Search result for

菜菜果说 她想要演一个 最适合自己来演的角色

(1 entries)
(0.9142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -菜菜果说 她想要演一个 最适合自己来演的角色-, *菜菜果说 她想要演一个 最适合自己来演的角色*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I see.[CN] 菜菜果说 她想要演一个 最适合自己来演的角色 Disbanded (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

菜菜 (cài cài)果说 (guǒ shuō) ()想要 (xiǎng yào) (yǎn)一个 (yí gè) (zuì)适合 (shì hé)自己 (zì jǐ)来演 (lái yǎn) (de)角色 (jué sè)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top