Search result for

(你说得对 这就像心理治疗或心理分析)

(1 entries)
(0.8134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -(你说得对 这就像心理治疗或心理分析)-, *(你说得对 这就像心理治疗或心理分析)*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not now. He is walking, he is all...[CN] (你说得对 这就像心理治疗或心理分析)  ()

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()说得对 (shuō dé duì) (zhè) (jiù) (xiàng)心理治疗 (xīn lǐ zhì liáo) (huò)心理 (xīn lǐ)分析 (fēn xī)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top