Search result for

还有定期的内阁会议 and [...] occasionally

(0 entries)
(1.1289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -还有定期的内阁会议 and [...] occasionally-, *还有定期的内阁会议 and [...] occasionally*, 还有定期的内阁会议 and cabinet meetings occasional

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

还有 (hái yǒu)定期 (dìng qī) (de)内阁会议 (nèi gé huì yì) And cabinet meetings occasionally

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top