Search result for

这样吧,照原价,三十八块买一佰

(1 entries)
(0.818 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这样吧,照原价,三十八块买一佰-, *这样吧,照原价,三十八块买一佰*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Same price, $38 for 100 notes[CN] 这样吧,照原价,三十八块买一佰 A Better Tomorrow II (1987)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

这样 (zhè yàng) (ba) (zhào)原价 (yuán jià) (sān)十八块 (shí bā kuài) (mǎi)一佰 (yī bǎi)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top