Search result for

遗憾的是 我不能再当你的治 [...] 以给你推荐一些 可能的人选

(1 entries)
(0.8653 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -遗憾的是 我不能再当你的治 [...] 以给你推荐一些 可能的人选-, *遗憾的是 我不能再当你的治 [...] 以给你推荐一些 可能的人选*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Rachel should be in charge of my associates"[CN] 遗憾的是 我不能再当你的治疗师了 但我可以给你推荐一些 可能的人选 Skin in the Game (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

遗憾 (yí hàn) (de) (shì) ()不能 (bù néng) (zài) (dāng) () (de)治疗师 (zhì liáo shī) (le) (dàn) ()可以 (kě yǐ) (gěi) ()推荐 (tuī jiàn)一些 (yī xiē) 可能 (kě néng) (de)人选 (rén xuǎn)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top