Search result for

聽著 親愛的 我知道你內心 [...] 看法 也同意我的需求和信仰

(1 entries)
(0.7439 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -聽著 親愛的 我知道你內心 [...] 看法 也同意我的需求和信仰-, *聽著 親愛的 我知道你內心 [...] 看法 也同意我的需求和信仰*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Listen, darling, I know that deep down you agree with me... with everything I want and hope and believe in.[CN] 聽著 親愛的 我知道你內心其實是同意我的看法 也同意我的需求和信仰 Adam's Rib (1949)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

聽著 (tīng zhe) 親愛的 (qīn ài de) ()知道 (zhī dào) ()內心 (nèi xīn)其實 (qí shí) (shì)同意 (tóng yì) () (de)看法 (kàn fǎ) ()同意 (tóng yì) () (de)需求 (xū qiú) ()信仰 (xìn yǎng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top