Search result for

食品工业把过度肥胖 归咎于人们罔顾自身健康的生活方式

(1 entries)
(0.8836 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -食品工业把过度肥胖 归咎于人们罔顾自身健康的生活方式-, *食品工业把过度肥胖 归咎于人们罔顾自身健康的生活方式*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The industry blames obesity on a crisis of personal responsibility.[CN] 食品工业把过度肥胖 归咎于人们罔顾自身健康的生活方式 Food, Inc. (2008)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

食品工业 (shí pǐn gōng yè) ()过度 (guò dù)肥胖 (féi pàng) 归咎于 (guī jiù yú)人们 (rén men)罔顾 (wǎng gù)自身 (zì shēn)健康 (jiàn kāng) (de)生活 (shēng huó)方式 (fāng shì)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top