Search result for

这是一个神奇许愿井

(1 entries)
(0.8092 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这是一个神奇许愿井-, *这是一个神奇许愿井*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(SINGING) We are standing by a wishing well[CN] 这是一个神奇许愿井 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

这是 (zhè shì)一个 (yí gè)神奇 (shén qí)许愿 (xǔ yuàn) (jǐng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top