Search result for

这大概是过去八、九年来的模式吧

(1 entries)
(0.8996 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这大概是过去八、九年来的模式吧-, *这大概是过去八、九年来的模式吧*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or, at least in a way, for the woman I am.[CN] 这大概是过去八、九年来的模式吧  ()

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zhè)大概 (dà gài) (shì)过去 (guò qù) () ()九年 (jiǔ nián) (lái) (de)模式 (mó shì) (ba)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top