Search result for

这就像植物的叶绿体进行光合作用一样

(1 entries)
(0.8594 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这就像植物的叶绿体进行光合作用一样-, *这就像植物的叶绿体进行光合作用一样*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's roughfly equivalent to carry around a bag of vegetables[CN] 这就像植物的叶绿体进行光合作用一样 The Living Sea (1995)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zhè) (jiù) (xiàng)植物 (zhí wù) (de)叶绿体 (yè lǜ tǐ)进行 (jìn xíng)光合作用 (guāng hé zuò yòng)一样 (yī yàng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top