Search result for

鼻涕虫来了 他怕曼纽尔报复他 主动要求去监狱

(1 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鼻涕虫来了 他怕曼纽尔报复他 主动要求去监狱-, *鼻涕虫来了 他怕曼纽尔报复他 主动要求去监狱*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He has the McIntyre accounts to get up! D.A., slugs Martin just came in. He's afraid that mannion will get him now.[CN] 鼻涕虫来了 他怕曼纽尔报复他 主动要求去监狱 The Whole Town's Talking (1935)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

鼻涕虫 (bí tì chóng) (lái) (le) 他怕 (tā pà)曼纽尔 (màn niǔ ěr)报复 (bào fù) () 主动 (zhǔ dòng)要求 (yāo qiú) ()监狱 (jiān yù)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top