Search result for

身体正直 迎面朝风 甲虫倒立在沙丘上

(1 entries)
(0.0473 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -身体正直 迎面朝风 甲虫倒立在沙丘上-, *身体正直 迎面朝风 甲虫倒立在沙丘上*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And it's not alone on the top of the dunes.[CN] 身体正直 迎面朝风 甲虫倒立在沙丘上 Deserts (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

身体 (shēn tǐ)正直 (zhèng zhí) 迎面 (yíng miàn)朝风 (cháo fēng) 甲虫 (jiǎ chóng)倒立 (dào lì) (zài)沙丘 (shā qiū) (shàng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top