Search result for

非常频繁 你会无缘无故爱上 一个陌生人

(1 entries)
(0.8025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -非常频繁 你会无缘无故爱上 一个陌生人-, *非常频繁 你会无缘无故爱上 一个陌生人*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Have you been in love with Rameau?[CN] 非常频繁 你会无缘无故爱上 一个陌生人 Les Cousins (1959)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

非常 (fēi cháng)频繁 (pín fán) () (huì)无缘无故 (wú yuán wú gù)爱上 (ài shàng) 一个 (yí gè)陌生人 (mò shēng rén)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top