Search result for

这并不简单, 你没法将所有孤儿院都买下来

(1 entries)
(0.748 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这并不简单, 你没法将所有孤儿院都买下来-, *这并不简单, 你没法将所有孤儿院都买下来*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's not easy.[CN] 这并不简单, 你没法将所有孤儿院都买下来 ...And God Created Woman (1956)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zhè) (bìng) ()简单 (jiǎn dān), ()没法 (méi fǎ) (jiāng)所有 (suǒ yǒu)孤儿院 (gū ér yuàn) (dōu)买下来 (mǎi xià lái)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top