Search result for

行了,几百个美国人 他们就不应该参军,是吗几百个?

(1 entries)
(0.9455 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -行了,几百个美国人 他们就不应该参军,是吗几百个?-, *行了,几百个美国人 他们就不应该参军,是吗几百个?*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay, so a couple of hundred Yanks will get the chop.[CN] 行了,几百个美国人 他们就不应该参军,是吗几百个? Too Late the Hero (1970)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(xíng) (le)几百个 (jǐ bǎi gè)美国 (měi guó) (rén) 他们 (tā men) (jiù) ()应该 (yīng gāi)参军 (cān jūn) (shì) (ma)几百个 (jǐ bǎi gè)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top