Search result for

这只雄雀想要吸引雌雀 来参 [...] 仙人掌刺 保护得到的空间内

(1 entries)
(0.735 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这只雄雀想要吸引雌雀 来参 [...] 仙人掌刺 保护得到的空间内-, *这只雄雀想要吸引雌雀 来参 [...] 仙人掌刺 保护得到的空间内*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This male finch tries to entice the female to inspect his nest, carefully built in the protection of a spiny cactus pad.[CN] 这只雄雀想要吸引雌雀 来参观它所筑的巢 巢被精心地筑在仙人掌刺 保护得到的空间内 Islands That Changed the World (2006)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zhè)只雄雀 (zhǐ xióng què)想要 (xiǎng yào)吸引 (xī yǐn)雌雀 (cí què) (lái)参观 (cān guān) ()所筑 (suǒ zhù) (de) (cháo) (cháo) (bèi)精心 (jīng xīn)地筑 (de zhù) (zài)仙人掌 (xiān rén zhǎng) () 保护 (bǎo hù)得到 (dé dào) (de)空间 (kōng jiān) (nèi)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top