Search result for

这样的马 不会是从童话故事里跑出来的

(1 entries)
(0.8234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这样的马 不会是从童话故事里跑出来的-, *这样的马 不会是从童话故事里跑出来的*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Horses like this don't just appear from a fairy tale.[CN] 这样的马 不会是从童话故事里跑出来的 War Horse (2011)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

这样 (zhè yàng) (de) () 不会 (bú huì)是从 (shì cóng)童话故事 (tóng huà gù shì) () (pǎo)出来 (chū lái) (de)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top