Search result for

要跟面对史达林一样注意言行

(1 entries)
(0.8238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -要跟面对史达林一样注意言行-, *要跟面对史达林一样注意言行*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have to act as if comrade Stalin is sitting next to you.[CN] 要跟面对史达林一样注意言行 Wunderkinder (2011)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(yào) (gēn)面对 (miàn duì)史达林 (shǐ dá lín)一样 (yī yàng)注意 (zhù yì)言行 (yán xíng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top