Search result for

ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใ [...] ൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ

(0 entries)
(0.0958 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใ [...] ൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ-, *ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใ [...] ൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 要是我品行好的话,就不用... 背井离乡从头开始 是需要很大勇气和品行的 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

要是 (yào shì) ()品行好 (pǐn xíng hǎo)的话 (de huà) (jiù)不用 (bù yòng)... 背井离乡 (bèi jǐng lí xiāng)从头开始 (cóng tóu kāi shǐ) (shì)需要 (xū yào)很大 (hěn dà)勇气 (yǒng qì) ()品行 (pǐn xíng) (de)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top