Search result for

记忆注射对一些人并不见效

(1 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -记忆注射对一些人并不见效-, *记忆注射对一些人并不见效*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On occasion the imprinting does not take.[CN] 记忆注射对一些人并不见效 Dark City (1998)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

记忆 (jì yì)注射 (zhù shè) (duì)一些 (yī xiē) (rén) (bìng) ()见效 (jiàn xiào)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top