooth; tooth, premolarฟันกรามน้อย [มีความหมายเหมือนกับ bicuspid ๓ และ premolar ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bicuspid tooth; bicuspid; premolar; premolar toothฟันกรามน้อย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
molar toothฟันกราม [มีความหมายเหมือนกับ molar ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
molar tooth; molarฟันกราม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
molar๑. ฟันกราม [มีความหมายเหมือนกับ tooth, molar]๒. โมลาร์ (หน่วยความเข้มข้นของสารละลาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
molar; molar toothฟันกราม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mulberry molar; mulberry toothฟันกรามหลายปม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mulberry tooth; mulberry molarฟันกรามหลายปม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
first premolar; first bicuspid; first bicuspid tooth; first premolar tooth; fist bicuspid tooth; frist premolarฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
first premolar tooth; first bicuspid; first bicuspid tooth; first premolar; fist bicuspid tooth; frist premolarฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
frist premolar; first bicuspid; first bicuspid tooth; first premolar; first premolar tooth; fist bicuspid toothฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
first bicuspid; first bicuspid tooth; first premolar; first premolar tooth; fist bicuspid tooth; frist premolarฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
first bicuspid tooth; first bicuspid; first premolar; first premolar tooth; fist bicuspid tooth; frist premolarฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fist bicuspid tooth; first bicuspid; first bicuspid tooth; first premolar; first premolar tooth; frist premolarฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
first molar; first molar tooh; first molar toothฟันกรามซี่ที่หนึ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
first molar tooh; first molar; first molar toothฟันกรามซี่ที่หนึ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
first molar tooth; first molar; first molar toohฟันกรามซี่ที่หนึ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth, third molarฟันกรามซี่ที่สาม [มีความหมายเหมือนกับ tooth, wisdom] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tooth, third molar; third molar; third molar toothฟันกรามซี่ที่สาม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth, wisdomฟันกรามซี่สุดท้าย [มีความหมายเหมือนกับ tooth, third molar] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
third molar; third molar tooth; tooth, third molarฟันกรามซี่ที่สาม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
third molar toothฟันกรามซี่ที่สาม [มีความหมายเหมือนกับ tooth, wisdom] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
third molar tooth; third molar; tooth, third molarฟันกรามซี่ที่สาม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth, molarฟันกราม [มีความหมายเหมือนกับ molar ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tooth, molar; molarฟันกราม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth, mulberry; mulberry molarฟันกรามหลายปม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth, bicuspid; tooth, premolarฟันกรามน้อย [มีความหมายเหมือนกับ bicuspid ๓ และ premolar ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tooth, bicuspid; bicuspid; premolar; tooth, premolarฟันกรามน้อย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth, first bicuspid; first bicuspid; first premolar; frist bicuspid; tooth, first premolarฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth, first molar; first molarฟันกรามซี่ที่หนึ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth, first premolar; first bicuspid; first premolar; frist bicuspid; tooth, first bicuspidฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth, second bicuspid; second bicuspid; second premolar; tooth, second premolarฟันกรามน้อยซี่ที่สอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Macrobrachium rosenbergiiกุ้งก้ามกราม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bicuspidฟันกรามน้อย [TU Subject Heading]
Macrobrachium rosenbergiiกุ้งก้ามกราม [TU Subject Heading]
Molarฟันกราม [TU Subject Heading]
Inviolability of the Mission Premisesคือความละเมิดมิได้จากสถานที่ของคณะผู้แทน หมายความว่า บ้านของตัวแทนทางการทูต รวมทั้งสถานที่อื่น ๆ ที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการทูต รวมถึงตึกรามใด ๆ ที่ผู้แทนทางการทูตใช้ดำเนินงานทางการทูตในตำแหน่งที่ของเขา ไม่ว่าสถานที่นั้น ๆ จะเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลของเขาหรือเป็นของเขาเอง หรือแม้แต่เป็นสถานที่ที่ให้ตัวแทนทางการทูตเช่า เหล่านี้จะได้รับความคุ้มกัน (Immunity) ทั้งสิ้น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด โดยเฉพาะเจ้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่เก็บภาษี หรือเจ้าหน้าที่ศาล จะเข้าไปในที่อยู่หรือทำเนียบของผู้แทนทางการทูตมิได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมให้กระทำเช่นนั้นอย่างไรก็ดี หากเกิดอาชญากรรมขึ้นภายในสถานที่ของคณะผู้แทน หรือในที่อยู่ของตัวแทนทางการทูต โดยบุคคลซึ่งมิได้อุปโภคความละเมิดมิได้ ตัวแทนทางการทูตผู้นั้นจะต้องมอบตัวอาชญากรดังกล่าวให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นตาม ที่ขอร้อง กล่าวโดยทั่วไป ตัวแทนทางการทูตจะยอมให้ที่พักพิงในสถานทูตแก่อาชญากรใด ๆ ไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่เห็นว่าอาชญากรผู้นั้นตกอยู่ในอันตรายที่จะถูกฆ่าจากฝูงชน ที่ใช้ความรุนแรง ก็จะยอมให้เข้าไปพักพิงได้เป็นกรณีพิเศษในเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้กล่าวไว้ในข้อ 22 ดังนี้ ?1. สถานที่ของคณะผู้แทนจะถูกละเมิดมิได้ ตัวแทนของรัฐผู้รับไม่อาจเข้าไปในสถานที่นั้นได้ เว้นแต่ด้วนความยินยอมของหัวหน้าคณะผู้แทน 2. รัฐผู้รับมีหน้าที่พิเศษที่จะดำเนินการทั้งมวลที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสถานที่ของคณะผู้แทนจากการบุกรุกหรือความเสียหายใด ๆ และที่จะป้องกันการรบกวนใด ๆ ต่อความสงบสุขของคณะผู้แทน หรือการทำให้เสื่อมเสียเกียรติ 3. สถานที่ของคณะผู้แทน เครื่องตกแต่ง และทรัพย์สินอื่นของคณะผู้แทนในสถานที่นั้น ตลอดจนพาหนะในการขนส่งของคณะผู้แทน ให้ได้รับความคุ้มกันจาการค้น การเรียกเกณฑ์ การอายัด หรือการบังคับคดี ? [การทูต]
Bicuspidสองแฉก;ไบคัสปิด;ไบคัสปิด,ฟัน;ฟันกรามหน้า [การแพทย์]
Condyloid Process the Mandibleหน้าหูติ่งเหนือข้อกราม [การแพทย์]
Crownsฟัน,วิธีการครอบ;ตัวฟัน;ฟันส่วนบน;ฟันกรามน้ำนมส่วนตัวฟัน [การแพทย์]
Cuspidฟันเขี้ยว,กรามที่2 [การแพทย์]
Gramicidinsสารละลายกรามิซิดิน [การแพทย์]
Gramineกรามีน [การแพทย์]
Jaw Jerkการเคลื่อนไหวของกรามและขากรรไกร, รีเฟล็กซ์ขากรรไกร [การแพทย์]
Lock Teethกรามบดทำหน้าที่เป็นตัวกัน [การแพทย์]
Mandibleขากรรไกรล่าง, ขากรรไกร, ฟันกราม, กระดูกขากรรไกรล่าง, กราม, กระดูกขากรรไกรล่าง [การแพทย์]
Mandible, Angle ofรอยปุ๋มระหว่างมุมกราม, มุมของกระดูกขากรรไกรล่าง [การแพทย์]
Mandible, Fracture ofกระดูกกรามล่างหัก [การแพทย์]
Mandibular Jointข้อกราม [การแพทย์]
Maxillaขากรรไกรบน, กระดูกขากรรไกรบน, กระดูกกรามบน, ฟันแมกซิลล่า [การแพทย์]
Maxilla Indexดัชนีกรามบน [การแพทย์]
Molarฟันกรามบด, โมล่าร์, โมลาร์, ฟันกราม [การแพทย์]
Molar Teethฟันกราม [การแพทย์]
Molar Toothฟันกราม [การแพทย์]
Molar, Firstฟันกรามหลังที่หนึ่ง [การแพทย์]
Molar, Thirdฟันกรามหลังที่ 3, ฟันกรามซี่ที่สาม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You can watch the buildings. You can feel the air and look at the people.คุณมองเห็นตึกรามบ้านช่อง คุณรู้สึกถึงบรรยากาศ แล้วก็คอยมองผู้คนต่างๆ New York, I Love You (2008)
What do I do with my chew?ฉันจะทำยังไงกับกรามฉันละ? The House Bunny (2008)
Well, the buildings need to be integrated better, so-ก่อนอื่น ตึกรามพวกนี้ต้องอยู่รวมกันให้เป็นกลุ่มก้อนมากกว่านี้ 500 Days of Summer (2009)
Uh, I-I'm Morgan Grimes, unofficial member of the wedding party.อ่า ผม-ผม มอร์แกน กรามส์ แขกไม่ได้รับเชิญของงานแต่งงานนี้ Chuck Versus the Ring (2009)
You drove a golf club into your roommate's jaw?นายขับรถกอล์ฟเข้าไปโดนกรามรูมเมท? Pilot (2009)
Is that a molar?นั่นฟันกรามใช่มั้ย Sympathy for the Devil (2009)
Do I have a molar in my hair?ฉันมีฟันกรามอยู่ในผมของฉันหรอ Sympathy for the Devil (2009)
His cavities suggest that his drinking water wasn't fluoridated.กรามของเขาบอกให้รู้ว่า น้ำที่เขาดื่มไม่มีสารประกอบฟลูออไรด์ The Plain in the Prodigy (2009)
Somethingabout the wound radius and the jaw pattern.เรื่องเกี่ยวกับ รัศมีของแผล และรูปแบบกราม Haunted (2009)
weaken right jaw.ซัดเข้ากรามขวา Sherlock Holmes (2009)
dislocate jaw entirely.เ่ข้าำไปที่กราม Sherlock Holmes (2009)
jaw fractured, three ribs cracked four broken, diaphragm haemorrhaging.กรามหัก ซี่โครงร้าวสาม หักไปสี่ เลือดออกในกระบังลม Sherlock Holmes (2009)
Take those Alpha jaws and grab...เอากรามของอัลฟ่าแล้วจับ.. Alpha and Omega (2010)
How's your jaw?ฟันกรามของนายเป็นไง? In This Home on Ice (2010)
First I'm gonna kick you in the chin... breaking your jaw in four places.ขอบอกว่า ฉันอยากจะเตะคางแกเหลือเกิน กรามจะหัก4ชิ้น MacGruber (2010)
Of course, I can see in his eyes.แน่ะสิ ข้าเห็นมันในแววตาเจ้า การขบกราม Sacramentum Gladiatorum (2010)
Stop it, Grimes, this is pathetic.หยุดเลย กรามส์ มันน่าสมเพช Chuck Versus the Three Words (2010)
Morgan Guillermo Grimes. Memorize it.มอร์แกน กิลเลอร์โม กรามส์ จำเอาไว้ Chuck Versus the Three Words (2010)
Eruption of the third molar indicates adolescent.การขึ้นของฟันกรามซี่ที่สาม บอกว่าอยู่ในวัยรุ่น The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Well,I do respond to the breadth of his shoulders and his strong jaw line.กับความกว้างของไหล่ และกรามแข็งแรงนั่นนะ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Because I'm the one who broke her jaw... with a tennis racket.เพราะว่าฉันเป็นคนที่ทำให้กรามของเธอหัก ด้วยไม้ตีเทนนิส The Death of the Queen Bee (2010)
Hey, have you seen Grimes?เฮ ! คุณเห็น กรามส์ ไหม Chuck Versus the Living Dead (2010)
Second left premolar is chipped.อาจมีเหลือร่องรอย อยู่ในฟันกรามน้อย The Boy with the Answer (2010)
Get yourself to Bagram as soon as you're clear.พาตัวเองกลับไปที่บากราม เมื่อเรื่องทุกอย่างของคุณ เรียบร้อยแล้ว Let No Man Put Asunder (2010)
Well, Mike doesn't like me throwing around numbers, but let's just say your jaw would drop... 30,000 times.ไมค์ไม่ค่อยอยากจะให้ฉันอวดเรื่องตัวเลขเท่าไหร่หรอกนะ แต่จะบอกให้ก็ได้ว่ากรามของเธอจะต้องขบ 30000ครั้งเลยล่ะ A Little Night Music (2010)
Milo, I think you have the Humphrey jaw.ไมโล ฉํนคิดว่าเธอมีกรามแบบฮัมฟรีย์นะ Double Identity (2010)
No, you don't really have the Humphrey jaw, but...ถึงเธอจะไม่ได้ได้กรามแบบฮัมฟรีย์มา แต่.. The Undergraduates (2010)
Yes, the tumor's spread, and he was so feverish that he hit his car while driving and flew out the window cracked his head broke his legใช่แล้วเนี้องอกรุกรามและเขามีไข้ ทำให้เขาขับรถชน และกระเด็นออกนอกหน้าต่าง Love in Disguise (2010)
Sinuses, hard palate, tongue, jaw... a broken jaw is excruciating, let alone the rest of it.ผ่านไซนัส เพดานช่องปาก ลิ้น กราม... ผ่าแยกกรามน่ะโคตรทรมานที่สุด ให้เป็นทางเลือกที่เหลือ With You I'm Born Again (2010)
You're talking about slicing his face in half, breaking his jaw, cutting his tongue.หมอพูดถึงการผ่าตัดแยกใบหน้าของเขาครึ่งหนึ่ง ผ่าตัดกราม ผ่าตัดลิ้น With You I'm Born Again (2010)
Lower right crown over second premolar has been chipped.ที่ครอบฟันด้านล่างขวา ของฟันกรามซี่ที่สองบิ่น Sudden Death (2010)
It's my molar.มันฟันกรามของฉัน Kill Jill (2010)
Second bicuspid actually, lower left.ฟันกรามน้องซี่ที่สองต่างหาก... ด้านล่างซ้าย Kill Jill (2010)
Hey! Can you hold your tongue and tighten your jaw?เฮ้ หุบปาก แล้วก็ขบกรามให้แน่น Episode #1.8 (2010)
Your jaw will hurt.กรามของคุณอาจจะเจ็บ Episode #1.8 (2010)
How's your jaw?แล้วกรามนายล่ะ Love & Other Drugs (2010)
Jaw strength 8.ความแข็งแกร่งกรามHow to Train Your Dragon (2010)
When I changed the crown on your second bicuspid?ฉันเปลี่ยนครอบฟันกรามซี่ที่สองให้คุณ Horrible Bosses (2011)
Except for it's not just a building that falls.ไม่ใช่แค่ตึกรามบ้านช่องถล่มลงมาเท่านั้น Countdown (2011)
Instead my face just got really hot, and my jaw's sore from all that chewing.แต่หน้าของฉันมันร้อนขึ้นมากๆแทน และฉันปวดกรามจากการเคี้ยวมากไปหน่อย Comeback (2011)
And not just because you can unlock your humongous jaw... and swallow him whole like a python... but because you have some buzz at this school.และไม่ใช่เพราะเธอสามารถ อ้ากรามออกได้ และอมเขาเข้าไปเหมือน งูเหลือมหรอกนะ แต่เพราะเค้าเม้าท์เธอให้แซ่ดต่างหาก Comeback (2011)
I was just about to pull out a couple of your molars.ฉันเกือบจะถอนฟันกรามคู่ของเธออยู่แล้ว Prom Queen (2011)
Yeah, this gets more angular, these get longer, and this gets way more Christian.กรามจะเป็นสันขึ้น ช่วงขายาวขึ้น และนี่ดูเป็นคริสเตียนมากขึ้น Friends with Benefits (2011)
I mean, the breakup was way messy, but sean's a good guy.ฉันหมายถึงว่า การเลิกรามันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก แต่ชอว์นก็เป็นคนดีนะ Someone to Watch Over Me (2011)
A northerner with a jaw like an anvil.คนเหนือ ที่กราม ดั่งทั่งตีเหล็ก You Win or You Die (2011)
They clench their jaw, they stammer, they wave their arms around.เขาจะขบกรามแน่น พูดตะกุกตะกัก แล้วก็โบกไม้โบกมือไปมา The Long Way Down Job (2011)
I think this place will soon be filled with such buildings.ผมว่าอีกไม่นานที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่อง Episode #2.7 (2011)
Shall I make a reservation for Gramercy Tavern?ให้ฉันจองโต๊ะที่ กรามาซี ทราเวิร์นให้ไหม Memoirs of an Invisible Dan (2011)
¶ So deck those halls, trim those trees ¶#จึงตกแต่งตึกราม ตัดแต่งกิ่งใบ# Extraordinary Merry Christmas (2011)
Tyson got into it with a guy in the weight yard, and he ended up in the infirmary with a broken jaw.ไทสันเจอชายคนหนึ่งตอนไปเพราะกาย เขาเจอหมอนั่นตอนไปห้องพยาบาล เพราะกรามหัก Kick the Ballistics (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟันกราม[n.] (fan krām) EN: molar ; molar tooth   FR: molaire [f]
ก้ามกราม[n.] (kāmkrām) EN: large sized prawn   
กราม[n.] (krām) EN: molar ; molar tooth ; grinders   FR: molaire [f]
กรามบน[n.] (krām bon) FR: molaires supérieures [m]
กรามล่าง[n. prop.] (krām lāng) FR: molaires inférieures [f]
กุ้งก้ามกราม[n. exp.] (kung kāmkrām) EN: giant freshwater prawn   FR: homard [m]
มะเร็งกรามช้าง[n. exp.] (mareng krām chāng) EN: cancer of the mouth   FR: cancer de la bouche [m]
นกเงือกกรามช้าง[n. exp.] (nok ngeūak krām chāng) EN: Wreathed Hornbill   FR: Calao festonné [m]
นกเงือกกรามช้างปากเรียบ[n. exp.] (nok ngeūak krām chāng pāk rīep) EN: Plain-pouched Hornbill ; Blyth's Hornbill   FR: Calao à gorge claire [m] ; Calao malais [m]
นกตะกราม[n. exp.] (nok takrām) EN: Greater Adjutant   FR: Marabout argala [m] ; Grand Marabout [m]
ตะกละตะกราม[adv.] (takla takhrām) EN: greedily   
ตะกรุมตะกราม[adj.] (takrumtakrām) EN: greedy ; gluttonous ; avaricious ; voracious ; insatiable   FR: vorace
ตึกรามบ้านช่อง[n. exp.] (teuk rām bānchǿng) EN: buildings   

English-Thai: Longdo Dictionary
premolar(n) ฟันกรามน้อย, ฟันซี่ที่อยู่ระหว่างฟันเขี้ยวกับฟันกราม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crawfish[N] กุ้งชนิดหนึ่งคล้ายกุ้งก้ามกราม, Syn. crayfish
crayfish[N] กุ้งชนิดหนึ่งคล้ายกุ้งก้ามกราม, Syn. crawfish
molar[N] ฟันกราม
molar[ADJ] เกี่ยวกับฟันกราม
wisdom tooth[N] ฟันกรามซี่ที่ 3 (ในจำนวนฟันกรามทั้งหมด 4 ซี่) เป็นฟันที่ขึ้นมาหลังสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cram(แครม) {crammed,cramming,crams} vt. ยัด,อัด,กินอย่างตะกละตะกลาม,กินมากเกินไป,ศึกษาอย่างเร่งรีบ,เร่งเรียน,โกหก vi. กินมากเกินไป,กินอย่างตะกละตะกราม,เร่งเรียน,เร่งท่องจำ n. ภาวะที่อัดเต็ม,ภาวะที่ยัดเยียด, Syn. press,pack,crowd
crayfish(เคร'ฟิช) n. กุ้งนาง,กุ้งจำพวก Astacus และ Cambarus คล้ายกุ้งก้ามกรามแต่เล็กกว่า, Syn. crawfish
engorge(เอนกอร์จฺ') vt.,vi. กลืนอย่างตะกละตะกราม,ขยอก,คั่งเลือด, See also: engorgement n.
grinder(ไกร'เดอะ) n. คนบด,คนฝน,เครื่องบด,เครื่องฝน,ฟันกราม
jaw(จอ) n. ขากรรไกร,กราม,ที่ยึด,ที่จับ,ก้ามหนีบ -S.jabber
lobster(ลอบ'สเทอะ) n. กุ้งก้ามกราม,เนื้อของกุ้งดังกล่าว,กั้ง,คนเซ่อ
lobstering(ลอบ'สเทอริง) n. กระบวนการจับกุ้งก้ามกราม
mammoth(แมม'เมิธ) n. สัตว์ใหญ่คล้ายช้าง ซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วมีขนยาว งาโค้งมาก และมีฟันกรามเป็นสัน. adj. มหึมา,ใหญ่โตมาก,มีปริมาณมาก, Syn. colossal
molar(โม'ลาร์) n.,adj. ฟันกราม, เกี่ยวกับสสารทั้งก้อน,เกี่ยวกับสารละลายที่มีตัวละลาย (solute) หนึ่งmoleต่อสารละลาย (solution) หนึ่งลิตร, Syn. molar tooth
wisdom toothn. ฟันกรามซี่ที่ 3 ของแต่ละข้างของขากรรไกรบนและล่าง -Phr. (cut one's wisdom tooth เจริญเติบโตเต็มที่)

English-Thai: Nontri Dictionary
bicuspid(n) ฟันกรามหน้า
glutton(n) คนตะกละ,คนโลภ,คนตะกรุมตะกราม,คนมูมมาม
gluttonous(adj) ตะกละ,โลภ,ตะกรุมตะกราม,มูมมาม
gobble(vt) ขยอกกลืน,สวาปาม,ตะกรุมตะกราม
grinder(n) เครื่องนวด,เครื่องลับ,โม่,กราม,ผู้กดขี่
guzzle(vi) ดื่มจัด,กินอย่างตะกรุมตะกราม,กินมูมมาม
jaw(n) กราม,ขากรรไกร,ที่ยึด,ที่จับ
jowl(n) กรามล่าง,ขากรรไกรล่าง,เหนียงไก่
molar(adj) สำหรับบด,เกี่ยวกับกราม
molar(n) กราม,ฟันกราม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top