Search result for

顺便一提 在「英国注意」的 [...] 没人因和老板睡觉而被开除

(1 entries)
(0.8352 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -顺便一提 在「英国注意」的 [...] 没人因和老板睡觉而被开除-, *顺便一提 在「英国注意」的 [...] 没人因和老板睡觉而被开除*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And, incidentally... at Sit Up, Britain, no one ever gets sacked for shagging' the boss.[CN] 顺便一提 在「英国注意」的时事节目中 没人因和老板睡觉而被开除 Bridget Jones's Diary (2001)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

顺便 (shùn biàn)一提 (yī tí) (zài) ()英国 (yīng guó)注意 (zhù yì) () (de)时事 (shí shì)节目 (jié mù) (zhōng) 没人 (méi rén) (yīn) ()老板 (lǎo bǎn)睡觉 (shuì jiào) (ér) (bèi)开除 (kāi chú)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top