Search result for

虽然一直在持续治疗 但仍没有恢复意识的征兆

(1 entries)
(0.757 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -虽然一直在持续治疗 但仍没有恢复意识的征兆-, *虽然一直在持续治疗 但仍没有恢复意识的征兆*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It has been six months since we started living together.[CN] 虽然一直在持续治疗 但仍没有恢复意识的征兆 Absolute (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

虽然 (suī rán)一直 (yī zhí) (zài)持续 (chí xù)治疗 (zhì liáo) (dàn) (réng)没有 (méi yǒu)恢复 (huī fù)意识 (yì shí) (de)征兆 (zhēng zhào)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top