Search result for

这世上只有三维空间的思想 阻碍了我们的想象力

(1 entries)
(0.7507 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这世上只有三维空间的思想 阻碍了我们的想象力-, *这世上只有三维空间的思想 阻碍了我们的想象力*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is only three-dimensional thinking that limits our imagination.[CN] 这世上只有三维空间的思想 阻碍了我们的想象力 The Pants Alternative (2010)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zhè)世上 (shì shàng)只有 (zhǐ yǒu)三维空间 (sān wéi kōng jiān) (de)思想 (sī xiǎng) 阻碍 (zǔ ài) (le)我们 (wǒ men) (de)想象力 (xiǎng xiàng lì)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top