Search result for

这不够变态吗? 她打扮得像 [...] 实在是丑死了,裆下好大一陀

(1 entries)
(0.7443 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这不够变态吗? 她打扮得像 [...] 实在是丑死了,裆下好大一陀-, *这不够变态吗? 她打扮得像 [...] 实在是丑死了,裆下好大一陀*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She looked like Olivia Newton-John if she was really ugly and had huge balls.[CN] 这不够变态吗? 她打扮得像个流行歌手 但实在是丑死了,裆下好大一陀 Anger Management (2003)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zhè)不够 (bù gòu)变态 (biàn tài) (ma) ()打扮 (dǎ bàn) () (xiàng) ()流行 (liú xíng)歌手 (gē shǒu) (dàn)实在 (shí zài) (shì)丑死 (chǒu sǐ) (le) (dāng) (xià) (hǎo) ()一陀 (yī tuó)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top