Search result for

这是真的 地狱频繁地 更换外衣 而且善于伪装

(1 entries)
(0.839 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这是真的 地狱频繁地 更换外衣 而且善于伪装-, *这是真的 地狱频繁地 更换外衣 而且善于伪装*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's true, he wears many clothings and wears many masks.[CN] 这是真的 地狱频繁地 更换外衣 而且善于伪装 Pasolini (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

这是 (zhè shì)真的 (zhēn de) 地狱 (dì yù)频繁 (pín fán) (de) 更换 (gēng huàn)外衣 (wài yī) 而且 (ér qiě)善于 (shàn yú)伪装 (wěi zhuāng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top