Search result for

艾滋检测、耳鼻喉科检测 直肠检测、静脉曲张、胸部)

(1 entries)
(0.8083 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -艾滋检测、耳鼻喉科检测 直肠检测、静脉曲张、胸部)-, *艾滋检测、耳鼻喉科检测 直肠检测、静脉曲张、胸部)*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The idea was that my house is inadequate.[CN] 艾滋检测、耳鼻喉科检测 直肠检测、静脉曲张、胸部)  ()

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

艾滋 (ài zī)检测 (jiǎn cè) ()耳鼻喉科 (ěr bí hóu kē)检测 (jiǎn cè) 直肠 (zhí cháng)检测 (jiǎn cè) ()静脉曲张 (jìng mài qū zhāng) ()胸部 (xiōng bù)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top