Search result for

这位姑娘来课堂上干什么

(1 entries)
(0.7211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这位姑娘来课堂上干什么-, *这位姑娘来课堂上干什么*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Who is she?[CN] 这位姑娘来课堂上干什么 Einstein: Chapter Two (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

这位 (zhè wèi)姑娘 (gū niáng) (lái)课堂 (kè táng) (shàng)干什么 (gàn shén me)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top