Search result for

腰带的价值已经不如从前 打 [...] 霸证据 这比任何东西都重要

(1 entries)
(1.0701 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -腰带的价值已经不如从前 打 [...] 霸证据 这比任何东西都重要-, *腰带的价值已经不如从前 打 [...] 霸证据 这比任何东西都重要*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The belt doesn't make the fighter. The fighter makes the belt.[CN] 腰带的价值已经不如从前 打下不败的纪录 这才是纯粹的称霸证据 这比任何东西都重要 CounterPunch (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

腰带 (yāo dài) (de)价值 (jià zhí)已经 (yǐ jīng)不如 (bù rú)从前 (cóng qián) 打下 (dǎ xià)不败 (bù bài) (de)纪录 (jì lù) 这才 (zhè cái) (shì)纯粹 (chún cuì) (de)称霸 (chēng bà)证据 (zhèng jù) 这比 (zhè bǐ)任何 (rèn hé)东西 (dōng xī) (dōu)重要 (zhòng yào)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top