Search result for

这是菲尔柯林斯的歌吗? ( [...] 欧美流行歌坛的一棵万年青)

(1 entries)
(1.0631 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这是菲尔柯林斯的歌吗? ( [...] 欧美流行歌坛的一棵万年青)-, *这是菲尔柯林斯的歌吗? ( [...] 欧美流行歌坛的一棵万年青)*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Was that Phil Collins?[CN] 这是菲尔柯林斯的歌吗? (菲尔柯林斯,欧美流行歌坛的一棵万年青) Good Luck Chuck (2007)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

这是 (zhè shì)菲尔 (fēi ěr)柯林斯 (kē lín sī) (de) () (ma)? (菲尔 (fēi ěr)柯林斯 (kē lín sī)欧美 (ōu měi)流行歌 (liú xíng gē) (tán) (de)一棵 (yī kē)万年青 (wàn nián qīng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top