Search result for

说实话,我可不觉得一首流行歌 就能伤到斯隆・盖茨

(1 entries)
(0.7583 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -说实话,我可不觉得一首流行歌 就能伤到斯隆・盖茨-, *说实话,我可不觉得一首流行歌 就能伤到斯隆・盖茨*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Honestly, I don't think a pop song is gonna impress Sloan Cates.[CN] 说实话,我可不觉得一首流行歌 就能伤到斯隆・盖茨 Music and Lyrics (2007)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

说实话 (shuō shí huà) ()可不 (kě bù)觉得 (jué de)一首 (yī shǒu)流行歌 (liú xíng gē) (jiù) (néng)伤到 (shāng dào)斯隆 (sī lóng) ()盖茨 (gài cí)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top