Search result for

这些药是经科学家测试过疗效的

(1 entries)
(1.0608 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这些药是经科学家测试过疗效的-, *这些药是经科学家测试过疗效的*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is my job. Thank you very much.[CN] 这些药是经科学家测试过疗效的 Smell the Weakness (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

这些 (zhèi xiē)药是 (yào shì) (jīng)科学家 (kē xué jiā)测试 (cè shì) (guò)疗效 (liáo xiào) (de)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top