Search result for

首先,由麦加·帕默总结今日 [...] 析员 昆庭·鲍威尔进行分析

(1 entries)
(0.7479 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -首先,由麦加·帕默总结今日 [...] 析员 昆庭·鲍威尔进行分析-, *首先,由麦加·帕默总结今日 [...] 析员 昆庭·鲍威尔进行分析*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
First, a summary of today's developments by Major Palmer, followed by analysis by Quentin Powell.[CN] 首先,由麦加·帕默总结今日发展摘要, 接着由时事分析员 昆庭·鲍威尔进行分析. Everyman's War (2009)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

首先 (shǒu xiān), (yóu)麦加 (mài jiā)·帕默 (pà mò)总结 (zǒng jié)今日 (jīn rì)发展 (fā zhǎn)摘要 (zhāi yào), 接着 (jiē zhe) (yóu)时事 (shí shì)分析员 (fēn xī yuán) 昆庭 (kūn tíng)·鲍威尔 (bào wēi ěr)进行 (jìn xíng)分析 (fēn xī)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top