Search result for

达尔西尼亚 一年前跑来 达 [...] 德》是音乐剧 而非原著小说

(0 entries)
(1.1816 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -达尔西尼亚 一年前跑来 达 [...] 德》是音乐剧 而非原著小说-, *达尔西尼亚 一年前跑来 达 [...] 德》是音乐剧 而非原著小说*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

达尔 (dá ěr)西 ()尼亚 (ní yà) 一年 (yī nián) (qián) (pǎo) (lái) 达尔 (dá ěr)西 ()尼亚 (ní yà): 堂吉诃德 (táng jí hē dé) (suǒ)爱慕 (ài mù) (de)乡村 (xiāng cūn)姑娘 (gū niáng) 麦肯 (mài kěn)当初 (dāng chū)引用 (yǐn yòng) (de) ()堂吉诃德 (táng jí hē dé) () (shì)音乐剧 (yīn lè jù) (ér) (fēi)原著 (yuán zhù)小说 (xiǎo shuō)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top