Search result for

这个曲子来自一个小有名气的 [...] 字叫小甜甜布兰妮·斯皮尔斯

(1 entries)
(0.8357 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这个曲子来自一个小有名气的 [...] 字叫小甜甜布兰妮·斯皮尔斯-, *这个曲子来自一个小有名气的 [...] 字叫小甜甜布兰妮·斯皮尔斯*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This one's by a little-known pop singer by the name of Miss Britney Spears.[CN] 这个曲子来自一个小有名气的流行歌手 她的名字叫小甜甜布兰妮·斯皮尔斯 Spring Breakers (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

这个 (zhè gè)曲子 (qǔ zi)来自 (lái zì)一个 (yí gè)小有名气 (xiǎo yǒu míng qì) (de)流行 (liú xíng)歌手 (gē shǒu) () (de)名字 (míng zì) (jiào)小甜甜 (xiǎo tián tián)布兰妮 (bù lán nī)·斯皮尔斯 (sī pí ěr sī)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top