Search result for

聽著,艾德,你自己說過 如果這處理不當 世人就不會關注

(1 entries)
(0.882 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -聽著,艾德,你自己說過 如果這處理不當 世人就不會關注-, *聽著,艾德,你自己說過 如果這處理不當 世人就不會關注*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You need experienced journalists to lead the public through some very, very complicated stories.[CN] 聽著,艾德,你自己說過 如果這處理不當 世人就不會關注 Snowden (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

聽著 (tīng zhe)艾德 (ài dé) ()自己 (zì jǐ)說過 (shuō guò) 如果 (rú guǒ)這處理 (zhè chù lǐ)不當 (bù dāng) 世人 (shì rén) (jiù)不會 (bù huì)關注 (guān zhù)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top