Search result for

远古预言曾说有一名门之女 [...] 我们进入希冀,光荣的新时代

(1 entries)
(0.1562 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -远古预言曾说有一名门之女 [...] 我们进入希冀,光荣的新时代-, *远古预言曾说有一名门之女 [...] 我们进入希冀,光荣的新时代*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The ancient prophecy said a girl from the bloodline of leaders would one day command us and lead us into a new age of hope and glory.[CN] 远古预言曾说有一名门之女 将统治族群 带领我们进入希冀,光荣的新时代 Blood and Chocolate (2007)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

远古 (yuǎn gǔ)预言 (yù yán) (céng) (shuō) (yǒu)一名 (yī míng)门之女 (mén zhī nǚ) (jiāng)统治 (tǒng zhì)族群 (zú qún) 带领 (dài lǐng)我们 (wǒ men)进入 (jìn rù)希冀 (xī jì)光荣 (guāng róng) (de) (xīn)时代 (shí dài)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top