Search result for

(《烟灰缸内的水》 《青空之上》) 字幕翻译: 汪千然

(1 entries)
(1.5645 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -(《烟灰缸内的水》 《青空之上》) 字幕翻译: 汪千然-, *(《烟灰缸内的水》 《青空之上》) 字幕翻译: 汪千然*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They pay me one million yen a month in rent.[CN] (《烟灰缸内的水》 《青空之上》) 字幕翻译: 汪千然 Ready (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()烟灰缸 (yān huī gāng) (nèi) (de) (shuǐ) () ()青空 (qīng kōng)之上 (zhī shàng) ()字幕 (zì mù)翻译 (fān yì)汪千然 (wāng qiān rán)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top