Search result for

1600年代在榭冷的愛情故事 重點在討論罪惡

(1 entries)
(0.9353 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -1600年代在榭冷的愛情故事 重點在討論罪惡-, *1600年代在榭冷的愛情故事 重點在討論罪惡*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A romance set in Salem in the 1600s. It is about sin.[CN] 1600年代在榭冷的愛情故事 重點在討論罪惡 Crazy, Stupid, Love. (2011)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

1600年代 (nián dài) (zài) (xiè) (lěng) (de)愛情 (ài qíng)故事 (gù shì) 重點 (zhòng diǎn) (zài)討論 (tǎo lùn)罪惡 (zuì è)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top