Search result for

这个神秘的生物 鲜少出现在沙丘表面

(1 entries)
(0.1145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这个神秘的生物 鲜少出现在沙丘表面-, *这个神秘的生物 鲜少出现在沙丘表面*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's totally blind, but there's nothing to see underground anyway.[CN] 这个神秘的生物 鲜少出现在沙丘表面 Deserts (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

这个 (zhè gè)神秘 (shén mì) (de)生物 (shēng wù) 鲜少 (xiān shǎo)出现 (chū xiàn) (zài)沙丘 (shā qiū)表面 (biǎo miàn)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top