Search result for

英國艦隊保持在對戰爭迅速干預的戒備狀態

(1 entries)
(0.7584 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -英國艦隊保持在對戰爭迅速干預的戒備狀態-, *英國艦隊保持在對戰爭迅速干預的戒備狀態*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The British fleet went on war alert should their quick intervention be called for.[CN] 英國艦隊保持在對戰爭迅速干預的戒備狀態 The Money Masters (1996)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

英國 (yīng guó)艦隊 (jiàn duì)保持 (bǎo chí) (zài) (duì)戰爭 (zhàn zhēng)迅速 (xùn sù)干預 (gàn yù) (de)戒備 (jiè bèi)狀態 (zhuàng tài)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top